Trucksalg på det jevne

Salget gaffeltrucker i andre kvartal ble tilnærmet identisk med både samme periode i fjor og gjennomsnittet for dette kvartalet de tolv siste årene.

De innrapportere tallene fra medlemmene i MGFs gaffeltruckgruppe viser at det ble solgt 1.054 trucker her i landet i andre kvartal. Illustrasjonsfoto
De innrapportere tallene fra medlemmene i MGFs gaffeltruckgruppe viser at det ble solgt 1.054 trucker her i landet i andre kvartal. Illustrasjonsfoto Foto: Henning Ivarson
Sist oppdatert

Statistikken til Maskingrossisternes Forening (MGF) baserer seg på innrapportere tall fra medlemmene i MGFs gaffeltruckgruppe og viser at det ble solgt 1.054 trucker her i landet i andre kvartal. Til sammenligning var tallet 1.069 i samme periode i fjor, mens gjennomsnittet for andre kvartal tilbake til 2005 er på 1.058.

 

Også salget for første halvår i år (2.486) ble tilnærmet identisk med samme periode i fjor (2.483). Det er likevel en betydelig fremgang i forhold til 2014 (2.173) og også høyere enn gjennomsnittet siden 2005 (2.327).

Salget av trucker har fulgt en jevn syklus gjennom de siste årene. Andre kvartal 2009 - 2016 uthevet med grønt. Kilde
Salget av trucker har fulgt en jevn syklus gjennom de siste årene. Andre kvartal 2009 - 2016 uthevet med grønt. Kilde Foto: MGF

 

 

MGF-direktør Anita Hall.
MGF-direktør Anita Hall. Foto: Henning Ivarson

Avventende marked

MGF-direktør Anita Hall (t.v.) gleder seg over at det årlige gaffeltrucksalget har hatt en stigende trend siden 2009. Etter finanskrisen har imidlertid markedet vokst saktere enn eksempelvis av anleggsmaskiner som har hatt rekordsalg både første og andre halvår. 

Hun beskriver gaffeltruckmarkedet som avventende der mange kunder utsetter nyinvesteringer på grunn av usikker fremtid. Dette blir underbygget av en økning i ettermarkedstjenester og godt salg av brukte maskiner.

Etter kriseåret 2009 kunne det bare gå oppover. I fjor flatet trucksalget noe ut, men endte likevel på et høyt nivå. Det er likevel et stykke opp til toppårene før finanskrisen. Første halvår 2016 er helt på linje med fjoråret. Kilde
Etter kriseåret 2009 kunne det bare gå oppover. I fjor flatet trucksalget noe ut, men endte likevel på et høyt nivå. Det er likevel et stykke opp til toppårene før finanskrisen. Første halvår 2016 er helt på linje med fjoråret. Kilde Foto: MGF

Denne saken ble første gang publisert 18/08 2016, og sist oppdatert 06/04 2017