NBF Brukermøte:

«Norges viktigste CNC-møteplass»

Med tema som automatisering og vedlikehold trakk Numerisk Brukerforening (NBF) 120 deltakere til sitt vårlige Brukermøte, denne gangen i Bergen. I tillegg til et faglig konferanseprogram ble det også fire bedriftsbesøk på Osterøy

Det er en godt utrustet verkstedhall på Osterøy videregående skole.
Det er en godt utrustet verkstedhall på Osterøy videregående skole.
Publisert

I samtaler med en rekke deltakere, både fra produserende industribedrifter og maskinforhandlere synes det enighet om at NBF Brukermøte er den viktigste møteplassen for det sponfraskillende CNC-miljøet i Norge. Foreningen har eksistert i over 40 år og samler alle miljøer knyttet til sponfraskillende virksomhet; forskning, utdanning, produksjon og maskinindustrien. Deltakerne er fra tidlig i 20-årene til langt forbi pensjonsalder. Det store engasjementet skyldes både et oppegående og tilstedeværende styre samt deltakere som er inderlig interessert i sitt virke innen bransjen. Gode foredragsholdere og spennende besøksbedrifter bidrar til vellykkete seminarer.

120 påmeldte deltakere til NBF Brukermøte forteller om stor interesse for "Norges viktigste CNC-møteplass".
120 påmeldte deltakere til NBF Brukermøte forteller om stor interesse for "Norges viktigste CNC-møteplass".

Programmet

Brukermøtet ble åpnet av styreleder i NBF Ove Johan Aklestad som introduserte hovedforedraget - Automatisering og Robotteknologi Status og erfaringer fra Danmark ved adm. direktør Malene Grouleff, Grouleff Communications. Grouleff leder et kommunikasjonsbyrå som ene og alene har fokus på robot og automasjonsteknologi fra den store danske robotklyngen. Hun forklarte hvor viktig det er at hele verdikjeden er med for å skape felles suksess.

- Vi har hatt stort utbytte av at et stort selskap som Maersk har jobbet sammen med forskere, utdanningsmiljøer og industrien for å løfte hele næringsklyngen, og den vokser kraftig. Det er et godt investormiljø og mange oppstartselskaper. Dansker er svært positive til roboter og satsing på roboter for barn har bidratt til stor interesse for å jobbe i næringen.

Fra SINTEF Manufacturing kom Rune K. Sandøy med neste innlegg: Fleksibel automatisering. Han viste eksempler på hvordan det jobbes med å skape gode automasjonsløsninger, både gjennom måten man programmerer på og gjennom bruk av eksisterende metoder og teknologi. Et eksempel var autonom sandblåsing, en konkret løsning fra Sabre Autonomous som ved hjelp av robot og 3D-kamerateknologi automatisk sandblåser Sydney Harbour Bridge med et enestående resultat.

Sabre Autonomous med autonom sandblåsing.
Sabre Autonomous med autonom sandblåsing. Foto: Sabre Autonomous
Høy automasjonsgrad hos Lonevåg Beslagfabrikk med hele 50 roboter i produksjonen.
Høy automasjonsgrad hos Lonevåg Beslagfabrikk med hele 50 roboter i produksjonen.

Etter en kort pause fortalte Richard Sulen, adm. direktør hos Framo Flatøy, om Automatisk tilvirkning i celler, om hvordan bedriften jobber systematisk med å benytte tilgjengelig teknologi og prosesstenkning når man bygger automatiserte celler. Sulen viste hvordan man har fått til automatisering av små serier og således kan fortsette å produsere i Norge.

Etter lunsj ble tema dreid over mot vedlikehold og fra Rolls Royce Bergen Engines snakket Staffan Anderberg og Willy André Vedå om Vedlikeholdsstrategi. Bedriften gjennomfører TPM (Total Productive Maintenance) og viste hvordan selskapet har bygget opp sin satsing på vedlikehold fra korrektivt, via preventivt til prediktivt vedlikehold. Målet er å oppnå 95 prosent teknisk tilgjengelighet.

Jon Martin Fordal PhD-kandidat fra NTNU hold sitt innlegg: Sensor Management - towards World Class Maintenance. Fordal viste hvor fort den digitale utviklingen går og hvorfor det er så viktig å holde styr på sensorene. Den stadig økende mengden data vi innhenter må vi ha kontroll på, den kan være viktig for bedriftens vei inn i fremtiden. Det å kunne prediktere vedlikeholdet vil være avgjørende for bedriftens lønnsomhet.

Mjøs Metallvarefabrikk kjører mye ubemannet produksjon.
Mjøs Metallvarefabrikk kjører mye ubemannet produksjon.

Etter pausen var det tid for Leverandørens time der tre leverandører snakket om sine løsninger: Wictus, ved daglig leder Pål Berg, fra Duroc daglig leder Jan Erik Stokkebek og Universal Robots Norge med salgsutviklingsleder Lars Julius Skulstad.

Avslutningsvis var det presentasjoner av besøksbedriftene:

Tysse Mekaniske Verksted – Daglig leder Per Steinar Osmundnes

Lonevåg Beslagfabrikk – Daglig leder Jørn Jacobsen

K. Lerøy Metallindustri AS – Daglig leder Kjell Lerøy

Mjøs Metallvarefabrikk AS – Daglig leder Bjørn Øvsthus

Dagen ble avsluttet med mingling og middag.

Bedriftsbesøk

Andre dag av Brukermøtet ble det fire bedriftsbesøk på Osterøy hos bedriftene K. Lerøy Metallindustri AS, Lonevåg Beslagfabrikk AS, Mjøs Metallvarefabrikk AS og Tysse AS. Felles lunsj ble inntatt på Osterøy videregående skole. Her var det også omvisning i skolens lokaler.

Alle bedriftene satser på robotisering og automasjon, Lonevåg Beslagfabrikk har hele 50 roboter! Industrimiljøet på Osterøy jobber tett med skolene og har også et godt samarbeid seg imellom. Deltakerne på NBF Brukermøte var mektig imponert over det de fikk se og lære hos disse fire flotte bedriftene.

Tilhengerprodusenten Tysse øker stadig automasjonsgraden. Bildet er fra et tidligere besøk og viser en automatisk tynnplatelinje som kan kjøres ubemannet.
Tilhengerprodusenten Tysse øker stadig automasjonsgraden. Bildet er fra et tidligere besøk og viser en automatisk tynnplatelinje som kan kjøres ubemannet.

Fellestur til EMO Hannover

I 2019 er Brukermøtet på høsten lagt til verdens største verktøymaskinmesse; EMO i Hannover. Det blir fellestur med eget chartret fly fra Oslo direkte til Hannover. Reiseopplegget er eget charterfly fra Oslo Gardermoen onsdag 19. september med avgang kl. 18.00 og ankomst Hannover kl. 19.40.

Retur fra Hannover lørdag 21. september er kl. 11.00 med ankomst Gardermoen kl. 12.40. I opplegget inngår to hele dager med kostnadsfri adgang til EMO (EGE-Gruppen sponser arrangementet med gratis inngangsbilletter til messen, så langt beholdningen rekker), tre overnattinger, busstransporter, to middager og annet.

Tilsvarende turer er blitt arrangert til EMO i 2015 og 2017 i samarbeid med Maskinregisteret, NBF – Numerisk Brukerforening og Travel & Event AS. Turene har cirka 125 deltakere, og de er blitt en stor suksess.

For mer informasjon se: www.nbf-forum.no