Dansk dominans innen samarbeidende roboter

For drøyt ti år siden slo den danske robotprodusenten Universal Robots gjennom med sin samarbeidende robot. Siden har det gått slag-i-slag, men det begynte faktisk før den tid.

Robotseminaret Big Bang 2018 samlet 265 deltakere fra robotmiljøet, deres brukere og folk fra forskning, utdanning, helsevesenet og det offentlige.
Robotseminaret Big Bang 2018 samlet 265 deltakere fra robotmiljøet, deres brukere og folk fra forskning, utdanning, helsevesenet og det offentlige.
Publisert Oppdatert

Det er det sterke universitetsmiljøet ved Syddansk Universitet (SDU) som får mye av æren for robotsuksessen i Odense. I 2008 leverte Esben Østergaard den første roboten etter å ha ledet utviklingen med et lite team i en kjeller ved SDU. For sin pionerrolle i utviklingen av samarbeidende roboter – coboter - mottok han nylig Engelberger-prisen, robotenes «Nobelpris».

Esben Østergaard er ikke den eneste fra SDU som har utmerket seg. I de senere årene har mange enkeltpersoner og firmaer dukket opp i det dynamiske robotmiljøet. Midt oppe i start-ups og etablerte forsker og utdanningsmiljøer finner vi RoboCluster.

Morten Nielsen er primus motor for RoboCluster som med 500 medlemmer samler mange aktører innen robotisering og brukere i alle mulige sektorer. - Bli med i vårt nettverk og delta på Big Bang 12. desember i år, inviterer Nielsen.
Morten Nielsen er primus motor for RoboCluster som med 500 medlemmer samler mange aktører innen robotisering og brukere i alle mulige sektorer. - Bli med i vårt nettverk og delta på Big Bang 12. desember i år, inviterer Nielsen.

Skape nettverk og kunnskapssenter

RoboCluster har utspring i et unikt samarbeid mellom næringslivet og forskningsinstitusjonene. Et samarbeid, som har gitt en konsentrasjon av kunnskap og kompetanse innenfor robotteknologisk utvikling og anvendelse på feltet.

Formelt ble RoboCluster etablert våren 2002 som en liten selvstendig enhet med base på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet. Initiativet ble støttet av Syddansk Universitet, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, Odense Tekniske Skole, det daværende Fyns Amt, Odense Kommune og Videnskabsministeriet som et såkalt vekstmiljø. Formålet var å skape nettverk og avdekke grunnlaget for dannelsen av et kunnskapssenter innenfor robot- og automasjonsteknologi.

Styrke og utvide vekstmuligheter

I 2006 ble RoboCluster regionalt forankret som et Regionalt Teknoloicenter for roboter, automasjon og intelligente systemer, hvor Center for Product Development - CPC i Sønderborg og Designskolen Kolding ble en del av partnerkretsen, mens Syddansk Universitet og Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum fusjonerte til Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet.

Samtidig ble de fire fokusområdene; Industriell produksjon, Biologisk produksjon, Pleie og sunnhets og Lek og læring omdreiningspunktet for aktivitetene i RoboCluster. Formålet var å styrke og utvide robot- og automasjonsteknologiens vekstmuligheter i den syddanske region og igangsette og forankre en innovativ utvikling av fremtidens produkter og prosesser med utgangspunkt i anvendelsen av robotteknologi, sensorer og intelligente systemer.

Universal Robots medgrunnlegger og CTO, Esben Østergaard kan se tilbake på mer enn ti år med suksess i robotmarkedet. Det hele begynte i en kjeller på SDU i Odense.
Universal Robots medgrunnlegger og CTO, Esben Østergaard kan se tilbake på mer enn ti år med suksess i robotmarkedet. Det hele begynte i en kjeller på SDU i Odense.

RoboCluster spiller en aktiv rolle

I dag er RoboCluster nasjonalt forankret som et nasjonalt innovasjonsnettverk for roboter, automasjon og intelligente systemer. Konsortiumpartene teller nå Danmark Tekniske Universitet, Designskolen Kolding, FORCE Technology, Indesmatech, Syddansk Universitet, Teknologisk Institut, Udvikling Fyn, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet - liksom oppmerksomheten også rettes mot internasjonale kraftsentre, som kan styrke innovasjonsnettverkets posisjon.

RoboCluster er fortsatt organisatorisk forankret på Syddansk Universitet og holder fysisk til ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet i Odense. RoboCluster er likeledes stadig støttet av Videnskabsministeriet som et av innovasjonsnettverkene i Danmark.

Thomas Visti, som har bakgrunn fra blant andre Universal Robots, er grunnlegger og adm. dir. i MiR (Mobile Industrial Robots). Her under Automatica-messen i 2018. MiR er, i likhet med Universal Robots, kjøpt opp av det amerikanske selskapet Terradyne.
Thomas Visti, som har bakgrunn fra blant andre Universal Robots, er grunnlegger og adm. dir. i MiR (Mobile Industrial Robots). Her under Automatica-messen i 2018. MiR er, i likhet med Universal Robots, kjøpt opp av det amerikanske selskapet Terradyne.

