Norges råeste lab:

MIL inviterer industrien til suksess!

Fra lavterskeltilbud til avanserte forskningssamarbeid; Mechatronics Innovation Lab AS (MIL) ved Universitetet i Agder tilbyr en rekke muligheter for små og større bedrifter til å oppnå industriell suksess.

Bernt Inge Øhrn ønsker velkommen til innovative bedrifter som vil gjøre suksess i verden. – Vi tilbyr samarbeid med alt fra små til store bedrifter. Våre fasiliteter og tilgang på ekspertise er unik i norsk sammenheng. Kom på besøk så får du se, inviterer Bernt Inge Øhrn, daglig leder i Mechatronics Innovation Lab AS – MIL.
Bernt Inge Øhrn ønsker velkommen til innovative bedrifter som vil gjøre suksess i verden. – Vi tilbyr samarbeid med alt fra små til store bedrifter. Våre fasiliteter og tilgang på ekspertise er unik i norsk sammenheng. Kom på besøk så får du se, inviterer Bernt Inge Øhrn, daglig leder i Mechatronics Innovation Lab AS – MIL.
Publisert
Over 50 ulike teknologier tilbyr MIL, men bedriftene får tilgang til mer enn utstyr, også ekspertise fra et bredt nettverk innenfor universitet og forskningsmiljøer.
Over 50 ulike teknologier tilbyr MIL, men bedriftene får tilgang til mer enn utstyr, også ekspertise fra et bredt nettverk innenfor universitet og forskningsmiljøer.

- Vi ønsker å være en partner for industrien, et sted der man kan utvikle, teste og sette industriprosjekter ut i livet. Innovasjonstakten må opp for at Norge skal fortsette å være på ballen i den globale konkurransen. MIL søker å være et samlende kraftsenter i aksen mellom akademia, forskning og produksjonsmiljøene, sier Bernt Inge Øhrn, daglig leder for MIL. Han viser Maskinregisteret rundt i laben.

Styrke markedsposisjonen

Ulike selvkjørende roboter som automatiserer logistikk og gir en fleksibel prosess.
Ulike selvkjørende roboter som automatiserer logistikk og gir en fleksibel prosess.

Mechatronics Innovation Lab AS (MIL) er et verdensledende senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder. MIL er en del av den nasjonale infrastrukturen for pilottesting og eksperimentell utvikling av produkter, systemer og tjenester. I tillegg til offshore-, produksjon- og prosessindustrien retter senteret seg mot alle næringer hvor mekatronikk er relevant.

I robotlaben testes det her, på bildet, sveising, med teknologi fra Fronius, sammen med et helt nytt robotverktøyvekslesystem; SmartShift, fra Buind AS.
I robotlaben testes det her, på bildet, sveising, med teknologi fra Fronius, sammen med et helt nytt robotverktøyvekslesystem; SmartShift, fra Buind AS.

- Formålet til MIL er å styrke virksomheters innovasjons- og produksjonsevne ved å tilby en rekke testtjenester som i dag ikke finnes i Norge. Dette vil redusere tiden fra ide til marked for nye produkter og redusert tid for ny teknologi i eksisterende prosess. Derved styrkes våre kunders konkurranseevne og markedsposisjon, mener Øhrn.

Jobber nasjonalt

MIL eies av Universitetet i Agder og Norce AS og består av en administrasjon som står for den daglige driften. Forskere, ingeniører og andre tekniske ressurser leies inn til konkrete oppdrag fra akademia eller industrien ved behov.

- Våre kunder har også mulighet for å leie utstyr og plass samt benytte eget personell til å utføre testing og vurdere ny teknologi, uttaler Øhrn og fortsetter:

- MIL er optimalt plassert ved siden av UiA, Norges eneste universitet med B.Sc, M.Sc og Ph.D utdanning innen mekatronikk. Vår plassering, utstyr og partnere bidrar til å overkomme innovasjonsbarrierer som avstand til forskningsmiljø og tilgjengelighet til testfasiliteter og teknologi. Selv om vi er lokalisert i Agder har vi samarbeid med bedrifter over hele landet.

Her kan man utvikle og teste automasjonsløsninger.
Her kan man utvikle og teste automasjonsløsninger.

Omfattende tjenestetilbud

MIL tilbyr tilgang til teknologier, kompetanse, forbindelse mellom industri, akademia og eksterne partnere fra et bredt teknologisk nettverk.

