Fra minus 39 til pluss 5,7 millioner på ett år:

Malm Orstad ruster seg for fremtiden

Med oljekrisen friskt i minne er det lett å si at man nå tar grep, men hos familiebedriften Malm Orstad AS på Voll på Jæren er historien litt annerledes, for her fortsetter satsingen på fremtiden slik den alltid har gjort.

Produksjonsleder Morten Orstad ved den store dreiebenken som ble installert midt under oljekrisen.
Produksjonsleder Morten Orstad ved den store dreiebenken som ble installert midt under oljekrisen.
Publisert

For den ivrige leser av Maskinregisteret husker du kanskje at vi ved flere anledninger har skrevet om hvordan Malm Orstad – Malmen – har satset på kvalitet og produktivitet og har på mange måter vært en foregangsbedrift innen metallbearbeidende industri. Historien startet i 1946 av Malm Orstad som den gang produserte utstyr for landbruksnæringen. I dag er det Magne og Leif Orstad som eier virksomheten. Det er oljenæringen som dominerer aktiviteten hos Malmen. Skiddesystemer, fjernstyrt rørreparasjonsutstyr, ulike typer hydraulisk utstyr er eksempler på egenutviklete produkter, for Malmen har egen utviklingsavdeling, men bedriften driver også med leieproduksjon, og da snakker vi om alt fra ide til ferdig produsert, testet og dokumentert løsning.

Oljesmell

Som mange andre produksjonsbedrifter i Norge fikk Malmen merke oljekrisen som startet sommeren 2014. Med den fulgte ordretørke, permitteringer, oppsigelser og omstilling. Midt inne i krisen kom Maskinregisteret på besøk, våren 2016. Da hadde man installert en stor dreiebenk som kan bearbeide seks meter lange emner, men selv om maskinen kom på plass midt inne i en krise uten ordre var det likevel optimisme å spore. Man skulle satse på LEAN – kontinuerlig forbedringsarbeid.

- Ja, vi kunne ikke henge alt for mye med hodet. Vi har tross alt en lang historie, og som du sikkert husker hadde vi i 2015 fått på plass en ny adm. direktør for å hjelpe oss gjennom de tøffe tidene. Det var da vi begynte med LEAN-arbeidet, erindrer Morten Orstad, produksjonsleder hos Malm Orstad AS.

Endring

Lauritz Haringstad Løvø tok fatt på oppgavene og fikk raskt på plass en felles forståelse for at det var behov for endringer.

- Du må huske på at markedet før krisen var hett og ordrene sto i kø. Nå som ordretørken var et faktum ble det nødvendig at hele virksomheten ville være med å dra lasset, og jeg må si at det ble full støtte fra alle i styret, i ledelsen, blant ansatte, kunder og samarbeidspartnere til å brette opp ermene, forteller Løvø.

En av endringene Løvø tok tak i var å få til ordre fra andre enn oljenæringen.

- Vi tok grep og viste oss frem for andre bransjer og fikk napp både innen forsvarssektoren og innen fiskeoppdrett. Dette ble viktig læring for oss og vi vil fortsette å ha flere ben å stå på, en vet jo aldri når en ny krise oppstår.

- Alle i styret, ledelsen og ansatte, samt kunder og samarbeidspartnere har bidratt til å få til LEAN i bedriften, sier Lauritz Haringstad Løvø, adm. dir. hos Malm Orstad AS.
- Alle i styret, ledelsen og ansatte, samt kunder og samarbeidspartnere har bidratt til å få til LEAN i bedriften, sier Lauritz Haringstad Løvø, adm. dir. hos Malm Orstad AS.

Bedre resultater

LEAN-satsingen har gitt gode resultater for Malmen, og det har gått imponerende fort!

- Ja, vi har vært så heldige som har fått maksimal støtte i hele bedriften, og vår snuoperasjon er gjenstand for mange nysgjerrige som gjerne vil komme og se hva vi har gjort, forklarer Løvø.

Her er fasit siden oppstart den 19. oktober 2015:

• Forbedret leveringspålitelighet fra cirka 70% til cirka 97%

• Redusert kvalitetskost med cirka 6 millioner kroner

• Totalt sykefravær ned til 2,9% i snitt

• Redusert varer i arbeid fra over 60 millioner til 4 millioner i snitt

• Betydelig bedre tilbakemeldinger fra kunder

• Cirka 2500 forbedringer gjennomført

Arbeidet har også har gitt positive økonomiske resultater.

Resultat før skatt siste år for Malm Orstad:

År 2015: - 45 millioner kroner

År 2016: - 39 millioner kroner

År 2017: + 5,7 millioner kroner

Sover ikke på laurbær

Selv om bedriften går i pluss, og det forventes å bli bedre resultat i 2018 enn i fjor, så er det ennå mye ugjort.

- Akkurat i disse dager jobber vi med en betydelig omstilling i CNC-avdelingen med SMED (Single Minute Exchange og Dies). SMED er kort fortalt hvordan bytte fra en prosess som går over til en helt ny en med minst mulig tap av tid. Dette er som en egen kunstform, og de som takler dette best vil få store gevinster i form økt oppetid og reduserte kostnader, sier Løve.

Når kan man forvente å se resultater av dette arbeidet?

- Du må regne med et halvt til ett års tid, men dette er et forbedringsarbeid som gjøres kontinuerlig, så vi vil alltid bli bedre så lenge vi holder fokus. Du kan jo komme tilbake på slutten av året og se hva vi har fått til, inviterer Lauritz Haringstad Løvø.

Malm Orstad utvikler og produserer mange forskjellige applikasjoner for blant annet oljeindustrien, forsvarsmarkedet og innen fiskenæringen. Her et skiddesysyem for oljenæringen.
Malm Orstad utvikler og produserer mange forskjellige applikasjoner for blant annet oljeindustrien, forsvarsmarkedet og innen fiskenæringen. Her et skiddesysyem for oljenæringen.

For mer informasjon se: www.malmorstad.no