Mobile roboter styrker FoU hos bildelprodusent

For å holde produksjonsprosessene optimale og lagerbeholdningene lave satser den internasjonale leverandøren til bilindustrien - NIDEC GPM Group - på autonome transportroboter fra Mobile Industrial Robot (MiR).

Robotene leverer nøye avmålt materiale til medarbeidere ved montasjelinjer, maskinsentre og rengjøringsanlegg. Dermed forenkles den interne materialflyten betydelig og lagerbeholdningene holdes nede.
Robotene leverer nøye avmålt materiale til medarbeidere ved montasjelinjer, maskinsentre og rengjøringsanlegg. Dermed forenkles den interne materialflyten betydelig og lagerbeholdningene holdes nede.
Publisert

I NIDECs fabrikk i Auengrund i Thüringen transporterer tre MiR100-roboter utstyrt med trekksystemet MiRHook materialer og emballasje mellom lager og montasjelinjer. De menneskelige ressurser, som dermed frigis, blir omdannet til produktiv arbeidstid og innovasjon. De nye robotene bidrar til å sikre NIDECs konkurranseevne.

Øker effektiviteten

Gjennom de siste 70 årene har NIDEC GPM Group utviklet innovative pumpeløsninger til bilindustrien og setter igjen og igjen nye standarder på dette området. Den tidligere familieeide virksomheten ble for tre år siden overtatt av det japanske NIDEC-konsernet, og ønsker nå også å etablere seg på markedet for elbiler for å holde seg konkurransedyktig. Det krever et sterkt fokus på forskning og utvikling og hver tiende medarbeider, av de 1200 ansatte i den tyske avdelingen, arbeider nå innenfor dette området. For å utnytte den eksisterende kapasiteten så effektivt som mulig har NIDEC GPM i stigende grad begynt å anvende lean-prinsippet med fokus på prosesser som skal hindre ressurssløsing og maksimere effektiviteten.

I ”Supermarkedet” kobler roboten seg på transportvognen med det materiale det er bruk for. Den identifiserer lasten ved hjelp av en QR-kode. Med kroktrekksystemet griper den perfekt fatt i transportvognen. Med kroken kan MiR100 flytte laster med en vekt på opptil 300 kg.
I ”Supermarkedet” kobler roboten seg på transportvognen med det materiale det er bruk for. Den identifiserer lasten ved hjelp av en QR-kode. Med kroktrekksystemet griper den perfekt fatt i transportvognen. Med kroken kan MiR100 flytte laster med en vekt på opptil 300 kg.

Fleksibel logistikkautomatisering

Virksomheten har i stigende grad tatt i bruk moderne robotløsninger i sine produksjonslinjer. Derfor var det logisk også å automatisere den interne materialflyten. De ansvarlige begynte derfor å lete etter et førerløst transportsystem som ikke ville kreve endringer i fabrikkens innretning og som raskt ville kunne implementeres. På en messe møtte de på de autonome, mobile roboter fra Mobile Industrial Robots (MiR).

Via et webbasert brukergrensesnitt kan de mobile robotene styres intuitivt og ukomplisert. Det kan skje via pc, nettbrett eller mobiltelefon.
Via et webbasert brukergrensesnitt kan de mobile robotene styres intuitivt og ukomplisert. Det kan skje via pc, nettbrett eller mobiltelefon.

- Robotene overbeviste oss straks på grunn av deres høye fleksibilitet, sier Andreas Vogt, stedfortredende produksjonsleder og lean-ekspert hos NIDEC GPM. De fleksible MiR-robotene, som er utstyrt med avansert sensorteknologi og sikkerhetssystem, manøvrerer selvstendig og sikkert – også i nærheten av sine menneskelige kolleger. Robotene registrerer hindringer på avstand og kjører utenom eller stopper i tide. De navigerer uten magnetstriper eller skinner i gulvet, noe som nettopp var avgjørende for NIDEC GPM Group.

Rett utstyr takket være kroken

Etter en kort testfase falt valget fort på MiR. I tett samarbeid med den lokale systemintegratoren fikk virksomheten kjørt tre MiR100-roboter med trekksystemet MiRHook inn på to forskjellige produksjonsområder. En ukomplisert implementering sikret at NIDEC GPM raskt integrerte dem i de løpende prosessene. Da robotene skulle installeres, kjørte de først gjennom fabrikkhallen for å kartlegge den med laserskannere. På det grunnlaget kunne de mobile hjelperne nå orientere seg og selv finne den raskeste veien til målet. NIDEC GPM benytter MiRHook, som selvstendig kan hente, transportere og avlevere virksomhetens transportvogner og reolvogner, og flytte en last på opptil 300 kg. Robotene navigerer selv mellom lager og montasjeområdet og bringer oljepumpedeksler, vannpumpelagre og drivaksler dit hvor det er bruk for dem.

