Det ser lyst ut!

Det er fullt ut mulig å svartmale fremtiden, men så ser det likevel lyst ut, pussig ikke sant? For det du kan lese nedenfor er kun kjent kunnskap, det er mer der det kommer fra.

Publisert Oppdatert

For 40 år siden ble fagbladet Maskinregisteret startet. Mye har skjedd siden den tid, men da, som i 1973, er vi stadig vekk avhengig av å få relevant informasjon til vårt fagfelt. Alle trenger inspirasjon og faglig oppdatering, noe vi i Maskinregisteret hele tiden søker å gi våre lesere.

Etter 27 år i Maskinregisteret trekker Leif Eriksen over i en ny tilværelse og pensjonerer seg. Han har bidratt til at Maskinregisteret er bransjens viktigste fagblad og under arbeidet med denne utgaven har Leif kommet med meget gode innspill for veien videre. Dette vil du som leser og bruker av MR få glede av i tiden fremover, for det ligger flere muligheter enn umuligheter i vente.

En av de trendene som materialiserer seg om dagen kan knyttes til uttrykket "all business is local". Etter mange år med utflagging av industrioppdrag jobber tiden nå for oss. For tid er et viktig stikkord - tid til markedet. At tiden alt mer blir en nøkkelfaktor i den globale konkurransen leder norske bedrifter til å investere i tidsbesparende teknologi. Ikke bare hjelper det på regnestykket lønn per produsert enhet, investeringene setter Norge i bedre stand til å møte de høye kvalitetskrav og ruste seg innen kunnskapsintensive bransjer.

Det høye fagnivået i den norske industrien åpner for muligheter for både store og små virksomheter. Når man omgis med kreative og dyktige fagfolk gir det spire til å stå på og finne enda flere gode løsninger.

Til tross for noe svakere boligmarked i disse dager er det flere indikasjoner på at det ikke vil bli krisetider for norsk økonomi med det første.

En indikator kan du se med selvsyn - det er mange flere lastebiler på veiene våre nå enn tidligere. Det betyr mer handel, mer bygging og produksjon. Og, ser vi på tallenes tale er det grunn til optimisme. Det er drøyt 10 prosent økning i salg av gaffeltrucker og anleggsmaskiner samt generell økning også i salget av industrimaskiner de tre første kvartal sammenliknet med tallene for samme periode i fjor.

Det finnes mineralforekomster i Norge for cirka 2500 milliarder norske kroner - det meste ligger i nord. (siste nytt er at det i tillegg skal ligge nyoppdagede mineralforekomster, langs Atlanterhavsryggen mellom Jan Mayen og Svalbard, som kan representere verdier for nye 1000 milliarder kroner)

Dette kommer i tillegg til de mange olje- og gassfunn på norsk sokkel. Teknologiutviklingen bidrar til at man kan hente ut mer råvarer fra brønnene, noe som øker fortjenesten i utvinningen. I tillegg er flere deler av den norske industrien meget aktive med å ta frem nye produkter.

Basert på disse opplysningene ser fremtiden lys ut.

Maskinregisteret ønsker alle våre lesere og samarbeidspartnere en riktig God Jul og et fremgangsrikt Godt Nytt År!