Delta på «AMMA»

Dato for AMMA 2019 er 9. oktober 2019 og stedet er Kunnskapsbyen Konferansesenter, Gunnar Randers vei 24, 2007 Kjeller nær Oslo. AMMA er et gratis arrangement.

Illustrasjonsfoto fra Trumpf SLM-maskin.
Illustrasjonsfoto fra Trumpf SLM-maskin. Foto: Joppe Næss Christensen
Publisert

Hva er AMMA?

AMMA (Additive Manufacturing for Military Applications) er et arrangement i regi av Forsvarets forskningsinstitutt. AMMA 2019 blir det tredje året for dette arrangementet. Arrangementets mål er å samle fagfolk fra væpnede styrker, myndighetsforsvarsforskning og -utvikling, industri og akademia. Presentasjoner dekker et bredt område av emner; status for AM, fremtidig utvikling av AM, industrielle suksesshistorier og utfordringer, standarder, AM-programvare, se på mulighetene for å produsere additive produserte reservedeler nær slagmarken etc. AMMA fungerer også som en nettverksplattform for å diskutere mulige samarbeid.

Send ditt navn / firmanavn til [email protected] for påmelding til AMMA-arrangementet.