Siden oppstarten i 2002 har RoboCluster mottatt stor positiv respons og støtte fra virksomheter og institusjoner med tilknytning til robot- og automasjonsbransjen. I dag er det skapt en sterk kunnskapsbase gjennom en lang rekke utviklingsprosjekter og etablert fag- og temaspesifikke nettverk til fremme og utnyttelse av robotteknologien. RoboCluster spiller dessuten en aktiv rolle omkring robotteknologiens muligheter sett i et overordnet samfunnsmessig perspektiv. Herunder hvordan eksempelvis industrien, landbruket, helsevesenet og undervisningssektoren kan dra fordel av de robotteknologiske muligheter.

RoboCluster i praksis

Hva konkret gjør RoboCluster, spør vi Morten Nielsen, som er leder for RoboCluster.

- Vel, innovasjonsnettverket RoboCluster samler dansk kompetanse innenfor forskning, utvikling og design av robotteknologi. Vi har når 500 medlemmer. Nettverket gir deg ny kunnskap om roboter, robotteknologi og intelligente løsninger og tjenester til innsatsområder med stor politisk og utviklingsmessig bevissthet. Få nye input til nettopp dine utfordringer med robotteknologi og automatisering, og kom tettere på det danske robotmiljøet, svarer Nielsen.

Nordisk samarbeid

Maskinregisteret møter ham ved to anledninger; første gang i desember 2018, under robotseminaret Big Bang som samlet 265 deltakere. Her viste Morten Nielsen at han virkelig kan arrangere større events. Det var kun 250 plasser, men pågangen ble så stor at man lot ytterligere 15 personer slippe inn, med mange fler på venteliste. Andre møte var i januar 2019, og takket være store problemer med parkering på Syddansk Universitetet fikk vi et gående møte på SDU. Nielsen snakket hurtig og energisk og fortalte om sine visjoner:

- Jeg ser for meg at vi samler robotmiljøene i Danmark, Norge, Sverige og Finland, for eksempel en gang i året. Vi reiser fra Danmark med en gruppe dansker, møtes i Oslo, her kommer de norske, svenske og finske deltakerne på danskebåten om morgenen. Vi kjører seminar og miniutstilling om bord mens fergen seiler mot København. Om kvelden er det middag og sosialt samvær, og neste morgen besøker vi danske virksomheter. Returen hjem går med fly den samme kvelden. Året etter kan vi reversere reiseruten og begynne i København, for så å havne i Oslo. Tredje året i Stockholm, med ferge til Helsinki og fjerde året fra Helsinki til Stockholm.

Nielsen gestikulerer og kommer med mange innskytelser mens han tegner opp det nordiske samarbeidet.

Enrico Krog Iversen er en av dem som var med å jobbe opp Universal Robots til verdensledende aktør. Nå har Iversen suksess med OnRobot som utvikler og produserer robotapplikasjoner. Iversen er adm. direktør i OnRobot og en sterk pådriver i robotmiljøet i Odense.
Enrico Krog Iversen er en av dem som var med å jobbe opp Universal Robots til verdensledende aktør. Nå har Iversen suksess med OnRobot som utvikler og produserer robotapplikasjoner. Iversen er adm. direktør i OnRobot og en sterk pådriver i robotmiljøet i Odense.

Inviterer til nytt robotseminar

Fjorårets robotseminar, Big Bang, samlet deltakere fra flere bransjeområder, forsknings og universitetsmiljøer, helsevesenet, det offentlige og landbruket.

Det var et bredt tematisk program der tanker om fremtiden og dagens utfordringer ble løftet frem. Droner og ulike typer roboter ble presentert og også debattert i ulike paneldebatter med bred sammensetning. Robotmiljøet i Odense ble vist frem på en positiv måte og lønnsomheten ved robotisering for små og mellomstore bedrifter ble eksemplifisert.

Utfordringer ble også diskutert, både dem som handler om hvorvidt robotene kommer til å ta jobbene fra menneskene, men også etiske utfordringer. Spørsmål som; når kan eller skal vi bruke roboter, hvordan identifisere de prosesser som kan automatiseres, når skal/kan vi bruke droner, hva med privatlivet og personvernet og hvem har ansvaret for at alt går bra eller når noe går galt ble alle debattert i fagpanel, med deltakernes spørsmål og kommentarer.

Det store fagfeltet som fikk mest oppmerksomhet var naturligvis samarbeidende roboter (coboter). Her ble det vektlagt behovet for å formidle kunnskap om denne typen roboter, hvilke funksjoner og nytte de kan ha i ulike miljøer; eksempelvis industri, landbruk og helsevesen.

Den klare konklusjonen var at robotene vil hjelpe oss til økt lønnsomhet, gi bedre HMS og mindre kroppslig slitasje i en rekke yrker og at robotene vil presse frem nye og flere jobber. Utfordringen nå er mer utdanning på fagfeltet samt mer opplysning til industri, offentlige etater, private og politikere.

Robotseminaret Big Bang 2019 arrangeres i Odense 12. desember i år. RoboClusters leder, Morten Nielsen, vil gjerne ha norske deltakere og ønsker å være tidlig ute da fjorårets Big Bang robotseminar ble mer enn fulltegnet.

- For å få plass på Big Bang i år, sett av datoen 12. desember og meld deg på med det samme, oppfordrer Morten Nielsen.

Les mer om dansk robotteknologi, seminarer og kontaktinformasjon se: www.robocluster.dk