NORSK PMI:

Veksten i industrien fortsetter

Innkjøpssjefindeksen Norsk PMI steg fra 55,6 i juni til 57,3 i juli. Dette er den høyeste indeksverdien siden mars 2012.

Ordreindeksen steg fra 58,2 i juni til 62,6 i juli. Det er den høyeste indeksverdien siden mars 2007. Foto: Colourbox
Ordreindeksen steg fra 58,2 i juni til 62,6 i juli. Det er den høyeste indeksverdien siden mars 2007. Foto: Colourbox
Sist oppdatert

Dermed fortsetter oppgangen i industrien i omtrent samme tempo som vi har sett siden mars, konkluderer NIMA og Danske Bank som står for utarbeidelsen av Norsk PMI.

Det var økning i alle delindeksene med unntak av sysselsettingsindeksen. Som vanlig var svarprosenten lavere i juli, noe som øker usikkerheten i tallgrunnlaget.

Produksjonsindeksen steg fra 57,5 i juni til 59,4 i juli. Dette er den høyeste indeksverdien som er målt siden oktober 2007. Det indikerer fortsatt sterk vekst i produksjonen, trass i usikkerheten rundt juli tallene.

Ordreindeksen steg fra 58,2 i juni til 62,6 i juli. Det er den høyeste indeksverdien siden mars 2007. Det tyder på fortsatt sterk vekst i ordreinngangen.

Sysselsettingsindeksen falt fra 54,0 i juni til 51,0 i juli. Det indikerer noe svakere sysselsettingsvekst enn i juni. Indeksen for leverandørenes leveringstid steg fra 54,8 i juni til 56,5 i juli. Indeksen trender fortsatt klart oppover etter å ha falt mot slutten av fjoråret. Lengre leveringstid henger historisk godt sammen med høyere kapasitetsutnyttelse, melder NIMA og Danske Bank.

Om Purchasing Managers Index

Hver måned utarbeides PMI (Purchasing Managers Index) i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser: ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank.

Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til juli 2017. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Kilde: NIMA / Danske Bank
Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til juli 2017. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Kilde: NIMA / Danske Bank