Kostnadsbesparende partikkelfjerningssystem fra Delfin

Italienske Delfin lanserer Tecnoil vacuum som leveres av AS Vakuumsystemer. Denne maskinen er designet for å suge opp kjølevæske, smøreolje eller annen væske, som er blandet med spon. Maskinen separerer sponet fra væsken, som så kan gjenbrukes.

Tecnoil 600 setter sammen alle hovedtrekkene fra Tecnoil-maskinene: Et stort siktegitter for metallskrap, stor væskeutvinningskapasitet, en elektrisk utladningspumpe for væskeutskilling, osv. Denne Tecnoil-modellen forbedrer ytterligere tankens størrelser og legger til en vippebeholder for enkel avhending av fast materiale.
Tecnoil 600 setter sammen alle hovedtrekkene fra Tecnoil-maskinene: Et stort siktegitter for metallskrap, stor væskeutvinningskapasitet, en elektrisk utladningspumpe for væskeutskilling, osv. Denne Tecnoil-modellen forbedrer ytterligere tankens størrelser og legger til en vippebeholder for enkel avhending av fast materiale.
Publisert

Denne metoden gir økonomiske fordeler ved at behovet for å kjøpe olje og kjølevæske reduseres betraktelig. Deponikostnadene minsker også kraftig. Det kreves mindre tid til vedlikehold av verktøy, og det trengs kun en operatør for jobben.

Gjenbruk av olje og væske, reduserer kjøp av ny olje og væske samt reduserer eventuelle deponikostnader.
Gjenbruk av olje og væske, reduserer kjøp av ny olje og væske samt reduserer eventuelle deponikostnader.

Mye å spare

Tecnoil vacuum er designet for å suge opp kjølevæske, smøreolje væske mikset opp spon og for å separere faste partikler fra væsken, hvilket gjør det mulig og resirkulere oljen tilbake med betydelig besparelse.Delfin vacuum er, i følge leverandøren, det perfekte verktøy for å redusere tiden som kreves for å tømme beholdere.

Maskinen har reversert luftstrøm eller uavhengig pumpesystem for rask tømming av oppsamlet væske, uttakbar beholder for fjerning av metallpartikler samt visuell nivåindikator med integrert flytende nivåsensor som stanser suget når beholderen er full.

Tecnoil vacuum reduserer vedlikehold av verktøy og arbeidstimer samt reduserer stopptiden. Maskinen trenger kun en operatør for jobben.
Tecnoil vacuum reduserer vedlikehold av verktøy og arbeidstimer samt reduserer stopptiden. Maskinen trenger kun en operatør for jobben.

Produktet har to års garanti.

For ytterligere informasjon se: www.vakuumsystemer.no