Hvem blir Norges smarteste industribedrift?

Det jaktes på Norges smarteste industribedrift! Hvem tenker smart, og har innført tiltak for effektiv ressursutnyttelse og økt produktivitet? Konkurransen er i regi av Norsk Industri og Siemens.

Publisert Oppdatert

Fra Norsk Industri har vi sakset følgende sak:

Produktivitetsutviklingen for norsk fastlandsøkonomi har vært svakere de senere årene enn hos våre viktigste handelspartnere. Derfor må norsk industri tenke ekstra smart og nytt for å lykkes i framtiden, ikke minst når det gjelder bruken av moderne teknologi. Mange tenker smart allerede, og kan være til inspirasjon for andre. Derfor ønsker Norsk Industri å løfte fram de gode eksemplene og vise at det er mulig å styrke sin konkurransekraft, også i høykostlandet Norge.

Teknologi som muliggjør

- På lang sikt er økt produktivitet uendelig mye viktigere for vår velferd enn oljefondet. Nye teknologiske kvantesprang kan ikke vedtas, men vi kan legge til rette for at Norge raskt omfavner og utnytter teknologisk utvikling. Det snakkes for lite om å sørge for smartere bruk av ressurser gjennom å ta i bruk teknologi og produkter som allerede er tilgjengelig. Norske industribedrifter bør i større grad investere i ny teknologi som kan øke konkurransekraften, og vi må i større grad synliggjøre mulighetene, sier Anne Marit Panengstuen, divisjonsdirektør i Siemens Industry Sector.

Industrieventyr for framtiden

Framtidens industrieventyr er avhengig av bedre ressursutnyttelse. Derfor er denne kampanjen et direkte resultat av troen på at teknologi kan og bør spille en viktig rolle for en lysere framtid for norsk industri. En framtid avhengig av bedrifter som gjør seg konkurransedyktige i et sterkt konkurranseutsatt marked gjennom å implementere smarte og effektive løsninger ved bruk av tilgjengelig teknologi.

For å skape nye industrieventyr i Norge tror Norsk Industri og Siemens det er viktig å løfte fram de gode eksemplene som eksisterer allerede i dag. Jakten på Norges smarteste industribedrift skal derfor være en spydspiss i synliggjøringen av mulighetene for norske industribedrifter, og sette tematikken tydeligere på agendaen.

Hvem kan delta?

Konkurransen er åpen for alle industribedrifter i Norge. Det jaktes spesielt på industribedrifter som tenker smart om sin bruk av ressurser, med positiv effekt for produktivitet og konkurransekraft.

Vinneren blir kåret av en bredt sammensatt jury fra både næringsliv, media og organisasjoner. Prisen deles ut under Norsk Industris Industrikonferanse 7. mai, 2014.

- Som de fleste vet, er Norge et av verdens beste velferdssamfunn. Det vil også si at vi har de høyeste kostnadene i verden når det kommer til lønnskostnader. På bakgrunn av dette trenger vi smarte industribedrifter som kan jobbe på en måte som gir konkurransekraft. Det vil si at vi må være smartere enn konkurrentene våre. Vi må ha produksjonssystemer som er i stand til å sørge for at for at våre industriarbeidere klarer å produsere mer per enhet, vi må ha mer innovasjon i de produktene vi skal selge slik at verden vil betale en høyere pris for dem enn for konkurrentenes. Ikke minst trenger vi smarte industribedrifter for å hjelpe resten av samfunnet til å bli mer produktive. Hele det norske samfunnet må jobbe smartere, og da er det industrien som må gå foran, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

Nominer bedriften nå

Påmeldingsfrist er 25.april, 2014

Bedrifter sender inn sine eksempler via kampanjens nettsider smartindustri.no. Her kan man også nominere andre bedrifter.

Vinneren kåres på Industrikonferansen 2014, den 7. mai. Påmelding her.

Premien er en eksklusiv tur til BMW-fabrikken i München hvor teknologi brukes på en smart måte

I løpet av kampanjeperioden blir flere bedriftseksempler bli presentert i egne videoer.

I egne videointervjuer vil også følgende personer gi sitt bidrag omkring betydningen av produktivitet; statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister Monica Mæland, adm. dir. i Norsk Industri Stein Lier-Hansen, divisjonsdirektør i Sector Industry i Siemens Anne Marit Panengstuen, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Paul Chaffey.

Mer informasjon finner du her.

Følg kampanjen på www.smartindustri.no, samt på kampanjens Facebooksider.