Mot lysere tider i industrien

Jeg håper det nye året har startet godt for dere, for 2019 er året som alle eksperter har lovet at skal bli bedre enn de noe utfordrende årene vi nå har lagt bak oss. For medlemmene i Maskingrossisternes Forening råder optimismen for det nye året. Allerede i begynnelsen av 2018 begynte pilene å peke oppover igjen og alt tyder på at det videreføres inn i 2019.

Publisert Oppdatert

Statistikkene for våre grupper anleggsmaskiner, kompressorer, gaffeltrucker og trebearbeidende maskiner viser meget sterke salgstall for 2018. For dere som har fulgt oss noen år, så vet dere at vi har hatt en statistikk for verktøymaskiner som har vært uendret lenge og som har rapportert verdien av maskiner som har vært solgt i Norge. 2018 har vært året hvor vi har jobbet med å få en ny og oppdatert statistikk som sier mer om temperaturen i Norge, og nå er den endelig klar. Vi har fått inn nye grupper av maskiner slik at vi skiller mellom manuelle- og CNC-maskiner, og ikke minst får skilt ut multifunksjonsmaskinene. For meg er likevel det mest gledelige at vi nå viser antall maskiner som er solgt, i stedet for verdien – det mener jeg gir leserne av statistikken mye mer enn om den viser salgssummen.

Våre medlemmer starter å rapportere på denne statistikken fra og med første kvartal 2019. Det betyr at vi ikke kan si så mye om eksakte tall for antall solgte maskiner i 2018, men medlemmene våre er for det aller meste godt fornøyd med 2018. Året startet godt, var noe rolig rundt sommeren og tidlig høst og tok seg godt opp mot slutten. Og det er fortsatt optimismen som rår for 2019 og de fleste melder om høyere ordrereserve på tur inn i året og høy aktivitet så langt i januar.

Når i tillegg både gaffeltrucker og verktøymaskiner omsettes i høyere tempo enn på flere år, antar i alle fall jeg at vi kan se frem til godt år for industrien.

Med det ønsker vi i Maskingrossisternes Forening dere alle et aktivt, spennende og godt 2019.

Tone Lindberg Grøstad, direktør i Maskingrossisternes Forening - MGF