Vil ikke høre motforestillinger

Stadig flere fagfolk opplever at arbeidsgiver lukker ørene for kritiske innvendinger, viser en fersk rapport. – Faglig integritet blir overprøvd av ensidige effektivitetskrav og lojalitetsregimer, sier Jan Olav Brekke i Lederne.

– Dette handler ikke om et knippe dårlige ledere, men en ny klasse med profesjonelle ledere som erstatter dialog og informasjonsflyt med direktiver fra direktørens kontor, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.
– Dette handler ikke om et knippe dårlige ledere, men en ny klasse med profesjonelle ledere som erstatter dialog og informasjonsflyt med direktiver fra direktørens kontor, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne. Foto: Lederne
Sist oppdatert

Dårlige tider for fagfolk

  • 36 prosent av norske mellomledere mener effektivitetspresset gjør det umulig å arbeide i tråd med beste faglige praksis.
  • 38 prosent mener ledelsen balanserer faglige og økonomiske mål på en god måte.
  • 54 prosent mener virksomhetsledelsen er åpen for innspill ved faglig uenighet.
  • 65 prosent mener nærmeste leder er åpen for innspill ved faglig uenighet.

Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2015

Er din arbeidsplass åpen for dine innspill dersom det er faglig uenighet? For tre år siden svarte 64 prosent ja til dette spørsmålet. I år har andelen sunket til 54 prosent.

Dette kommer fram i Norsk Ledelsesbarometer 2015, en undersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for arbeidstakerorganisasjonen Lederne blant nærmere 3000 mellomledere.

Forbundsleder Jan Olav Brekke sier at endringen i ledelseskultur er skremmende, og at dette er noe som skjer på arbeidsplasser over hele landet akkurat nå.

 – Dette handler ikke om noen få dårlige ledere, men en ny klasse med profesjonelle ledere som bevisst isolerer seg fra organisasjonen de er satt til å styre, sier Brekke. – Dialog og informasjonsflyt erstattes med direktiver. Resultatet kan bli svakere kvalitet i alle ledd, noe som igjen fører til at kunder, pasienter og befolkningen for øvrig får stadig dårligere tjenester. Og det er jo ganske dramatisk når vi for eksempel snakker om helsetjenester, legger han til.

 

Fra «best mulig» til «godt nok»

AFI-forsker Bitten Nordrik, en av forfatterne bak årets ledelsesbarometer, mener moderne ledelse og organisering bygger på en grunntanke om at mennesker er egoistiske, og at valgene en arbeidstaker gjør alltid er egennyttige. Dermed er det opp til eiere og ledelse å bruke gulrot og pisk for å sikre at de ansatte opptrer lojalt. Denne typen lojalitet går kun én vei: oppover.

 – De gamle fagbaserte lederne ble mistenkeliggjort fordi de i tillegg til å være lojale mot bedriften sin også kunne føle lojalitet til sitt fagmiljø. Derfor ble mange fagledere ofret i den såkalte ledelsesrevolusjonen, der rent administrative, forretningsfokuserte ledere gjorde sitt inntog i privat og offentlig sektor. Deres målsetninger går på lønnsomhet og effektivitet, ikke kvalitet. Dermed går det fra «best mulig» til «godt nok», sier Nordrik.

Denne saken ble første gang publisert 23/02 2016, og sist oppdatert 06/04 2017