Kaeser Kompressorer fyller 25 år!

For over 25 års siden ble Yngvar Carlsen anbefalt av en nær venn å kontakte Thomas Kaeser i Tyskland. Dette ble starten på Kaeser Kompressorer, en suksesshistorie som i 2015 fyller 25 år!

Etter 25 år med suksess innen trykkluftbransjen sikter en fornøyd gjeng mot fremtiden.
Fra venstre på bildet er daglig leder, Egil Krokan, Anne Gro Halvorsen, kvalitetssjef og Espen
Hansen, områdesjef hos KAESER Kompressorer AS.
Etter 25 år med suksess innen trykkluftbransjen sikter en fornøyd gjeng mot fremtiden. Fra venstre på bildet er daglig leder, Egil Krokan, Anne Gro Halvorsen, kvalitetssjef og Espen Hansen, områdesjef hos KAESER Kompressorer AS.
Publisert Oppdatert

Thomas Kaeser, daglig leder i tyske Kaeser Kompressoren, hadde lagt planer om etablering i Norge.  Yngvar Carlsen fulgte anbefalingen fra sin venn om å kontakte Thomas Kaeser og de fant raskt tonen.

I 1990 ble firmaet Kaeser Kompressorer AS grunnlagt av Yngvar Carlsen.

Firmaet startet helt i det små, og allerede etter tre korte år vokste firmaet ut av sine opprinnelige lokaler. Egne lokaler ble kjøpt i Vestby, og i løpet 25 år har Kaeser Kompressorer vokst til å bli en av Norges ledende trykkluftleverandører.

Firmaet har siden oppstarten blitt ledet av Yngvar Carlsen. Etter nærmere 25 år som daglig leder syntes Carlsen tiden var moden for å gi ansvaret videre, og sommeren 2014 overtok Egil Krokan som daglig leder og en ny tidsepoke ble startet.

Tiden fremover

- Firmaet har svært kompetente medarbeidere, og jeg har god støtte og hjelp i Espen Hansen som har vært med siden oppstarten, og Anne Gro Halvorsen som kom inn i firmaet for hele 23 år siden, uttaler Egil Krokan.

Begge disse har vært og er svært viktige bidragsytere til den suksessen firmaet har opplevd og opplever. De kjenner det norske markedet inngående, og de vil selvfølgelig også i årene fremover være hjørnesteiner for Kaeser.

Vårt felles uttalte mål er å gjøre Kaeser til et naturlig førstevalg når det gjelder alle typer trykkluftløsninger.

- Med Egil Krokan på laget så opplever vi en ny giv, uttaler Anne Gro Halvorsen, kvalitetssjef hos Kaeser. Krokan er utdannet maskiningeniør og kjenner den norske trykkluftbransjen godt. Krokan tilfører firmaet sunn inspirasjon og kunnskap, forklarer Anne Gro Halvorsen inspirert.

Stiller på flere messer

Hos Kaeser er viktigheten av synlighet alltid i fokus.

- Vi er til stede i markedet, og vi er til stede på messer. Også i 2015 vil vi være på flere forskjellige store messer, og messene Vei og Anlegg, NorShipping og Den Tekniske Messen er messer vi vil synes godt på. Skal vi bli sterkere i nye markeder må våre fremtidige kunder se oss, og de må få oppleve hva vi kan tilby på nært hold, mener Halvorsen, og fortsetter:

- En av de viktige messene for oss nå i 2015 er NorShipping. Det maritime markedet er svært viktig for oss, og i dette markedet ønsker vi et enda sterkere fotfeste.

Tilpasset maritimt bruk

Kaeser Kompressor har trykkluftprogram spesielt tilpasset og utviklet for å tilfredsstille behovene ved maritimt bruk.

- Vi leverer blant annet skruekompressorer til produksjon av arbeidsluft og nitrogenproduksjon, og rotasjonsblåsere til behandling av avløpsvann på store cruiseskip. Om bord på skip er selvfølgelig kvaliteten på kompressorene vel så viktig som på land. Kaeser lager kanskje markedets beste kompressorer, og er kjent for høy kapasitet, lave utgifter til vedlikehold og lavt energiforbruk. Alle viktige egenskaper som vi vil gjøre enda mer kjent innen den marine sektoren i tiden fremover, forklarer Espen Hansen, områdesjef hos Kaeser.

Fokus på miljøet

Trykkluftspesialisten tar miljøaspektet til høyeste nivå, og konsernet har et eget forsknings- og utviklingssenter ved hovedkontoret i Coburg. Her utvikles de mest effektive, mest innovative og mest miljøbevisste kompressorene på dagens marked. Lavt energiforbruk er viktig, og selve slagordet og målsetningen for Kaeser er mer trykkluft med mindre energi!

- Dette er ikke bare noe vi sier, men også noe våre kompressorer absolutt lever opp til. Etterbehandling av trykkluft og kondensat er selvfølgelig også viktig av miljøhensyn, og Kaeser etterfølger alltid myndighetenes krav til utslipp og rensing. Kaeser er den absolutte lederen innen utvikling og forskning, og det er noe vi her i Norge er svært stolte av. Den senere tid har kompressorene blitt utviklet til å være mer vedlikeholdsvennlige. Dette gjør at kostnadene til vedlikehold og service blir vesentlig lavere, ting som selvfølgelig er viktige når en kompressor skal velges, konkluderer Espen Hansen.

 

Les mer på www.kaeser.no