INDEX-TRAUB fokuserer på digital produksjon

Den årlige begivenheten «åpent hus» hos den tyske maskinprodusenten INDEX-TRAUB hadde fokus på digital produksjon. Mange nyheter møtte maskinkunder fra hele verden.

Håkan Sars, adm. Direktør for INDEX TRAUB Nordic AB t.v og Per Thelle Jacobsen, daglig leder i Thelle Teknologi AS foran flerspindelmaskinen INDEX MS40-8.
Håkan Sars, adm. Direktør for INDEX TRAUB Nordic AB t.v og Per Thelle Jacobsen, daglig leder i Thelle Teknologi AS foran flerspindelmaskinen INDEX MS40-8.
Publisert Oppdatert

Et tjuetalls kunder fra Skandinavia fikk i likhet med drøyt 1600 internasjonale kunder et to-dagers fullspekket besøksprogram. Ulike presentasjoner av maskiner, programvare og automasjon samt fabrikkomvisning og maskindemonstrasjoner sto på agendaen.

Digitalisering er i fokus hos INDEX-Werke og såkalte 3D-briller gjør det mulig å se digitale objekter i maskinmiljøet.
Digitalisering er i fokus hos INDEX-Werke og såkalte 3D-briller gjør det mulig å se digitale objekter i maskinmiljøet.

iXworld

Åpent hus handlet mye om digitalisering og INDEX-gruppen lanserte sitt svar innen teknologifeltet med sin «iXworld».

De innovative Industri 4.0-løsningene i iXworld inkluderer fire moduler: iXplore gir all viktig informasjon om organisasjonen, produktene og tjenestene. iXshop-utstyrsportalen erstatter den forrige INDEX Infoshop og muliggjør anskaffelse av alle produkter - inkludert reservedeler - og tjenester rundt maskinen. iXservices-plattformen muliggjør et bredt spekter av interaksjoner, for eksempel for styring av alle kundemaskiner, feilsøking og vedlikeholdsoppgaver og mer. Og til slutt er iX4.0 IoT-plattformen som gir brukeren statusdata for videre analyse.

Flerspindelmaskinen INDEX MS22-L finnes som “Swiss” type for finmaskinering.
Flerspindelmaskinen INDEX MS22-L finnes som “Swiss” type for finmaskinering.

Maskinnyheter

Ny programvare gjør det mulig å simulere direkte i maskinen.
Ny programvare gjør det mulig å simulere direkte i maskinen.

INDEX-tilnærmingen til digitalisering og automatisering vil også bli opplevd gjennom nye produkter. For eksempel vil den automatiske dreiebenken TRAUB TNL20 presenteres på ulike utstyrsnivåer, inkludert den valgfrie integrerte iXcenter robotcellen. I tillegg introduserte INDEX-Werke den nye INDEX MS22-L, en CNC-multispindel automatisk dreiebenk i en «Swiss type» versjon, som kan brukes til effektivt å produsere slanke komponenter med høy prosesspålitelighet. Et annet høydepunkt er den universelle dreiemaskinen INDEX B400, som er konstruert for presis og kraftig bearbeiding av flens- og akseldeler i små serier og stykkproduksjon. Med hver maskin vil et INDEX iXpanel operatørgrensesnitt muliggjøre nettverksproduksjon.

Den nye automatiske dreiebenken TRAUB TNL 20 kommer i tre versjoner, blant annet med robot, som her på bildet.
Den nye automatiske dreiebenken TRAUB TNL 20 kommer i tre versjoner, blant annet med robot, som her på bildet.

For hver ny maskin tilbyr INDEX Virtual Machine/VMPro og TRAUB WinFlexIPS prosessimulering. Basert på den virkelige maskingeometrien og -programvaren kan maskinbearbeiding nesten planlegges vekk fra produksjonsgulvet, testet og optimalisert i sanntid - selv om man tar hensyn til automatiseringen som er gitt i arbeidsområdet - med 100 prosent overførbarhet til den virkelige maskinen. For dette produktet vant INDEX-Werke i desember 2017 prisen "100 Places for Industry 4.0" av staten Baden-Württemberg.

Høyhastighets gjengeskjæring, eller «High speed whirling» skal kunne redusere prosesstiden ved gjengeskjæring med hele 40 prosent.
Høyhastighets gjengeskjæring, eller «High speed whirling» skal kunne redusere prosesstiden ved gjengeskjæring med hele 40 prosent.

Hurtig gjengeskjæring

Høyhastighets gjengeskjæring, eller «High speed whirling» som det kalles på engelsk, av to ulike gjengeprofiler i en oppspenning, har INDEX gjort mulig med sitt spesielle skjærehode. I følge maskinprodusenten vil man med denne metoden oppnå økt produktiviteten din opptil 40 prosent ved parallell dreieoperasjon og signifikant høyere matehastighet. Dette skal gi lavere kostnader per del, enkel bearbeiding av flere og koniske gjenger, redusere verktøyets slitasje og gi høyeste overflatekvalitet.

INDEX ChipMaster

Den nye syklusintegrerte sponfraskillende programvaren INDEX ChipMaster setter nye standarder for produksjonen hevder INDEX. Den optimaliserer spondannelsen med variabel mating, uansett materiale (for eksempel aluminium, ikke-jernholdige metaller, rustfritt stål, titan) til emnet, hastighet og måte å bearbeide på i maskinen. Den nyutviklede programvaren kan brukes og oppgraderes uten problemer på INDEX-maskiner med den nyeste Siemens-styringen.

Chipmaster er programvaren som skal sørge for optimal sponavgang.
Chipmaster er programvaren som skal sørge for optimal sponavgang.

INDEX-Werke stiller ut på maskinmessen AMB i Stuttgart 18. til 22. september i år.

For mer informasjon se: www.thelleteknologi.no eller www.index-traub.se