Smart fabrikk på jæren:

Aarbakke i tett samarbeid med Mazak

Jærbedriften Aarbakke AS ligger langt fremme med å utvikle «Smart fabrikk». I tett samarbeid med den japanske verktøymaskinprodusenten Mazak legges sten på sten for å utnytte de digitale mulighetene dagens teknologi tilbyr.

Ny Mazak Integrex e670H er på plass og får en viktig rolle i prosjektet smart fabrikk hos Aarbakke. Til høyre i bildet ser man den store e800-II som Aarbakke deltok i utviklingen av.
Ny Mazak Integrex e670H er på plass og får en viktig rolle i prosjektet smart fabrikk hos Aarbakke. Til høyre i bildet ser man den store e800-II som Aarbakke deltok i utviklingen av.
Publisert

Maskinregisteret har skrevet om Aarbakkes arbeid mot smart fabrikk tidligere, og at man som første kunde i verden jobber tett med den japanske maskinprodusenten Mazak. Det vi ikke har skrevet om tidligere er at Aarbakke i en rekke år har hatt tett samarbeid om å videreutvikle Mazaks maskiner!

Først med Integrex e800

Under EMO-messen i Hannover 2013 viste Mazak frem den første Integrex e800-II som ble solgt i Europa. Det hang en plakat på maskinen på Mazaks stand som sa at maskinen var solgt til Aarbakke i Norge. Det få visste var at Aarbakkes folk hadde vært med på å utvikle maskinen, nettopp til den type produksjon som foregår hos Aarbakke.

- Jeg husker hvordan vi jobbet med japanerne. De er ganske formelle sammenliknet med nordmenn, men de likte vår enkle fremgangsmåte. Vi fikk gi mye input på design og smarte løsninger i maskinrommet. For eksempel når vi skulle forklare at det var mulig å forbedre ergonomi på styringskonsollen viste jeg hvor vanskelig det vil være hvis du skulle skrive på en laptop som ble holdt flatt mot en vegg. Operatører i Norge bruker styringskonsollen mye mer aktiv i løpet av en dag, enn hva som er vanlig på en tradisjonell fabrikk. Resultatet var at vi fikk den første ergonomiske CNC-konsollen i Mazaks historie. Nå er denne løsningen videreutviklet med blant annet touchskjerm og blitt standard, forteller Rolf Thu, prosjektleder for smart fabrikk hos Aarbakke AS.

Smart samarbeid

Det er ikke kun innen maskinvare at Aarbakke samarbeider tett med Mazak, også når det gjelder verktøyløsninger, programvare og kunstig intelligens.

- Mazak har gjennom samarbeidet blitt mer og mer lydhøre for innspill fra sluttbrukerne, noe jeg tror vi alle vil tjene på. Vi har fått mye oppmerksomhet rundt smart fabrikk men føler vel selv at vi såvidt har begynt, mulighetene er enorme, men når vi ser hva konkurrenter i utlandet sliter med forstår vi hvor langt bak oss de er, så det gir jo grunn til optimisme, sier Thu.

Han syns det er spennende å jobbe med Mazak.

- Vi får et talerør direkte inn i utviklingsmiljøet til Mazak og det gjør at våre folk får være med på å utvikle prosesser som passer norsk industri. Nå er det et godt stykke igjen før vi kan si vi har en smart fabrikk i ordets rette forstand, men med Mazak, Cisco Systems, Sandvik Coromant og Memex, på laget ligger vi godt an, mener Thu.

Skjermbilde fra Mazak Integrex i sanntid.
Skjermbilde fra Mazak Integrex i sanntid.

Det man forventer å få ut av en smart fabrikk er at fabrikken over tid kan lære seg å ta egne beslutninger basert på historiske data og egenlæring via kunstig intelligens.

- Når prosessene kan styres automatisk vil vi ikke bare spare tid, men også unngå feil og kontinuerlig optimalisere prosessene. Da blir det lønnsomhet også, forklarer Thu.

Rolf Thu er optimistisk med tanke på å lage smart fabrikk:
- Vi ligger langt foran mange andre og er første kunde som Mazak samarbeider med for å skape smart fabrikk.
Rolf Thu er optimistisk med tanke på å lage smart fabrikk: - Vi ligger langt foran mange andre og er første kunde som Mazak samarbeider med for å skape smart fabrikk.

Utvikler nye produkter

Det er mer som skjer hos Aarbakke, parallelt med arbeidet med smart fabrikk.

Maskinregisteret får se på et helt nytt produkt som er tatt frem av Aarbakke Innovation. Banebrytende spør du undertegnede. Det får vi ikke ta bilde av eller beskrive nærmere, men vi kommer tilbake med full reportasje når konseptet er ferdig.

- Som en trøst kan jeg vise deg vår nye flotte Mazak Integrex e670H, sier Rolf Thu.

Operatør Morgan Ødegård er fornøyd med å delta i prosjektet smart fabrikk. Den nye Mazak Integrex e670H er utrustet med CNC-styringen SmoothX som spiller en viktig rolle i oppbyggingen av smart fabrikk.
Operatør Morgan Ødegård er fornøyd med å delta i prosjektet smart fabrikk. Den nye Mazak Integrex e670H er utrustet med CNC-styringen SmoothX som spiller en viktig rolle i oppbyggingen av smart fabrikk.

Vi vandrer ut i produksjonshallen og får se et 5-akset dreie-fresesenter med største dreiediameter på Ø 1070 mm og dreielengde på 4000 mm. Det er utrustet med CNC-styringen Mazatrol SmoothX og er en av maskinene som nå integreres i prosjektet smart fabrikk. Denne maskinen skal også utstyres med en prototype av Coro+ sensorert dreiebom fra Sandvik Coromant, dette er et ledd i samarbeidet «Digital Lighthouse» som Aarbakke har med Sandvik.

Følg med i tiden som kommer, det blir mer spennende fra Aarbakke!

I mellomtiden se: www.aarbakke.no