Schibsted Trykk Oslo:

Valgte minste motstands vei

Etter at håndteringen av tunge papirruller nesten hadde kokt i stykker truckbatteriene, har Schibsted Trykk Oslo gode erfaringer med overgangen til Tensor fra GNB. Takket være lav indre motstand har disse langt mindre driftstemperatur enn konvensjonelle truckbatterier. Foruten å takle den intensive truckkjøringen bidrar det også til lengre levetid.

– Kunder med tung drift har mye å hente med Tensorbatteriene, fastslår Harald Myhre (t.v.) i Exide Technologies. Her sammen med sine to kollegaer Tom Sjøli og Tommy Marigård i midten og Wærner Muland fra Schibsted Trykk Oslo til høyre. Foto: Henning Ivarson
– Kunder med tung drift har mye å hente med Tensorbatteriene, fastslår Harald Myhre (t.v.) i Exide Technologies. Her sammen med sine to kollegaer Tom Sjøli og Tommy Marigård i midten og Wærner Muland fra Schibsted Trykk Oslo til høyre. Foto: Henning Ivarson
Sist oppdatert

Schibsted Trykk Oslo AS

er et av Skandinavias største trykkerier for aviser og reklametrykk. Selskapet holder til i en nær 200 meter lang bygning i Nydalen og trykker Schibstedkonsernets aviser Aftenposten og VG. I tillegg produserer bedriften også Dagsavisen, Dagens Næringsliv og trykksaker for eksterne kunder.

Selskapet mottar i snitt åtte daglige papirleveranser á 30 tonn og det er plass til omtrent 1.700 papirruller på lageret. Etter at endestykkene på emballasjen er fjernet, fraktes papirrullene inn i produksjonen ved hjelp av syv autotrucker. Trykkeriet består av fem trykkpresser med tilsammen 22 trykktårn. Ved full utnyttelse kan det trykkes 300.000 tabloidaviser per time.

Schibsted Trykk Oslo AS omsatte i fjor for snaue 500 millioner kroner og eies med 60 prosent Schibsted Trykk AS og 40 prosent av Verdens Gang AS.

I tillegg til de to 3-tonnerne med klemaggregat har Schibsted Trykk Oslo også en tredje og noe mindre elektrisk Linde motvektstruck med konvensjonelle gafler. Men selv om både den og avdelingens fire øvrige Jungheinrich lagertrucker også får kjørt seg, er likevel ikke tempoet på disse høyere enn at disse fint klarer seg med standardbatterier. Foto: Henning Ivarson
I tillegg til de to 3-tonnerne med klemaggregat har Schibsted Trykk Oslo også en tredje og noe mindre elektrisk Linde motvektstruck med konvensjonelle gafler. Men selv om både den og avdelingens fire øvrige Jungheinrich lagertrucker også får kjørt seg, er likevel ikke tempoet på disse høyere enn at disse fint klarer seg med standardbatterier. Foto: Henning Ivarson

Schibsted Trykk Oslo AS er ett av Skandinavias største trykkerier for aviser og reklametrykk. Selskapet trykker Schibstedkonsernets aviser Aftenposten og VG. I tillegg produserer bedriften også Dagsavisen, Dagens Næringsliv og trykksaker for eksterne kunder.

Den dramatiske nedgangen i avisopplagene de siste årene har naturlignok også påvirket driften i Schibsted Trykk Oslo. Likevel er produksjonen fortsatt så stor at virksomheten i snitt mottar åtte papirleveranser á 30 tonn fem dager i uken.

 

Knelte de opprinnelige batteriene

– Truckene våre går i veldig tøff drift, fastslår Wærner Muland, produksjonsleder, papir i Schibsted Trykk Oslo. – Spesielt gjelder det de to 3-tonnerne som vi benytter til håndtering av halvannet tonn tunge papirruller. Vi tømmer en bil i løpet av 20 minutter og har da tatt av 30 tonn som er blitt kjørt inn på lageret hvor de blir lagret opp i fem meters høyde. Derfra blir papirrullene tatt ned og fraktet inn i produksjon. Det er hele tiden et høyt tempo og ikke minst bidrar kombinasjonen av klemaggregat, tunge løft, konstant bruk av flere arbeidslys og mye svingkjøring på trange områder til et høyt strømuttak. Det resulterte raskt i at vi knelte de konvensjonelle batteriene som de to Lindetruckene i sin tid hadde blitt levert med, sier Muland.

Han forteller at de også har en tredje og noe mindre elektrisk Linde motvektstruck med konvensjonelle gafler som benyttes til lossing av alt annet enn papirruller som eksempelvis fargetanker. Men selv om både den og avdelingens fire øvrige lagertrucker også får kjørt seg, er likevel ikke tempoet på disse høyere enn at disse fint klarer seg med standardbatterier.

– Problemet med de to klemaggregat-truckene var stor varmeutvikling i batteriene som tydeligvis ikke var beregnet for en slik drift i det hele tatt. De nærmest kokte, og vi måtte ofte stoppe å jobbe, forteller Muland.

 

Skiftet ut celler og bygget om med tykkere kabler

Batterileverandøren Exide Technologies AS kom raskt på banen og begynte å erstatte ødelagte celler. Etter å ha skiftet ut 24 slike måtte de gå mer drastisk til verks.

– Arbeidstemperaturen i batterisyren skal normalt ligge på rundt 30 grader, forteller Tom Sjøli, servicesjef i Exide Technologies AS. – For å unngå varige skader skal den ikke overstige 50, men i batteriene på klemaggregat-truckene i Nydalen målte vi opp til hele 70 grader.

For å bøte på varmgangen ble batteriene utstyrt med tykkere forbindelser og kabler. Det hjalp betraktelig, men eliminerte likevel ikke hele problemet. Fortsatt røk det celler som måtte erstattes.

