EMO Hannover 2019 – et vindu mot fremtiden

Da EMO Hannover 2019 stengte dørene etter et seks dager langt løp, fra 16. til 21. september, deltok rundt 117.000 fagfolk fra 150 land på verdens ledende messe for metallindustrien. Nok en gang kan messearrangøren glede seg over suksess.

EMO i Hannover 2019 ble en

suksess tross noe nedgang i

antall besøkere.
EMO i Hannover 2019 ble en suksess tross noe nedgang i antall besøkere. Foto: Joppe Næss Christensen
Publisert

- EMO Hannover 2019 bygde på suksessen med vårt rekordår i 2017, rapporterte EMOs generalkommissær Carl Martin Welcker og fortsatte:

- I sammenheng med dempede økonomiske forventninger de siste månedene, må den moderate nedgangen i oppmøtet sees på som en suksess. Vi er spesielt glade for den videre økningen i prosentandelen av utenlandske deltakere. Stemningen i hallene var positiv, med mange utstillere som overrasket positivt over det høye volumet besøkende på deres stand. EMO Hannover har nok en gang vist seg solid som et fjell, noe som gir klarhet for den videre utviklingen av produksjonsteknologi, selv i usikre tider.

Nok en gang viste DMG Mori muskler. Den tysk-japanske maskinprodusenten fylte hele hall 2. Hele 28 av maskinene var utstyrt med

automasjonsløsninger.
Nok en gang viste DMG Mori muskler. Den tysk-japanske maskinprodusenten fylte hele hall 2. Hele 28 av maskinene var utstyrt med automasjonsløsninger. Foto: Joppe Næss Christensen

Maskinregisteret merket også at det var litt færre besøkere, ned ti prosent i forhold til 2017, men utstillerne virket meget fornøyde. Flere regnet med minst like bra eller bedre messedeltakelse enn forrige gang.

Investeringsvilje

Messearrangøren melder at det ved starten av EMO Hannover var en viss bekymring for nyheten om at mange kunder kuttet reisebudsjettene. Likevel var prosentandelen av bedriftsledere blant deltakere på messe omtrent like høy som for to år siden, på 58 prosent. Rundt halvparten av disse kom med kapitalinvesteringsplaner, og for utenlandske besøkende var dette tallet enda høyere, på mer enn 62 prosent. 25 prosent av de fremmøtte ga faktisk ordre på messen eller planla å gjøre det i løpet av en nær fremtid. Og ytterligere 20 prosent hadde til hensikt å bruke penger nedstrøms fra messen.

Det var mange roboter på årets EMO. Fanuc viste sin store M-2000iA/2300 som har rekkevidde på 3,7 meter og løftekapasitet på 2,3 tonn.
Det var mange roboter på årets EMO. Fanuc viste sin store M-2000iA/2300 som har rekkevidde på 3,7 meter og løftekapasitet på 2,3 tonn. Foto: Joppe Næss Christensen

Sterk asiatisk tilstedeværelse

Som flaggskipsmesse for sin bransjesektor har EMO Hannover en sterk internasjonal profil. Mer enn halvparten av alle fremmøtte kom fra utlandet, fordelt nesten jevnt mellom andre europeiske land og land utenfor Europa. Spesielt imponerende var det en vekst på 20 prosent fra utlandet sammenlignet med 2017-messen. Dette inkluderte en høy prosentandel av asiatiske gjester, som stod for nesten en tredel av besøkende fra utlandet, med Kina, Japan, Taiwan og India med flest asiatiske besøkere. Denne trenden var tydelig relatert til et større antall asiatiske utstillere på årets messe, som oppfordret kundene til å besøke dem i Hannover. Andre land med sterk representasjon på messen var Italia, Polen, Sverige, Russland og Tyrkia.

Mer digitalisering og automatisering

Som en innovasjonsplattform for produksjonsteknologi forventes EMO å kartlegge trendene for årene fremover, og nok en gang var budskapet vellykket. EMO-mottoet "Smarte teknologier som driver morgendagens produksjon" gjenspeilet nøyaktig de viktigste problemene bransjen står overfor i dag.

