Control 2019 - Innovasjoner i nytt format

Under årets Control-messe i Stuttgart blir det tematisk strukturering med følgende fokuspunkter: Industriell bildebehandling, QA-komponenter og systemer, QA-programvare og –tjenester.

Hektisk på Zeiss sin stand under Control 2018.
Hektisk på Zeiss sin stand under Control 2018. Foto: Joppe Næss Christensen
Publisert

Digitaliserte og nettverksbaserte QA-systemer tar helt av. Industriell bildebehandling leder an med rekordbrytende vekstrate. Og ikke bare vil industriell bildebehandling og tilhørende komponenter bli presentert på Control International Trade Fair for kvalitetssikring i Stuttgart Exhibition Centre fra 7. til 10. mai 2019, men snarere Industry 4.0 kompatibel måleteknologi, sensorer, QA-programvare og mye mer.

Programvare og tjenester i hall 8

Utvidelse av Control i hall 8 vil gi messefremmende promotorer P.E. Schall GmbH & Co. KG med den unike muligheten til tematisk strukturering av QA-messen i individuelle ekspertområder for utstillere og ekspertbesøkende. I fremtiden vil hall 8 være den sentrale plattformen for QA-systemer, QA-programvare og QA-tjenester. Videre gjør denne signifikante økningen i gulvareal på Control det mulig å oppfylle de mangeårige ønskene til mange utstillere for større stands. I fremtiden vil besøkende kunne enkelt og konsistent informere seg om tilsvarende produkt- og tjenestetilbud tilbudt av så mange som 80 til 100 produsenter og distributører i et kompakt format. Denne omstruktureringen av Control er ment å imøtekomme de økende kravene som stilles på QA-markedet, som for øyeblikket opplever en dramatisk transformasjon på grunn av blant annet digitalisering og nødvendigheten av å bli konsekvent nettverkskoplet.

Industriell bildebehandling for nettverk i praksis

Denne forandringen er også tydeliggjort av den raskt voksende sektoren for industriell bildebehandling og bildesystemer:

I løpet av de siste 10 årene har omsetningen doblet for den tyske industrielle bildesektoren. I gjennomsnitt økte sektoren 13 prosent i året mellom 2013 og 2017, og alene i fjor opplevde det en økning på nesten 18 prosent, melder VDMAs avdeling for industriell bildebehandling. Ifølge de siste undersøkelsene forventer VDMA (Tysk forening for maskin- og utstyrsbyggere) at rekordnivået på 2,6 milliarder euro vil bli beholdt i 2018.

Dette skyldes det faktum at elektronikk- og bilindustrien, med god grunn, har større tilbøyelighet til å investere enn noen gang før. Til tross for alle utfordringene som følge av handelsregulering og mangel på kvalifisert personell, er industrisektoren ved god helse ifølge VDMA, og veksttrenden fortsetter.

Nye sektorer og Smart Fabrikk

På den 33. Control vil produsenter, brukere og ekspertbesøkere fra hele verden fortsette på veien til den smarte fabrikken, og derfor er Industri 4.0-kompatible systemer like mye en del av porteføljen av tilbud som moderne måle- og testsystemer. For å få best mulig utbytte av dataflyten må fleksible systemløsninger som kvalitetsdatahåndteringssystemer, samt prosesser og integrerbare QS-produkter og tjenester, innarbeides i alle QA-prosesser, og disse vil presenteres på Control i en meget praktisk setting: mekatroniske måleinstrumenter og 3D-metrologi, mikroskopi og endoskopi, bildebehandling og visjonssystemer, manuell håndtering av testobjekter og individuelle deler, samt robotstøttet serieinspeksjon. Utstillere på Control vil ha mulighet til å presentere sine selskaper til en fokusert målgruppe innenfor en internasjonal setting. Det er derfor mange markeds- og teknologiledere utnytter den globalt ledende messen for å introdusere sine nye produkter til et internasjonalt ekspertmål.

For mer informasjon se: www.control-messe.de