Ny Amada fiberlaser til BioControl

Da BioControl skulle investere i ny lasermaskin falt valget på Amada. Gode erfaringer med maskinmerket har vært viktig i beslutningsprosessen.

- Vi ønsket sterkt å anskaffe en ny maskin, og valget falt på modellen Amada LCG 3015. forklarer Signe Jahren, daglig leder hos BioControl AS. Her flankert av John Anders Skaar, produksjonsleder hos BioControl t.v og salgsingeniør Torkil Myklebost fra Amada.
- Vi ønsket sterkt å anskaffe en ny maskin, og valget falt på modellen Amada LCG 3015. forklarer Signe Jahren, daglig leder hos BioControl AS. Her flankert av John Anders Skaar, produksjonsleder hos BioControl t.v og salgsingeniør Torkil Myklebost fra Amada.
Publisert Oppdatert

BioControl har siden 1991 arbeidet med teknologi for landbruket med fokus på elektronikk til husdyrbruket, og ambisjonen er å være ledende innen systemer for RFID i husdyrbruket og automasjon i landbruket. Blant produktene som produseres er fôrstasjoner til sau og storfe, veie- og sorteringssystem til sau og geiter, samt spesiallaget utstyr til forsøksgårder til innsamling av forsøksdata. Nylig ble en Amada LCG 3015 fiberlaser installert, og deres gamle Amadalaser kunne trappe ned etter lang og trofast tjeneste.

Nylig ble en Amada LCG 3015 fiberlaser installert hos BioControl AS, og deres gamle Amadalaser kunne trappe ned etter lang og trofast tjeneste.
Nylig ble en Amada LCG 3015 fiberlaser installert hos BioControl AS, og deres gamle Amadalaser kunne trappe ned etter lang og trofast tjeneste.

Ville ha ny maskin

- Vi har hatt Amadamaskiner i mange år, og vi er godt kjent med kvaliteten på maskinene. Vår første laser ble kjøpt brukt rundt år 2005 og brukes fortsatt delvis, men vi erfarte at alderen satt sine spor, og både tidsbruken og kostnadene knyttet til vedlikehold av den gamle laserskjæreren begynte å bli for store. Vi ønsket derfor sterkt å anskaffe en ny maskin, og valget falt på modellen Amada LCG 3015. forklarer Signe Jahren, daglig leder hos BioControl AS.

Produserer billigere

- Siden vi er såpass involvert i prosjekter, og at disse prosjektene medfører hard og intens bruk av maskinene, trenger vi en maskin som tåler et høyt tempo, har høy kapasitet og er rask i omstilling, forklarer John Anders Skaar, produksjonsleder hos BioControl, når han forklarer hvorfor valget ble Amada LCG 3015.

- Vi utvikler, i godt samarbeid med bøndene, produkter som gir våre kunder kontroll, er arbeids- og kostnadsbesparende, samt gir bonden redskaper som hjelper til å overleve i en matindustri som stadig stiller høyere krav.

Dette utviklingsarbeidet innebærer høy intensitet, og muligheten til rask maskinomstilling er veldig viktig for oss, uttaler Skaar.

BioControl har siden 1991 arbeidet med teknologi for landbruket med fokus på elektronikk til husdyrbruket.
BioControl har siden 1991 arbeidet med teknologi for landbruket med fokus på elektronikk til husdyrbruket.

- Vi ser at vi med den nye maskinen har fått en svært driftssikker maskin som skjærer veldig presist, og at vedlikeholdskostnadene er veldig mye lavere for oss enn de var. Delene vi produserer har dermed en vesentlig lavere pris per del, og dette er veldig viktig i en konkurransepreget hverdag, avslutter Signe Jahren.

Les mer om BioControl på www.biocontrol.no og Amada på www.amada.no