Økt digitalisering:

Ege-Gruppen lanserer X-Store

Ege-Gruppen har nå lansert sin egenutviklede programvare for komplett administrasjon av verktøy og utstyr. Telaris har utviklet programvaren på oppdrag fra Ege-Gruppen. Konseptet og programvaren er følgelig helnorsk.

Publisert

Bakgrunnen for utviklingen av systemet ligger i et økende behov for digitalisering i norsk industri. X-Store er en digital plattform som gir bedriften full kontroll over vareflyt og lagerhold uavhengig av type vare eller produkt. Det finnes selvsagt konkurrerende systemer i bransjen, men disse har i de aller fleste tilfeller vært solgt med et tilhørende skuffekabinett og stasjonær PC. Ofte med låste lokasjoner som gir en dyr og lite fleksibel løsning, hevder Bent Muggerud, daglig leder i Ege-selskapet AS Nor-Swiss.

Utviklergruppen poserer stolt med systemet på padden. Fra venstre Steinar Nordskog fra firmaet Telaris, Morten Hansen, Espen Nordskog og Andreas O. Lehne.
Utviklergruppen poserer stolt med systemet på padden. Fra venstre Steinar Nordskog fra firmaet Telaris, Morten Hansen, Espen Nordskog og Andreas O. Lehne.

Fleksibel løsning

- X-Store skal gir bedriften en mye større grad av fleksibilitet, alt av skap og lagerreoler kan benyttes. I tillegg kan vi selvsagt også selge inn X-Store sammen med enhver skapløsning fra vår leverandør Lista, sier Muggerud.

Systemet har et meget enkelt brukergrensesnitt med behovsberegning og geniale søkemuligheter, fullstendig historikk og tilsvarende sporbarhet. Verktøy og reservedeler kan linkes sammen. Nye, brukte og slipte verktøy kan organiseres. Kan opereres fra PC, nettbrett eller smarttelefon.

For små og mellomstore bedrifter

X-Store har meget lav inngangsbillett og rimelige brukerlisenser som faktureres fra Telaris på månedsbasis. Opplæring og hjelp til oppstart gjøres av det selskapet i Ege-Gruppen som selger inn systemet. Support fra superbruker i Ege-Gruppen eller direkte fra Telaris. Målgruppen vil i oppstartfasen i hovedsak være små og mellomstore bedrifter.

For mer informasjon se: www.norswiss.no eller ta kontakt med din representant fra Ege-Gruppen.