NFA Prisen for 2016 tildeles Dynatec

NFA Prisen 2016 ble delt ut under årsmøtet til Norsk Forening for Automatisering (NFA) på Gardermoen mandag 13. februar. Prisen består av en kunstplakett og en pengepremie på 25.000 kroner.

Dynatec SMV leverer maskinerte deler over hele verden, til og med Kina.
Dynatec SMV leverer maskinerte deler over hele verden, til og med Kina.
Publisert

Juryens begrunnelse

I sitt mekaniske verksted, Dynatec SMV, produseres egne maskiner. Samtidig er verkstedet ledende i verden på avansert maskinering i små skala. De leverer maskinerte deler over hele verden, til og med Kina. Dynatec satser også innen fornybar energi og har utviklet en helt ny måte å utvinne superrent silisium som brukes i solcellepaneler.

Dynatec har et mål om å skape et kreativt miljø for forskere og ingeniører lokalt med fokus på automasjon. Bedriften har vist seg å ta samfunnsansvar og engasjert seg på flere plan i samarbeid med de lokale videregående skolene i Askim og Mysen.

Ett av engasjementene er Dynatec-prosjektet i fysikk med elever fra Askim og Mysen. For fjerde år på rad får fysikkelevene bryne seg på utregninger, forsøk, presentasjon og innsalg av virkelige leveranser til matindustrien. Tanken er at realfagselever innen fysikk skal få øynene opp for ingeniør- og automasjonsrelatert høyere utdanning, og samtidig se at det er mulig med spennende jobber i lokalmiljøet.

Også innen TIP (Teknisk og Industriell Produksjon) på videregående skoler er det samarbeid mellom skole og Dynatec. Der har det mekaniske verkstedet til Dynatec, Dynatec SMV, utviklet en liten produksjonslinje som nå er felles pensum for Østfold og Akershus-elever innen TIP. Her lærer elevene beregning, produksjon av deler, montering og programmering av en automatisert produksjonslinje.

Dynatec SMV har utviklet en liten produksjonslinje som nå er felles pensum for Østfold og Akershus-elever innen TIP.
Dynatec SMV har utviklet en liten produksjonslinje som nå er felles pensum for Østfold og Akershus-elever innen TIP.

På høgskolenivå har Dynatec gjerne ett til to bachelor-/masteroppgaver i året som de samarbeider med studenter på, blant annet samarbeider de med Høgskolen i Østfold i avdelingene IR og IT på bacheloroppgaver.

Dynatec har i tillegg til samarbeid med skole også lærlinger. Ti prosent av arbeidsstokken er lærlinger innen alt fra automatikere til forskjellige yrker innen mekanisk produksjon

Om NFA Prisen:

Norsk Forening for Automatisering lanserte NFA Prisen i 2007.

Hensikten med prisen er å fremme faget automatisering og å intensivere arbeidet med å styrke interessen for tekniske fag. Nominasjonen av kandidater er åpen for alle. Vinneren kåres av NFAs ekspertpanel som utgjør juryen.

Dynatec har utviklet en helt ny måte å utvinne superrent silisium som brukes i solcellepaneler.
Dynatec har utviklet en helt ny måte å utvinne superrent silisium som brukes i solcellepaneler.