Gode resultater for EØS-program

Jakter norske industribedrifter

Green Industry Innovation Romania og Innovasjon Norge arrangerte to seminarer i Bucuresti 13. og 14.oktober 2016. Målet var å vise frem resultatene fra det nylig avsluttede EØS-programmet Green Industry Innovation Romania, samtidig som man nå ønsker å få norske bedrifter til å melde seg på neste runde.

Statssekretær Elsbeth Tronstad og Romanias Europaminister Cristian Ghinea under signering av ny EØS-samarbeidsavtale.
Statssekretær Elsbeth Tronstad og Romanias Europaminister Cristian Ghinea under signering av ny EØS-samarbeidsavtale. Foto: Christian Grotnes Halvorsen/Utenriksdepartementet
Publisert Oppdatert

- Nå har vi kommet til et veiskille i forbindelse med EØS-programmet Green Industry Innovation Romania, åpnet Anne Lise Rognlidalen, programansvarlig for Green Industry Innovation Programme Bulgaria og Romania i Innovasjon Norge.

- Avslutning av et EØS-program betyr jo starten på et nytt og det gjelder å komme i gang med partnersøk og prosjektsamtaler så tidlig som mulig.

Norske bedrifter som er interesserte i grønn teknologi inviteres til å delta, sa Rognlidalen.

- På vegne av Innovasjon Norge er vi stolte av de positive resultatene EØS-programmet har oppnådd. Det er viktig å understreke at både rumenske og norske bedrifter og organisasjoner får mye ut av dette bilaterale samarbeidet, uttalte Cathrine Pia Lund, direktør for Divisjon Merkevaren Norge i Innovasjon Norge.
- På vegne av Innovasjon Norge er vi stolte av de positive resultatene EØS-programmet har oppnådd. Det er viktig å understreke at både rumenske og norske bedrifter og organisasjoner får mye ut av dette bilaterale samarbeidet, uttalte Cathrine Pia Lund, direktør for Divisjon Merkevaren Norge i Innovasjon Norge.

Positive erfaringer

I samtale med noen av de norske deltakerbedriftene er det bare rosende ord om deltakelse i EØS-programmet.

- Vi opplever Innovasjon Norge som meget profesjonelle og løsningsorienterte. Vår deltakelse har gitt oss verdifull erfaring og viktig kompetanse som vi tar med oss videre, uttalte Anders Stølan, adm. direktør hos International Development Norway, som blant annet har jobbet med ulike resirkuleringsprosjekter med gode resultater.

- Dette er veldig spennende, for vi får muligheten til å utvikle ny, avansert vannrenseteknologi som vil bidra til å øke vannkvaliteten der teknologien implementeres, så for oss åpnes det mange dører, fortalte Erik Bentzen Egeland, adm. direktør i Trilobite Microsystems AS.

Også på rumensk side er det mye positiv å si:

- Vi har et godt samarbeid med vår norske partner – Sintef Energy Research. Vi jobber sammen i et overflatebehandlingsprosjekt, noe som gir oss verdifull kompetanseoverføring fra spesialistene i Sintef, mens de på sin side får nyttig erfaring fra bilindustrien, sa Cristina Tomita, teknologiekspert hos Copma SA, et selskap med nærmere 2000 ansatte og hovedfokus på bildelproduksjon. Selskapet fortsetter samarbeidet med Sintef etter programslutt.

Romania først med ny EØS-samarbeidsavtale

- Vi er på jakt etter norske industribedrifter som vil delta når vi åpner for et nytt EØS-program, inviterte Anne Lise Rognlidalen, programansvarlig for Green Industry Innovation Programme Bulgaria og Romania i Innovasjon Norge.
- Vi er på jakt etter norske industribedrifter som vil delta når vi åpner for et nytt EØS-program, inviterte Anne Lise Rognlidalen, programansvarlig for Green Industry Innovation Programme Bulgaria og Romania i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge skal forvalte pengene som går til næringslivet innenfor næringsutvikling og innovasjon, fornybar energi og anstendig arbeidsliv. Dette har en ramme på i alt en milliard kroner.

50 Rumenske bedrifter og organisasjoner har fått 250 millioner kroner fra Innovasjon Norge til grønn næringsutvikling og innovasjon mellom 2013 og 2016. Pengene er utbetalt under Green Industry Innovation Programme. Dette, og andre programmer som finansieres med EØS-midlene, avsluttes i år. Samtidig pågår forhandlingene om nye ordninger i mottakerlandene. Romania er første land ut, og statssekretær i Utenriksdepartementet Elsbeth Tronstad og Romanias Europaminister, Cristian Ghinea, signerte avtalen i Bucuresti den 13. oktober.

 - Vi er veldig stolte på vegne av våre partnere i Romania, sier Eli Bleie Munkelien, direktør for Business Partnerships i Innovasjon Norge.

- At Romania er første land med en ny avtale er vel fortjent. Tett samarbeid og stort pågangsmot har skapt mange gode prosjekter og resultater.

Ny programperiode

Innovasjon Norge har hatt ansvar for EØS-midler i Romania siden 2007. Disse midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Støtten bidrar til utvikling og er på samme tid et viktig verktøy for internasjonalisering av norske bedrifter mot markeder som Baltikum, Polen, Romania, Bulgaria og en rekke andre EU-land. Den neste programgramperioden går fra 2016 til 2024, og Innovasjon Norge skal forvalte midlene rettet mot utvikling av næringslivet i Romania.

EØS-programmet Green Industry Innovation Romania kan gi norske deltakerbedrifter gode erfaringer og kan åpne for nye markeder, i følge norske deltakerbedrifter Maskinregisteret har snakket med.
EØS-programmet Green Industry Innovation Romania kan gi norske deltakerbedrifter gode erfaringer og kan åpne for nye markeder, i følge norske deltakerbedrifter Maskinregisteret har snakket med.

 

For mer informasjon og påmelding kontakt Rognlidalen på e-post: [email protected] eller telefon: 97685755.

 

Mer informasjon:

http://eeagrants.org