Nye arbeidsplasser i smelteindustrien:

Kan gi radikal endring av kraftkrevende industri!

Det har lenge vært et ønske at man skal kunne presse ferdig brent karbonelektrode direkte inn i en smelteovn fra en rå, bløt elektrodemasse. Denne prosessen frembringer da samtidig en stålfri karbonelektrode. En norsk oppfinnelse åpner muligheten for at dette kan bli en virkelighet.

Harald Krogsrud mener hans teknologi kan bli en stor eksportartikkel for Norge, og igjen sette Norge på verdenskartet innen metallurgisk industri.
Harald Krogsrud mener hans teknologi kan bli en stor eksportartikkel for Norge, og igjen sette Norge på verdenskartet innen metallurgisk industri. Foto: Joppe Næss Christensen
Publisert Oppdatert

Den kraftkrevende industri

Med den kraftkrevende industri tenker man seg aluminium og trefase elektrotermiske ovner som alle er storforbrukere av elektrisk energi.

Idehaver Harald Krogsrud har arbeidet med utvikling og patenter i 60 år, først i Elkem Engineering i 40 år, og siden i egen regi i de siste 20 år.

Det har blitt utarbeidet cirka 50 patenter, innen dette felt av innsenderen gjennom disse årene.

Man regner ”gullalderen” i Elkem Engineering fra 1960 til 1980. I denne perioden leverte firmaet cirka 75 prosent av patenter og kunnskap på verdensmarkedet for denne kraftkrevende industrien.

Det er en enkel hovedgrunn til dette, og det er Søderberg-elektroden som fortsatt er dominerende på dette markedet.

Denne geniale løsningen, som Krogsrud fortsatt betegner som ”fornuftstridig”, har han nå funnet en arvtager til.

Prototypen er bygget ved Minas Gerais smelteverk i Brasil.
Prototypen er bygget ved Minas Gerais smelteverk i Brasil.

Teknologisk ønskedrøm

Krogsrud system bygger på en patentsøkt anordning som produserer en stålfri helautomatisk polygon karbonelektrode.

- Dette har vært en ønskedrøm i årtier og det finnes da også en mengde løsninger på dette uten at noen har virket i praksis, mener Krogsrud.

Bærumsmannens radikale løsning har resultert i en prototyp som er bygget og testproduksjon er gjort ved Minas Gerais smelteverk i Brasil. Dette takket være Krogsruds lange opphold i landet, som rådgiver for sine oppfinnelser, og som resulterte i at en venn med eget smelteverk tente på ideen.

Stålfri polygon karbonelektrode

Teknologien er testet og virker!
Teknologien er testet og virker!

Oppfinnelsen til Krogsrud bevirker at elektroden støpes som en mangekant da anordningen krever plane flater som dekkes av endeløse tynne stålbånd. Bakeprosessen i dette sekskantede kammeret av en elektrode, fraviker ikke fra det som foregår i en Søderberg-elektrode.

Den store forskjellen ligger i at elektroden presses gjennom kammeret ved pumpetrykket fra råmassen, og at elektroden går ned i ovnen stålfri.

Massen brenner seg fast til stålbåndene, slik den gjør i dag til stålmantelen ved Søderberg-elektroden, og rives av den brente massen igjen, etter hvert som elektroden mates ned i ovnen uten stålmantel.

- Man kan jo litt forenklet kalle de endeløse stålband for en katalysator som fjerner stålet i prosessen, forklarer Krogsrud, og fortsetter:

- Stålmantelen i en Søderberg-elektrode har innvendige ribber for å bedre bakingen av råmassen gjennom elektroden, da stålmantelen kun kan tilføres strøm med overgangstemperatur på maks 100 grader fra de vannkjølte messingbakkene som omslutter stålmantelen.

Teknologi som gir uante muligheter!

Det forventes at dette teknologiske gjennombruddet vil dramatisk redusere kostnaden på karbonelektroder for verdens smelteindustri.

Prosessen reduserer radikalt tidsbruk og logistikkutfordringer.

Fakta:

Oppfinneren Harald Krogsrud har et førtitall internasjonale patenter innen det metallurgiske miljøet, og ble verdenskjent i dette miljøet på 1970-tallet med oppfinnelsen av den ”Delte Ovnspotte”, som muliggjør gasstette miljøvennlige ovner.

- Når denne teknologien tas i bruk vil silisiumindustrien (solcellemarkedet), og alle andre som benytter karbonelektroder (eksempelvis stålverk), kunne gå over til denne nye metoden. Markedet er således enormt, understreker Harald Krogsrud.

Miljøgevinster finner vi i store energibesparelser samt redusert behov for prefabrikkert utstyr.

- Alle ovner i hele verden kan ta i bruk teknologien, og dermed vil stålfri karbonelektroder kunne representere mange titalls nye arbeidsplasser. Teknologien kan bli en stor eksportartikkel for Norge, og igjen sette Norge på verdenskartet innen metallurgisk industri, konkluderer Krogsrud.

 

For mer informasjon kontakt redaksjonen: [email protected]