Bli med på fullspekket NBF Brukermøte!

Hovedtema for Brukermøte er knyttet til å se litt på dagens situasjon og inn i fremtiden med tanke på de krav, utfordringer, behov og muligheter som norsk produksjonsindustri står overfor og vil møte. Et fullspekket program med spennende og interessante foredrag samt gode bedriftsbesøk vil prege dette Brukermøtet. Nedenfor kan du lese hele programmet.

Publisert Oppdatert

Numerisk Bruker Forening NBF inviterer til Brukermøte.

Hvor?: Ålesund

Rica Parken Hotel

Når?: 3. og 4. juni 2014

Hovedtema

Norge som industrinasjon

Hvordan møte de fremtidige utfordringer?

Hovedtema for Brukermøte er knyttet til å se litt på dagens situasjon og inn i fremtiden med tanke på de krav, utfordringer, behov og muligheter som norsk produksjonsindustri står overfor og vil møte. Med det setter vi fokus på hva som er og kommer til å bli viktige forutsetninger og trolig avgjørende for industrien og den videre vekst for fortsatt å være konkurransedyktig. Leverandørens time er en viktig post i programmet med presentasjon av aktuelle nyheter for bedriftene. Det legges opp til gruppearbeid og diskusjoner, og tradisjonen tro blir det besøk og omvisning hos ledende industribedrifter i regionen.

Program

Tirsdag 3. juni:

09.45 - 10.00 Åpning v/styreleder Leif Estensen

10.00 - 10.30 Norge som industrinasjon. Produksjon i Norge med globalt marked

Adm.dir Odd Tore Finnøy, Brunvoll AS

10.30 - 11.00 Fornyelse før og nå og fremover

Adm.dir. Per Håvard Kleven, Kongsberg Devotek AS

11.00 - 11.30 Krav til oss som leverandører

Senior kvalitetsingeniør Audun Sæbø, Frank Mohn Flatøy AS

11.30 - 12.30 Lunsj

12.30 - 13.00 Styring på kvalitet, miljø og HMS hos Ekornes AS

Leder for Miljø og Samfunnsansvar Børge Heggen Johansen, Ekornes AS

13.00 - 13.30 HMS i vår industri

VP Operation Stephan Balling, Sperre Industri AS

13.30 - 14.00 Presentasjon av medlemsbedrift

Hvordan vi ser for oss fremtiden i verdikjeden fra

modellering til ferdig produkt

Daglig leder Tor Henning Molstad, Molstad Model & Form AS

14.00 - 14.30 Pause med kaffe/te

14.30 - 16.30 Leverandørens Time

Leverandør 1: Avanserte materialer. Knut Faugli, Sverdrup Steel AS

Leverandør 2: Forebyggende vedlikehold. Jarle Gjøsæther, Kongsberg Terotech AS

Leverandør 3: Kjølevæsker og sentralanlegg. Peter Blenkinsop, Master Chemical Ltd

Leverandør 4: Idea Management. Baard Røsvik, Kongsberg Devotek AS

16.00 - 16.30 Pause med kaffe/te

16.30 - 17.00 Utdannelse, opplæring og rekruttering til industrien

Daglig leder Ruth Astrid Rødal, Opplæringskontoret Tekniske

fag, Sunnmøre

17.00 - 17.30 Den digitale kompetansen. Hvordan utnytte denne?

Professor Kai A. Olsen, Høgskolen i Molde

17.30 - 18.30 Diskusjon i grupper

19.30 Middag og sosialt samvær

Fiskerimuseet/Holmbua og Serveringsteateret

Onsdag 4. juni: Bedriftsbesøk

07.45 Båt avgang Ålesund til Ellingsøy

08.00 - 09.30 Sperre Industri AS

Besøk og omvisning

09.30 Båtavgang kai hos Sperre Industri AS Ellingsøy, med ankomst kai hos Ekornes AS i Sykkulven

10.45 - 12.15 Ekornes AS

Besøk, omvisning og faglige presentasjoner i storsalen

12.20 Båt avgang Ekornes til Ålesund

Lunsj ombord. Buss fra havna til NMK

13.30 - 15.00 NMK - Norsk Maritimt Kompetansesenter og Rolls-Royce Marine Technology and Training Centre

Besøk og omvisning

15.15 Buss avgang NMK til Vigra

15.30 Bussankomst Ålesund lufthavn Vigra

Meld deg på med det samme!

Kontakt: Leif Estensen

Seniorrådgiver/prosjektleder

Tlf: +47 930 58 759 og +47 73 59 30 00

www.sintef.no

[email protected]

Fakta:

NBF er et aktivt forum for teknologisk meningsutveksling og kunnskapsformidling innen utvikling og bruk av numerisk styrte og andre styrte maskiner og prosesser. Medlemmene er norske industri-bedrifter, utstyrsleverandører og kunnskapsleverandører.