 

Tidlig ute med Tensor

I mellomtiden hadde GNB Industrial Power – industriavdelingen til Exide Technologies – lansert den nye høyenergiserien Tensor.

– Tensor er konstruert for å ha minst mulig innvendig motstand. Blant annet er minusplaten utstyrt med et kobbergitter som det er tretten ganger mindre motstand i enn i et blygitter. Dessuten er alle ledere, kabelforbindelser, polbroer etc. overdimensjonerte som også bidrar til mindre motstand og dermed varme, forklarer Sjøli.

Han legger til at Schibsted Trykk Oslo var en av de første kundene i Norge som tok i bruk Tensor og som nå har vært benyttet på de to klemgaffel-truckene i et par års tid.

    

Flere fordeler

Både Sjøli og Muland er skjønt enige i at man ikke vil se de endelige resultatene av de nye batteriene før om en stund.

– Det er først etter tre og et halvt til fire år det erfaringsmessig skjer mye med både truckene og batteriene, men så langt er vi veldig godt fornøyd, sier Muland. Han viser til at de nye batteriene både holder godt på strømmen og har en høyere kapasitet. De mange driftsavbruddene de slet med som følge av overbelastede batterier er en saga blott, og driftskostnadene er blitt kraftig redusert.

Sjøli opplyser at driftstemperaturen i et Tensorbatteri er opptil 10 grader lavere enn i et konvensjonelt truckbatteri.

– Takket være mindre motstand har batteriet også en høyere spenningstopp. Den faller heller ikke så mye og det bidrar til at man får mer energi ut av batteriet, sier servicesjefen og legger at det kan forlenge truckens driftstid med opptil 18 prosent. Sammen med pauselading kan det bidra til at enkelte brukere vil kunne spare inn et batteribytte.

Andre fordeler for brukeren er at den lave driftstemperaturen også forlenger levetiden med åtte til ti prosent og at de er godt egnet til pauselading på grunn av den høye lade-effektiviteten.

– I motsetning til tradisjonelle bly/syrebatterier er det ingen problemer å hurtiglade et Tensorbatteri, noe som sikrer bedre tilgjengelighet. Brukerne kan benytte samme GNB-lader som på de andre truckbatteriene, men vi programmerer inn en ladekurve som kan fullade disse batteriene på 4,5 til 5 timer fra en utlading på 80 prosent, opplyser Sjøli.

Tensorbatteriene til Schibsted Trykk Oslo er for øvrig også utstyrt med en BattID med en temperaturføler som ligger mellom cellene. Med hjelp av denne stanses ladingen når temperaturen når 50 grader og slår først inn igjen når den har sunket til 45 grader.

– Og prisen på Tensor da?, spør vi.

– I forhold til et standardbatteri er de ca. 20 prosent dyrere, forteller Harald Myhre, Country Manager i Exide Technologies AS. – Samtidig ser vi at kunder med tung drift har mye å hente med disse batteriene, skynder han seg å legge til. – Ved lave temperaturer har de opptil 50 prosent forlenget driftstid i forhold til et tradisjonelt batteri og derfor er Tensor ekstra godt egnet til bruk på kjøle- og fryselagre og på tyngre trucker som brukes mye utendørs hele året, fortsetter Myhre.

Han legger til at de snart også lanserer Tensor XGEL – som primært er myntet mot næringsmiddelindustrien som ikke vil ha batterisyre.

Fra lageret fraktes papirrullene inn i produksjonen ved hjelp av syv autotrucker. Foto: Henning Ivarson
Fra lageret fraktes papirrullene inn i produksjonen ved hjelp av syv autotrucker. Foto: Henning Ivarson

 

God serviceoppfølging

Wærner Muland kan fortelle om en grundig og god oppfølging fra servicetekniker Tommy Marigård i Exide Technologies på samtlige truckbatterier hos Schibsted Trykk Oslo. Det inkluderer også batteriene til de syv autotruckene som frakter papirrullene fra lageret og ut til 27 ulike rullestell som forsyner trykktårnene med papir. Autotruckene er fra slutten av 90-tallet da anlegget i Nydalen ble tatt i bruk, og ble for øvrig levert av Munck Automation Technology i USA – den tidligere divisjonen for lagerteknikk til bergensfirmaet Sverre Munck og som senere ble kjøpt opp av Swisslog.

– Opprinnelig ble de levert med batterier fra en annen produsent og disse hadde vi en del problemer med. Dette ble vi kvitt i 2006 da Exide overtok som leverandør også av disse batteriene, forteller Muland, som avslutningsvis legger til at autotruckene lades automatisk i tillegg til at de periodevis tas ut for vedlikeholdslading over en hel uke.

– Det er først etter tre og et halvt til fire år det erfaringsmessig skjer mye med både truckene og batteriene, men så langt er vi veldig godt fornøyd, sier Wærner Muland, produksjonsleder, papir i Schibsted Trykk Oslo. Foto: Henning Ivarson
– Det er først etter tre og et halvt til fire år det erfaringsmessig skjer mye med både truckene og batteriene, men så langt er vi veldig godt fornøyd, sier Wærner Muland, produksjonsleder, papir i Schibsted Trykk Oslo. Foto: Henning Ivarson
Den intensive håndteringen av tunge papirruller førte til stor varmgang i de tradisjonelle truckbatteriene. Med Tensor ble problemet løst. Foto: Henning Ivarson
Den intensive håndteringen av tunge papirruller førte til stor varmgang i de tradisjonelle truckbatteriene. Med Tensor ble problemet løst. Foto: Henning Ivarson

Denne saken ble første gang publisert 15/10 2015, og sist oppdatert 06/04 2017