Som teamleder på området Montasje hos NIDEC GPM koordinerer Franz Scheibe teamet som arbeider med robotene i fabrikkhallene. I tillegg programmerer han de mobile hjelperne i deres daglige virke.
Som teamleder på området Montasje hos NIDEC GPM koordinerer Franz Scheibe teamet som arbeider med robotene i fabrikkhallene. I tillegg programmerer han de mobile hjelperne i deres daglige virke.

Hver robot sparer daglig 11 kilometer gange

Franz Scheibe, teamleder i montasjeområdet, programmerer de mobile robotene til deres daglige arbeid. I den forbindelse bruker han flåtekontrollen MiRFleet, hvor alle de tre robotene er integrert. Så snart en medarbeider kaller på roboten, setter den i gang fra sin venteposisjon i ”Supermarkedet”, som er det området hvor alle komponenter ligger på lager. Her samler roboten opp den lessede transportvognen, som identifiseres via QR-kode, og deretter begynner den å kjøre. Under kjøring piper roboten, så medarbeiderne på tross av støy fra maskiner kan høre den og ikke ved et uhell kolliderer med den.

- Roboten kjører materialet fra ”Supermarkedet” til montasjelinjen, hvor de enkelte delene skal brukes, forklarer Franz Scheibe.

Her frakobler den sin lessede transportvogn og tar en tom med seg tilbake til lageret, før roboten vender tilbake til sin venteposisjon.

På veien kjører roboten også gjennom en sluseport, som åpnes via en magnetsløyfe i gulvet. I gjennomsnitt tilbakelegger hver robot 11 kilometer om dagen – en strekning som medarbeiderne nå spares for. Franz Scheibe oppsummerer:

- Vi har robotene i drift døgnet rundt fem dager i uken. Det sparer medarbeiderne for en masse gåing og dermed en hel del arbeidstid.

Mindre lagerhold

I et av produksjonsområdene på fabrikken i Thüringen leverer én MiRrobot materiale til medarbeiderne ved nesten helt fullautomatisk anlegg. I et annet område forsyner to mobile roboter 10 montasjelinjer med komponenter. Det er oppgaver, som en logistikkmedarbeider tidligere klarte, forteller Andreas Vogt:

- Den gang stod det typisk alt for mye materiale ved montasjelinjene – og det koster naturligvis unødig mye penger.

I dag forsyner robotene medarbeiderne ved maskinene med nøyaktig den mengde materiale de har bruk for på det gjeldende tidspunkt. NIDEC GPM’s formann Johannes Otto kan tydelig merke forskjellene i arbeidshverdagen:

- Vi har mye mindre materiale i produksjonen enn tidligere. Det sparer en del plass. Helt i tråd med lean-prinsippet kan NIDEC GPM på denne måten optimere sine lagre og holde lagerutgiftene lave.

I starten var noen av medarbeiderne skeptiske til den nye robotkollegaen:

- Jeg slet litt med det i begynnelsen, men så bemerket jeg snart at det er et fremskritt som hjelper oss i det daglige arbeidet. Det synes jeg er godt, forteller Johannes Otto.

Robotene avlaster nå medarbeiderne for de rutinemessige transportoppgavene. Dertil kommer at de er lette å håndtere – og dermed var betenkelighetene raskt fortid.

Andreas Vogt har, som stedfortredende produksjonsleder og lean-ekspert hos NIDEC GPM, drevet innførelsen av MiR-roboter og dermed iverksatt en strategisk automatisering av internlogistikken.
Andreas Vogt har, som stedfortredende produksjonsleder og lean-ekspert hos NIDEC GPM, drevet innførelsen av MiR-roboter og dermed iverksatt en strategisk automatisering av internlogistikken.

- Robotene er virkelig superintuitive å betjene. Mine kolleger lærte fort å generere nye ordrer og få materiale levert. Til det formålet benytter de MiRs webbaserte grensesnitt via nettbrett, mobiltelefon eller PC, sier Franz Scheibe.

Flere ressurser til FoU

Med MiR-robotene har NIDEC GPM funnet en mulighet for å automatisere sin interne materialeflyt på kostnadseffektiv måte. Det er allerede planer om anskaffelse av ytterligere to roboter. I øyeblikket frigjør MiR100-robotene ressurser tilsvarende en fulltidsansatt. Det bidrar til å skjerpe fokus på den produktive arbeidstiden og styrker virksomhetens forskning og utvikling. Det er et viktig aspekt ettersom NIDEC GPM har et ønske om snart å kunne tilby sine kunder teknologiske løsninger og fordeler innenfor elektrisk drevne pumper.

- FoU er det grunnlaget som vi utvikler våre bærekraftige innovative teknologier på. Med automatiseringen av internlogistikken med MiR robotene holder vi tritt med de innovative løsningene også i vår produksjon, siger Andreas Vogt.

For mer informasjon se: www.mobile-industrial-robots.com