Imponerende hos DMG MORI i Japan

Etter ønske fra Dr. Masahiko Mori, president i DMG MORI-konsernet, ble ni europeiske journalister invitert til Japan for å besøke DMG MORI på den japanske verktøymaskinmessen JIMTOF og for å besøke DMG MORI hovedkvarter, fabrikker og kunder. Det var imponerende!

På et 578.000 kvadratmeter stort område har DMG MORI nærmest en fabrikkby som produserer mer enn halvparten av konsernets maskiner.
På et 578.000 kvadratmeter stort område har DMG MORI nærmest en fabrikkby som produserer mer enn halvparten av konsernets maskiner.
Publisert Oppdatert

Det var under verktøymaskinmessen AMB i Stuttgart, i september i år, at Dr. Mori besluttet å invitere journalistene. Han ønsket å vise frem mer enn kun de maskinene som var utstilt i Stuttgart.

Programmet besto i all hovedsak av å besøke den japanske verktøymaskinmessen JIMTOF i Tokyo, hovedkvarteret til DMG MORI i Tokyo, fabrikkene i Iga samt to utvalgte kunder. Maskinprodusenten hadde laget et tett, men spennende program som i tillegg til å bestå av mye logistikk, vandring i fabrikk- og messehaller også inneholdt sosiale og kulturelle opplevelser.

Det kan være greit å ta med at DMG MORI har verdens største maskinutvalg innen sponfraskillende og laserbearbeidende maskiner. Kundene befinner seg i alle typer bransjer og maskinene utvikles og produseres i Japan, Tyskland, Italia, Polen, USA, Kina og Russland. DMG MORI er representert på 157 lokasjoner i 43 land, og har 12.400 ansatte fra 46 land.

På JIMTOF

Messenger er tatt i bruk, digital informasjon benyttes blant annet i forebyggende vedlikehold.
Messenger er tatt i bruk, digital informasjon benyttes blant annet i forebyggende vedlikehold.

I likhet med når DMG MORI stiller ut på EMO i Hannover, hadde maskinprodusenten sin egen utstillingshall til disposisjon under JIMTOF, Japans motstykke til EMO. 22 maskiner var stilt ut og det var stor trengsel inne i hallen. President i DMG MORI-konsernet, Dr. Mori, sammen med styreleder/daglig leder i DMG MORI AG, Christian Thönes, holdt pressekonferanse under JIMTOF. Satsing på digitalisering, smart fabrikk, automasjon, robotisering samt additiv produksjon sto på agendaen.

DMG MORI satser stort på automasjon. Her er den universelle dreiebenken ALX 1500 satt sammen med den vertikale fresemaskinen i30V og koplet sammen med robotsystemet Denso.
DMG MORI satser stort på automasjon. Her er den universelle dreiebenken ALX 1500 satt sammen med den vertikale fresemaskinen i30V og koplet sammen med robotsystemet Denso.

Det ble lovet raskere installasjon av store maskiner; 6-dagersløfte, 36 måneders garanti på masterspindler, mer støtte til skoler og utdanningsinstitusjoner og det jobbes med å lage topologioptimaliserte maskindeler med additiv fremstilling. Additive maskiner satses det på som aldri før, og i tillegg til flaggskipet, den hybride 5-aksemaskinen med laser/metallpulverprosess; Lasertec 65, er det også rene laser/metallpulvermaskiner det fokuseres på, blant annet 2. generasjon Lasertec 30 SLM.

På en stor vegg ble det vist frem alle komponenter som inngår i den digitale verdenen til DMG MORI.
På en stor vegg ble det vist frem alle komponenter som inngår i den digitale verdenen til DMG MORI.
Hybridmaskinen Lasertec 65 demonstreres live.
Hybridmaskinen Lasertec 65 demonstreres live.

Selv om det på messen ble vist nye maskinmodeller og en mobil robot var det likevel smart fabrikk og digitalisering som ble viet mest oppmerksomhet. DMG MORI satser stort på å levere et komplett digitalt univers for kundene sine, alt fra produksjonsplanlegging og digital overvåking av produksjonen til digitalt servicetilbud. Kjernen i dette systemet er det omfattende app-baserte styringssystemet CELOS. I tillegg har man det digitale vedlikeholdssystemet WERKLiQ. DMG MORI tar nå også i bruk Messenger for nettverksforbindelse, dessuten presenterte man digital tvilling for blant annet å bruke virtuell maskinering til å skape kortere ledetider.

Komponenteksempler produsert i Lasertec 65.
Komponenteksempler produsert i Lasertec 65.

DMG MORI hovedkvarter

Messebesøket var imponerende i seg selv, men det ble minst like artig å besøke det globale hovedkvarteret til DMG MORI i Tokyo. På det 1350 kvadratmeter store showrommet var hele 26 maskiner utstilt, og noen var utlånt til JIMTOF-messen. Her kjøres det i tillegg til maskindemo også opplæring på maskiner og utstyr. Alle de ulike prosessene og teknologiene er pent stilt ut i egne glasskabinetter og eksempelkomponenter står utstilt til å ta og føle på.