- Våre mange diskusjoner med kunder på EMO 2019 i Hannover avslørte at et fokus på den helhetlige prosesskjeden, inkludert digitale tjenester, skaper relevant merverdi for kundene, sa Christian Thönes, styreleder i DMG Mori AG.

Virtuelle løsninger ble demonstrert på EMO i Hannover.
Virtuelle løsninger ble demonstrert på EMO i Hannover. Foto: EMO Hannover

Og buzzwords for IoT-plattformer, apper, digitale tvillinger, kunstig intelligens (AI), «edge» og «cloud computing» var allestedsnærværende på messen.

Undertegnede merket en vesentlig sterkere fokus på automasjon. Mange maskinprodusenter stilte med roboter, pallettmagasiner og ulike former for automatiske prosesser. Stadig flere maskinprodusenter plasserer flere prosesser i en og samme produksjonscelle. Stikkord er «alt klart» og «første del feilfri». I motsetning til EMO 2017 hadde årets messe mer enn plakater og brosjyrer som fortalte om deres «Industri 4.0-klare» løsninger. Nå får du faktisk en rekke gode digitale løsninger som det går an å bruke i dag. CNC-styringene blir mer avanserte og innholdsrike samtidig som brukergrensesnitt blir mer brukervennlige. Sensorerte verktøy kommer som en kule og vil bidra til økt digitalisering og høyere prosesskvalitet.

Snakker sammen med umati

Med felles språket "umati" (universal machine tool interface) kan maskiner og utstyr fra ulike produsenter "snakke" sammen. På EMO ble det vist 110 maskiner fra 70 internasjonale produsenter og partnere som støtter umati-språket.
Med felles språket "umati" (universal machine tool interface) kan maskiner og utstyr fra ulike produsenter "snakke" sammen. På EMO ble det vist 110 maskiner fra 70 internasjonale produsenter og partnere som støtter umati-språket. Foto: Joppe Næss Christensen

Sammen med den sterke interessen for AI og maskinlæring, gjenspeiles de besøkendes appetitt på fremtidsvisjoner i arrangementer og forumene, der temaene ikke bare inkluderte AI, men også additive prosesser, det industrielle tingenes internett (IIoT), 5G og ikke minst OPC UA eller umati, det nye standardgrensesnittet mellom verktøymaskiner og overordnede IT-systemer. Umati ble vist frem gjennom 110 utstilte maskiner fra 70 internasjonale firmaer og partnere, og demonstrert for første gang at det universelle grensesnittet mellom maskin og IT-systemer kan fungere på tvers av alle produkttyper. I følge umati-prosjektleder Dr. Alexander Broos har responsen på umati blant samarbeidspartnere og kunder vært enorm.

I hall 9 var det mange utstillere

innen additiv produksjon.
I hall 9 var det mange utstillere innen additiv produksjon. Foto: Joppe Næss Christensen

EMO 2019 – et vindu for fremtiden

- Mot alle forventninger kan vi oppsummere EMO Hannover 2019 på en positiv note. Messen er attraktiv for hele det internasjonale produksjonsteknologisamfunnet og har bekreftet at det fremdeles er etterspørsel etter kapitalinvesteringer i markedet. Til tross for all den politiske uroen, har denne messen avslørt at industrien aktivt tar tak i fremtidens utfordringer og er fast bestemt på å gi sitt bidrag som en problemløser, konkluderte EMOs generalkommissær Carl Martin Welcker.

På standen til Mazak fant vi en drone fra norske GRIFF Aviation. Komponentene i denne flyveren er produsert med en Mazak Integrex i400.
På standen til Mazak fant vi en drone fra norske GRIFF Aviation. Komponentene i denne flyveren er produsert med en Mazak Integrex i400. Foto: Joppe Næss Christensen

Hvor var klimafokuset?

På mange måter ble årets EMO i Hannover som tidligere messer; mange utstillere og besøkere, mye ny teknologi, en industri som fortsetter videre, som før. Det var etter mitt skjønn alt for lite fokus på grønn teknologi og miljøet. Etter Greta Thunbergs tordentale i FN, og FNs nyeste og nedslående rapport om klimaet, får vi håpe at EMO i Milano kan gjøre det bedre på dette feltet.

Den neste EMO blir arrangert i Milano 4. til 9. oktober 2021.

For mer informasjon se: https://emo-milano.com