Endrer navn til:

Forum for maskinering og additiv tilvirkning

Norsk Industri har en rekke møtefora for ulike bransjer. Nå endres navnet på Maskineringsforum til Forum for maskinering og additiv tilvirkning.

Foto: DMG MORI
Publisert Oppdatert

Forum for maskinering og additiv tilvirkning er et faglig forum tilknyttet Norsk Industri som skal fremme utviklingen av prosesser, verktøy, maskiner og fabrikkdrift knyttet til materialavvirkende bearbeiding og teknikker for bygging av objekter i fast materiale med utgangspunkt i tredimensjonale digitale modeller.

 

Styrets sammensetning

Vegard Løkken, Nammo Raufoss AS, styreleder
Øystein Holte, Kristiansands Skruefabrikk & Mek. Verksted AS
Knut Stokland, Teeness AS
Leif Andersen, GKN Aerospace Norway AS
Knut Sørby, NTNU

 

For mer informasjon besøk: www.norskindustri.no/Bransjer/Teknobedriftene/Maskineringsforum