Fabrikkbesøk Iga Campus

En del ansatte bor i egne boligbygg inne på fabrikkområdet. Kvinner og menn i hver sine bygg.
En del ansatte bor i egne boligbygg inne på fabrikkområdet. Kvinner og menn i hver sine bygg.

En hel dag ble viet reise fra Tokyo til Iga og fabrikkbesøk der. Her har DMG MORI ikke mindre enn et 578.000 kvadratmeter stort område med blant annet en rekke fabrikkbygninger, utviklingssenter, servicesenter, demosenter, hotell, boligbygg, sportsarena og supermarked. Det arbeider 1500 mennesker her, og noen av dem bor sågar inne på campusen. Kvinner og menn i ulike boligbygg. Det satses på fornybar energi og energibesparende løsninger. Et stort solcelleanlegg roterer med solen for best mulig effektutnyttelse. Et kompakt vindkraftverk med batteribank bidrar til energiinnhøsting.

På gjestfriheten skal man måles. DMG MORI har eget gjestehus (hotell) for kunder og samarbeidspartnere.
På gjestfriheten skal man måles. DMG MORI har eget gjestehus (hotell) for kunder og samarbeidspartnere.

Med cirka 300 maskiner i fabrikken produserer DMG MORI 250 verktøymaskiner per måned. Det tar cirka 20 dager å montere en maskin. Maskinene monteres på stedet, og flyttes ikke rundt. Det gir kun en nivellering og nullstilling mens maskinen ferdigstilles.

Montasjefabrikkene, i alt tre her i Iga, er klimastyrt med +/- 1°C temperaturvariasjon gjennom hele året. Fabrikkene har doble dører for minst mulig temperaturvariasjon. Det jobbes døgnet rundt hele året, og selv om vi er på besøk på en lørdag går produksjonen sin gang, om enn med færre ansatte enn på en hverdag.

DMG MORI produserer 250 maskiner per måned ved anlegget i Iga, Japan.
DMG MORI produserer 250 maskiner per måned ved anlegget i Iga, Japan.

Digital hverdag

Det er ikke bare størrelsen på «fabrikkbyen» som imponerer, like mye hvor velorganisert alt er. Det er naturligvis rent og ryddig over alt hvor vi går, prosesser er nøye beskrevet ved hver eneste maskin og alle typer produktivitetsfremmende verktøy er tatt i bruk, med Toyota Lean Manufacturing som base.

DMG MORI produserer sine egne spindler.
DMG MORI produserer sine egne spindler.

Under omvisning i fabrikken får vi ikke lov til å ta egne bilder, men vår guide viser oss hvordan kvalitetssystemet virker, hvordan operatøren registrerer sitt arbeid, hvordan dette er satt i et digitalt produksjonsplanleggingssystem, med kvalitetskontroller, logistikkoppfølging, vedlikeholdsplaner og varslingsrutiner som automatisk sier fra til dem det måtte gjelde. 200 maskiner er digitalt koplet sammen gjennom internett. Maskinselgerne rundt om i verden kan følge maskinene og se hvilke maskiner som er tilgjengelige eller når de vil bli ferdig. Det er gøy å se at man har gjort så mye innen digitalisering i eget hus før det blir tilbudt markedet. For DMG MORI jobber også digitalt med utvikling av maskinene. 3D-modellering benyttes ved utvikling av komponenter og maskiner. Det jobbes også digitalt på tvers av kontinentene. Designdata overføres til lokasjonene i USA og i Europa slik at man kan jobbe sammen på felles prosjekter. Ved hjelp av de ulike tidssoner kan man jobbe døgnet rundt og få effektiv produktutvikling.

Kvalitetskontroll er viktig og DMG MORI har topp teknologi for dette formålet.
Kvalitetskontroll er viktig og DMG MORI har topp teknologi for dette formålet.

Alltid åpent

Servicesenteret er døgnåpent alle dager hele året. Hit kommer det tusen telefoner per dag. 70 prosent av alle henvendelser løses over telefon. I midten av callsenteret er det stilt opp alle de ulike styringene som fås til DMG MORI-maskinene. Dette letter arbeidet med å veilede kundene til å finne løsning på sitt problem. På en skjerm ser man hvor serviceingeniørene ute i felt til enhver tid befinner seg. Kundesystemet tilkaller den serviceteknikeren som befinner seg nærmest kunden.

Verd et besøk

I demosenteret er det hele 60 maskiner utstilt. Her kan man, i tillegg til å kjøre kurs og opplæring også få testet maskinene med kundens egne emner ved behov. I tillegg til å teste maskiner og prosesser kan man også teste periferiutstyr, robot og automasjonsløsninger. DMG MORI har samlet periferiutstyr og verktøy fra alle sine samarbeidende leverandører, i tillegg kan du ved behov ta med eget. Ingeniører og spesialister står til disposisjon, så det skal ikke stå på serviceinnstillingen.

Det kunne skrives mye mer om DMG MORI, teknologiene og fabrikkene, men her har du fått et inntrykk av hva det tysk-japanske konsernet står for i Japan. Det er vel verd et besøk!

For mer informasjon se: www.dmgmori.com