DNB PMI avtok litt i desember

DNB PMI for desember i fjor ble 55,9 poeng, ned 0,3 poeng fra november. Hovedbildet er likevel at indeksen har vært lite endret det siste året, med unntak for store svingninger i sommer, og indikerer solid aktivitet i industrien.

Produksjonsindeksen steg i desember 2018.
Produksjonsindeksen steg i desember 2018.
Publisert Oppdatert

Til sammenlikning avtok PMI-indeksen for industrien i eurosonen markert gjennom fjoråret. Fra november steg indeksene for nye ordre og produksjon, mens indeksene for sysselsetting, leverandørenes leveringstid og lager bidro til å trekke PMI ned.

Produksjon

Produksjonsindeksen steg med 0,9 poeng til 59,3 i desember. Nivået 1,4 poeng høyere enn gjennomsnittet det siste året. Ordre Indeksen for nye ordre steg med 0,8 poeng til 58,3 i desember og var 1,8 poeng høyere enn gjennomsnittet det siste året.

Sysselsetting

Sysselsettingsindeksen avtok med 1,2 poeng til 51,8 i desember. Indeksen var 3,0 poeng lavere enn gjennomsnittet det siste året.

Leverandørenes leveringstid og lager

Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med 1,1 poeng til 60,3 i desember. En høy indeks betyr lang leveringstid og er assosiert med høy aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer steg med 3,4 poeng til 57,8 i desember. Økte lagre assosieres med lavere aktivitet og trekker ned PMI.

Kilde: NIMA