- Med vår organisasjonsform og infrastruktur vil MIL muliggjøre høyere fart på teknologiimplementering og produktutvikling, mener Øhrn.

- Dette får vi til ved å tilby:

Nøytralitet

Kompetanse

Produksjon og test av prototype

Kvalifisering av nye teknologier

Mange muligheter i robotlaben.
Mange muligheter i robotlaben.

Evaluering av eksisterende prosess

Kobling mot eksterne partnere

Prosjektplan og gjennomføring

Workshops og innføring i ny teknologi

Teknologileie

Ved å utnytte mulighetene hos MIL vil våre kunder kunne:

Øke graden av produktivitet og produktutvikling

Kvalifisere nye produkter

Verifisere ny teknologi

Øke teknologisk kompetanse

MiR mobil robot under testing.
MiR mobil robot under testing.

Redusere risiko og kostnader

Stor teknologibredde

Det blir tid til en runde rundt i laben, og Bernt Inge Øhrn er stolt når han viser at MIL besitter enn topp moderne lab som inneholder over 50 teknologier av det siste som er tilgjengelig på markedet.

- Med ulike teknologier innen samme felt kan bedrifter selv finne ut hvilken løsning som er mest hensiktsmessig.

Vi får se en robotpark bestående av over 20 ulike roboter (sveiseroboter, cobots, industrielle) som kan utnyttes på tvers av industrier og næringer for å øke graden av automasjon.

Rundt om på laben finner vi ulike maskiner for testing av eksempelvis styrke, bøyning, og hardhet. Videre finnes avansert utstyr for virtuelle løsninger og simulering av ulike miljøer. MIL har 1 MW digital HPU med to ulike trykksystemer og maks 2500 l/min flow, dessuten 400 Vac, 2 MW uttak for elektriske storforbrukere. En unik lastbenk som har 1000 tonn strekkapasitet er arrangert på eget 200m² areal.

Det finnes en mengde sensorer for dataoppsamling i diverse miljøer for blant annet tilstandsovervåking av prosess samt et lukket område for testing av utstyr med IPR krav. Moderne kontorplasser, garderober, møterom og sofaområder er også tilgjengelige.

Laben har avansert måleutstyr som 3D-skanning, Vision- og IR-teknologi.

40m³ klimakammer med temperatur og fuktighetsskala for testing av komplette moduler og utstyr.

Selvfølgelig har man et moderne og godt utstyrt mekanisk verksted med sveising og annen metallbearbeiding, dessuten ulike teknologier innen 3d printing industrielle 3D-printere for printing i polymer, karbon, stål og aluminium. samt utstyr innen Hot Isostatic Pressing (HIP) og metalsprøytestøping, for fullskalatest av nye materialer er under planlegging.

Bernt Inge Øhrn og Ramin Safavi, fra DMG Mori Norge foran hybridmaskinen DMG Mori Lasertec 65.
Bernt Inge Øhrn og Ramin Safavi, fra DMG Mori Norge foran hybridmaskinen DMG Mori Lasertec 65.

- Vi er opptatt av å kunne ta imot alle typer prosjekter, små som store og da må vi også kunne håndtere de komponentene som kommer inn døren. Derfor har vi ulikt løfteutstyr inkusiv en 50 tonn traverskran for håndtering av stort og tungt materiell, sier daglig leder mens vi beveger oss over i en merkantil del av laben.

- Vi har AI-infrastruktur (kunstig intelligens) til kraftig og effektiv parallell databehandling. I tillegg sensorløsninger og utstyr for tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold. En full offshore simulator er også kommet på plass. AR & VR teknologier for fleksibel kommunikasjon og fjernkontroll. Her er det bare å legge innovasjonslisten høyt, for vi skal være best på å få fart på industrien, understreker Øhrn.

Kurs og workshops

MIL tilbyr også ulike typer kurs og workshops. Her kan man skreddersy innhold og omfang etter bedriftens behov.

- Vi har både fastsatte kurs innen alle våre teknologiområder, men kan også tilby skreddersydde kurs og workshops etter behov. Vi står midt oppe i en teknologitransformasjon der det er viktig å være oppdatert innen robotikk, automasjon, vision (smarte sensorer), kunstig intelligens og virtuell virkelighet, kort sagt den digitale industrien. Besøk oss og du får se de mange mulighetene vi byr på, inviterer Bernt Inge Øhrn.

For mer informasjon se: www.mil-as.no