Vinmonopolet øker SAP-kompetansen

Vinmonopolet gir Bouvet fornyet tillit og viderefører avtalen om leveranser av SAP-kompetanse. Avtalen har en verdi på opptil 24 millioner kroner.

– Vi har lært Vinmonopolet å kjenne som en moden kunde med høy intern kompetanse, sier Espen Enger (t.h.), leder for virksomhetsstyring  i Bouvet Norge AS. Her sammen med Jorulf Beitland, Head of IT Business Applications (acting) i Vinmonopolet.
– Vi har lært Vinmonopolet å kjenne som en moden kunde med høy intern kompetanse, sier Espen Enger (t.h.), leder for virksomhetsstyring i Bouvet Norge AS. Her sammen med Jorulf Beitland, Head of IT Business Applications (acting) i Vinmonopolet. Foto: Bouvet
Sist oppdatert
Velfungerende IT-løsninger er en forutsetning for å drive effektivt og yte god service, sier økonomi- og IT-direktør Jan-Olav Styrvold i Vinmonopolet.
Velfungerende IT-løsninger er en forutsetning for å drive effektivt og yte god service, sier økonomi- og IT-direktør Jan-Olav Styrvold i Vinmonopolet. Foto: Erik Thallaug

 

Partene har inngått en toårsavtale med opsjon på ytterligere to år. I tillegg har Vinmonopolet valgt Bouvet som én av tre leverandører i en ny rammeavtale for SAP utviklingstjenester. Her vil Vinmonopolet tildele nye oppdrag fortløpende gjennom minikonkurranser.

 

Eneleverandør

– Vinmonopolet er en viktig samfunnsaktør, og Bouvet er svært glad for tilliten som blir vist oss gjennom den nye avtalen. Den er en bekreftelse på at våre dyktige konsulenter leverer tjenester av høy kvalitet, sier Espen Enger, leder for virksomhetsstyring i Bouvet Norge AS.

Selskapet har de siste seks årene bistått Vinmonopolet i utviklingen av systemer knyttet til blant annet logistikk og lager, innkjøp og salg, samt økonomi og rapportering. De fire siste årene har Bouvet vært eneleverandør av SAP-kompetanse gjennom en avtale om AMS (Application Management Services). Dette videreføres i den nye avtalen.

– Vi har lært Vinmonopolet å kjenne som en moden kunde med høy intern kompetanse. Selskapet har gode ideer til hvordan det forbedre sine forretningssystemer, og vi ser fram til å bidra til dette gjennom vår fag- og prosesskompetanse, sier Enger.

Bouvet viderefører for øvrig sitt samarbeid med Cross Application Consulting (XAC), som har vært en viktig partner gjennom hele avtaleperioden med Vinmonopolet.

 

Satser på IT-løsninger

Økonomi- og IT-direktør Jan-Olav Styrvold i Vinmonopolet sier selskapet lenge har satset på IT-baserte løsninger for å effektivisere prosesser og stadig forbedre tilbudet til kundene.

– Vinmonopolet er avhengig av å drive effektivt og yte god service for å bevare den gode standingen vi har i befolkningen. Velfungerende IT-løsninger er en forutsetning for dette arbeidet, sier Styrvold.

Hovedgrunnen til at Vinmonopolet har så godt omdømme er servicen som ytes i de over 300 butikkene.
Hovedgrunnen til at Vinmonopolet har så godt omdømme er servicen som ytes i de over 300 butikkene. Foto: Vinmonopolet

Denne saken ble første gang publisert 21/03 2016, og sist oppdatert 06/04 2017