GKN Aerospace konkluderer:

Maskinombygging lønner seg

Da GKN Aerospace Norway på Kongsberg skulle modernisere maskinparken valgte de å oppgradere fremfor å kjøpe ny maskin. Tid og kostnader var vesentlig for den avgjørelsen. Kongsberg Terotech, som fikk oppdraget, leverte sin største maskinombygging noen sinne.

Maskin 5025 er ferdig ombygd. Fra venstre: Ole B Hoen GKN, Odd Grinderud GKN, Ingvar Kvarme KTT, Jarle Gjøsæther KTT, Olav Øverby KTT, Lars Ingebrigtsen KTT.
Foto: Joppe Næss Christensen
Maskin 5025 er ferdig ombygd. Fra venstre: Ole B Hoen GKN, Odd Grinderud GKN, Ingvar Kvarme KTT, Jarle Gjøsæther KTT, Olav Øverby KTT, Lars Ingebrigtsen KTT. Foto: Joppe Næss Christensen
Publisert

Maskinombygging er et alternativ til å investere i en helt ny maskin, og skal vi tro resultatene etter ombyggingen av et Forest-Line maskineringssenter hos GKN Aerospace Norway på Kongsberg er det mye å hente. Selskapet produserer deler til jetmotorer og har en stor maskinpark. Retrofit av eldre maskiner er en del av strategien her.

- Vi har gode erfaringer med maskinombygginger, eller retrofit om du vil. Mange av maskinene våre er relativt store og ofte er de automatisert for ubemannet kjøring. Maskinene, med sin infrastruktur, opptar stort areal, og da blir det naturlig å se på om vi istedenfor å plukke ned en gammel maskin heller skal oppgradere den, sier Ole B. Hoen, leder for forskning og teknologi hos GKN Aerospace Norway.

Null skader i prosjektet

I nabolokalene holder Kongsberg Terotech (KTT) til. Selskapet utfører service- og vedlikeholdsoppdrag, bidrar med kompetanse- og teknologioverføring, samt iverksetter produktivitets- og kvalitetsforbedring hos GKN Aerospace Norway og andre kunder.

HMS i fokus. God planlegging av arbeidet ga null skader i prosjektet.
Foto: KTT
HMS i fokus. God planlegging av arbeidet ga null skader i prosjektet. Foto: KTT

- Da vi fikk forespørsel om det ville være mulig å oppgradere og bygge om maskin «5025», som den heter internt hos GKN, måtte vi se på en rekke faktorer, blant annet om vi kunne bytte styring, overhale spindel og bygge nytt tavleskap, forteller Jarle Gjøsæther, daglig leder i Kongsberg Terotech AS.

I slutten av 2016 ble det besluttet at det ville lønne seg å bygge om 5025-maskinen og umiddelbart startet planleggingen av arbeidet. Etter planen skulle man stenge maskinen den 20. mars 2017 og den 25. august skulle hele jobben være ferdig.

- Vi begynte med å konstruere mekaniske og elektrotekniske endringer. Kritiske deler ble bestilt og det ble utarbeidet planer for arbeidet til dedikert personell. HMS er viktig så vi laget risikoplaner på norsk og engelsk, forklarer Olav Øverby, teknisk sjef hos Kongsberg Terotech.

I planleggingsfasen ble det opprettet et eget delesenter.
Foto: KTT
I planleggingsfasen ble det opprettet et eget delesenter. Foto: KTT

Kontakten med maskinprodusenten FIVES ble opprettet. Demontering av 5-aksehodet og de delene man skulle erstatte ble gjort mens man samtidig laget deleplan og organiserte delene i egne grupper for enkel og sikker prosess.

- Området rundt og i maskinen var som en byggeplass og fokus på sikkerhet resulterte i null skader i prosjektet, kommenterer Øverby.

Det var et omfattende arbeid å konstruere, produsere og montere nye tavler.
Foto: KTT
Det var et omfattende arbeid å konstruere, produsere og montere nye tavler. Foto: KTT

God økonomi

Ny maskinstyring og tavle ble konstruert og bygget mens 5-aksehodet ble sendt i en egen bil til fabrikkoverhaling hos FIVE i Frankrike - dette er nemlig det eneste hodet i sitt slag. Alt av kabler og slanger i maskin 5025 ble byttet og erstattet med ny digital teknologi. Hele drivlinjen ble byttet. Oppgraderingen omfattet verktøyveksler, verktøymagasin, maskinkabinett, palettveksler og –stasjon, hydraulikk og pneumatikk, forbedret maskinsikkerhet dessuten helt nytt isvann-kjølesystem.

- Kongsberg Terotech har jobbet tett med våre folk og vi opplever at det har gitt god kompetanseoverføring gjennom hele prosjektet. Vi har fått god prosessforståelse og er fornøyd med gjennomført maskinombygging, sier Ole B. Hoen, og legger til:

- Selv om prosjektet ble noe forsinket, som for øvrig ikke skyltes Kongsberg Terotech men maskinleverandøren, syns vi dette ble et vellykket resultat, ikke minst fordi prisen ble som avtalt til tross for at Kongsberg Terotech fikk uventede ekstrakostnader i forbindelse med forsinkelsen. Totalt sett ender vi opp med en maskin som er «så god som ny», med digital styring, høyt sikkerhetsnivå og som er vesentlig raskere enn tidligere. Med en totalkostnad på en tredjedel av prisen på ny maskin kan vi konkludere med at dette var et godt valg. Legg merke til at vi ikke har tatt med tidsgevinsten i dette regnestykket. Det at vi slapp å rive en hel maskin, bygge nytt fundament, og mye annet arbeid, har spart oss for mange måneder med produksjonsstans, konkluderer Ole B Hoen.

5-aksehodet ble demontert og kjørt i egen bil til fabrikken for overhaling.
Foto: KTT
5-aksehodet ble demontert og kjørt i egen bil til fabrikken for overhaling. Foto: KTT

- For vår del er vi stolte av å ha gjennomført vår største maskinombygging noen gang. Vi beviser at det er mange gode grunner til å velge oppgradering fremfor kjøp av ny maskin. En ting vi ikke har snakket om er de miljømessige sidene ved ikke å skrape en stor maskin til fordel for en helt ny. Vi håper dette prosjektet vil utløse nye tilsvarende oppdrag, sier Jarle Gjøsæther.

Arbeidslisten ved maskinombyggingen er lang.
Foto: KTT
Arbeidslisten ved maskinombyggingen er lang. Foto: KTT

For mer informasjon se: www.gkn.com og www.terotech.no