Brammer fra 2D til 3D:

Fra skepsis til entusiasme!

Med god forankring i 2D-CAD kunne Brammer AS, tidligere Lönne Scandinavia AS, holdt seg på trygg grunn. Kundekrav og ønske om utvikling fristet likevel bedriften til å ta steget fullt ut og gå for 3D-CAD på “heltid”. - Vi angrer ikke et sekund, nå åpner det seg helt nye horisonter, jubler Hans Atle Hjelmen hos Brammer AS.

Kjetil Laupsa og Hans Atle Hjelmen (sittende).
Kjetil Laupsa og Hans Atle Hjelmen (sittende).
Publisert Oppdatert

- Vi hadde ett ønske internt om å gå over til 3D fordi vi så at det var nødvendig å effektivisere konstruksjonsarbeidet, forklarer Hans Atle Hjelmen, senior prosjektingeniør hos Brammer AS. Dermed kontaktet han NTI CADcenter for å få bistand til å gå i gang med 3D-verktøyene.

Hva har vært den største utfordringen med 3D?

- Vi var skeptisk til om vi ville greie å implementere det nye verktøyet samtidig som vi skulle levere vårt daglige arbeid. Her var NTI til stor hjelp med kursprogrammet sitt. Skepsis er snudd til entusiasme. Eneste ulempe jeg ser ved bruk av 3D-CAD er at det tar tid å lære seg det, svarer ingeniøren.

3D-CAD gir gevinster

Brammer AS leverer produkter og løsninger innen elektromotorer, automasjon, gir, transmisjoner og kulelager samt komplette produktpakker levert i henhold til spesifikasjonene.

- Kundene våre er gjerne innen shipping eller industri, og våre løsninger kan være alt fra en enkelt komponent til store komplekse systemer. Som regel med strenge krav til dokumentasjon. Og det er i kompleksiteten at vi mener 3D-modellering og 3D-filer gir oss gevinster, sier Hjelmen.

Hvordan da?

- En 2D-fil har ikke så mange bruksområder utenom å fortelle deg dimensjoner. I 2D er det vanskelig å kontrollere om deler passer sammen, men i en 3D-modell kan man nøyaktig sjekke sammenstilling, klarering i forhold til andre komponenter og du får rett og slett mye bedre kvalitetskontroll tidlig i utviklingsfasen. Færre feil og spart tid. Dessuten kan man bruke 3D-modeller til å lage meget gode brukerveiledninger eller animasjoner som underlag for salg og markedsføring. Dokumentasjonsgrunnlaget blir også vesentlig styrket, noe våre kunder i økende grad etterspør, svarer ingeniøren.

Kursing er avgjørende

Hvilke grep har dere tatt for å gå over fra 2D til 3D?

- Fra før benytter vi AutoCAD. Nå kjører vi Product Design Suite med fokus på Inventor og Vault. Inventor byr på mange muligheter innen 3D-modellering, men vi går rolig frem, for vi har jo behov for å bli kjent med de nye verktøyene. For oss er dette en ny verden, og derfor kurser vi oss opp før vi kaster oss over nye verktøy. Et av de viktigste grepene vi har gjort underveis er å holde kursingen utenfor våre kontorer. Vi gjør opplæringen hos NTI CADcenter her i Bergen. Dette har fungert veldig bra. Vi får ro til å lære, i en hektisk hverdag på kontoret blir det alt for mange avbrudd, og NTI har vært flinke til å lese våre behov fra gang til gang. I tiden mellom hvert kurs har vi diskutert internt hvilke behov vi har og når vi da møtes på kurs får vi en målrettet læreprosess. Nettopp fordi vi tar ting i etapper, og kurses eksternt, har selve implementeringsprosessen rundt de nye verktøyene vært smidig. Vi er veldig fornøyd med det tette samarbeidet med NTI CADcenter, svarer Hans Atle Hjelmen.

Vault er limet

Med oppdagelsen av 3D-CAD-verdenen har Brammer AS også sett nytten av systematisering av data.

- Dokumentasjonskravene øker og kundene presser på for å få beste mulige kvalitetskontroll i alle ledd. Skal vi henge med må vi tilrettelegge arbeidsmetoder og rutiner slik at vi har full kontroll fra ide til ferdig produkt. Ved bruk av databaseverktøyet Vault får vi orden i sakene. I Vault lagres alle versjoner, vi kan styre hvem som skal ha tilgang til data, og/eller gjøre endringer, samt gjøre nytte av dataene til mer enn bare dokumentasjon. Som tidligere nevnt kan vi benytte 3D-modeller til å lage demonstrasjonsvideo eller monteringsbeskrivelser på en enkel måte. Gjennom Vault kan man organisere data etter behov, og det er her vi mener vi vinner mye. Istedenfor at data er spredt på de maskinene som konstruktørene benytter, eller salgsavdelingen for den saks skyld, har vi nå alt samlet på ett sted. Det sparer tid og ikke minst øker kvalitetskontrollen mange hakk. Vi kjører for øvrig alt av teknisk dokumentasjon i hele Brammer–systemet inn i Vault. Vault er limet i dokumentadministrasjonen, uttaler Hjelmen.

Veien videre

Brammer AS har gjennomført Inventor grunnkurs, Vault grunnkurs og superbrukerkurs. Neste steg er Inventor konstruksjon 1 kurs.

Hvor går veien videre?

- Vi trives med 3D-modellering, dette er gøy, men vi har mange ting på “to-do-listen”. Med NTI på laget får vi god hjelp til å holde fokus, for vi vil jo gjerne nå stjernene så fort som mulig. Jeg vil understreke at det å gå over fra 2D-CAD til 3D-CAD tar tid. Det er ikke så komplisert, men det er mye nytt å lære seg, så vi vil gjerne bli flinke først før vi “shopper” nye løsninger, men siden du spør, vil vi se på analyse og simulering, kan hende integrering med ERP-systemet vårt, men sistnevnte får komme når vi er modne. Nå er vi veldig positive til det vi så langt har fått til med NTI CADcenter, og ser frem til å jobbe videre med dem, de er en god samarbeidspartner for oss, bedyrer Hans Atle Hjelmen.