Meld deg på!

KBD-forum i Kongsberg 23. - 24. april

Under temaet "Kunnskapsledelse (Knowledge Management) Forutsetning for økt konkurransekraft i norsk teknologiindustri" ønsker KBD-forum å rette søkelyset på hvilke tiltak norske bedrifter bør ta for å være konkurransedyktige.

Foto: Benteler
Publisert Oppdatert

Den 23. og 24. april arrangerer KBD-Forum (Knowledge Based Development) et seminar med spennende foredragsholdere som tar for seg hvilke utfordringer norske bedrifter møter når man skal ta i bruk kunnskapsledelse for å bli mer konkurransedyktig.

KBD-forum = (Knowledge Based Development) er et forum for effektivisering av utviklings- og engineeringsprosessene. Dette handler om både systems engineering og lean development.

KBD-Forum er en teknologimøteplass som skal bidra til å styrke verdiskapning, lønnsomhet og konkurranseevne hos norske industribedrifter gjennom samarbeid mellom bedrifter og med leverandører, kunder, fagmiljøer og forsknings-, utviklings- og undervisningsinstitusjoner.

I forumet skal ledere og fagfolk i bedriftene kunne motta informasjon, utveksle kunnskaper og erfaringer, diskutere felles behov, initiere og spre resultater fra prosjekter og andre tiltak. Forumet skal dekke områder som faller inn under Systems Engineering og Lean development.

Utdrag fra programmet

Under årets seminar ønsker man, blant annet, å adressere temaet effektivisering gjennom å sette kunnskap i system. Det vil si å utvikle gode systemer som gjør at kunnskapen i en bedrift i størst mulig grad består, selv når folk flytter på seg. Uten gode systemer for dette går mye kunnskap tapt for eksempel ved skifte av nøkkelpersoner.

Første dagen får du temaer som Kunnskapsbasert innovasjon på tvers av bransjer, Systemisk utvikling og anvendelse av kunnskap i nyskaping og innovasjon i Ulstein Gruppen, Innovative Lean Development: How to Create, Implement, and Maintain a Learning Culture, Knowledge Management implementation in the automotive industry: Lessons from Volvo Group Trucks Lean Journey. Deretter er det workshop der alle på seminaret kan foreslå tema som trenger avklaring, spontane grupper dannes for å undersøke disse. På kvelden er det middag i Smeltehytta.

Andre dag får du Produkt- og prosesskunnskap avgjørende for konkurransekraft i krevende markeder, Kunnskapsbasert design i militære og sivile utviklingsprosjekter. Erfaringer fra Umoe Mandal, Intelligent Drilling - From document based to model based knowledge management - a big improvement in communication ability, Approaching the Devil in the Details; Survey findings to improve Tolerance Engineering.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Foto: Benteler