Skjæreringmontering:

Nytt verktøyopptak for rør med lave bøyeradier

Stauff presenterer en nyhet til monteringsmaskinene sine – et monteringshode som gjør det mulig med behandling av rørledninger med svært lave bøyeradier.

Opptaket til det nye monteringshodet, som er forskjøvet oppover, gjør det mulig med forhånds- og ferdigmontering av skjæreringer på rør med svært lave bøyeradier.
Opptaket til det nye monteringshodet, som er forskjøvet oppover, gjør det mulig med forhånds- og ferdigmontering av skjæreringer på rør med svært lave bøyeradier.
Publisert Oppdatert

For fire år siden presenterte Stauff skjæreringmonteringsmaskinen SPR-PRC-POC. Det kompakte, fleksibelt brukbare bordapparatet med kombinert trykkveistyring gjør det mulig med maskinell forhånds- og ferdigmontering av skjæreringer. Stauff presenterer nå et monteringshode som gjør det mulig med behandling av rørledninger med svært lave bøyeradier.

Problemfri montering

Monteringshodet skiller seg fra standardmodellen med et opptak for skjæreringmonteringsstussen lagret oppover. Gjennom dette forkortes avstanden fra røraksen i monteringsstussen til overkanten på maskinen fra 77 mm som standard til 31 mm. Dette innebærer at skjæreringene kan problemfritt monteres på rør med lave akseavstander. Hvis det skal behandles rør med komplekse geometrier (f.eks. med kort rørende og 90°-avgang), kan sikkerhetslysskranken som sikrer monteringsområdet, deaktiveres etter behov.

Med det nye monteringshodet kan rør med diameter på 6 til 18 mm i den lette serien og 6 mm til 16 mm i den tunge serien behandles. Tilstedeværende monteringsverktøy kan også brukes videre. Brukeren må bare stille inn nye parametersett i maskinen. For å forenkle denne oppgaven i fremtiden, har Stauff utviklet en skytilknytning for den aktuelle maskintypen.

Lytter til kundene

Maskin- og kjøretøyingeniører, samt vedlikeholdsbedrifter og rørprodusenter, kan nå også bruke fordelene til delvis automatisert, trykk-/veistyrt skjæreringmontering når de skal behandle rør med svært lav bøyeradius. Dette gjelder også når de allerede har en monteringsmaskin av denne typen i drift. For det nye monteringshodet kan etterutrustes også på tilgjengelige maskiner.

Ved det nye monteringshodet leverer Stauff også et bevis for kundenærheten til den egne utviklingen og konstruksjonen. Det var samtaler med en produsent av traktorer og landbruksmaskiner som ga anledningen til nyutviklingen. Denne uttrykte et ønske om å kunne bruke den reproduserbare skjæreringmonteringen med Stauff Press-maskinene også på rør med mindre bøyningsradier.

Andre målgrupper som Stauff tiltrekker med monteringshodet, er f.eks. produsenter av hydrauliske spennverktøy for verktøymaskiner, servicebedrifter for reparasjon og modernisering av hydraulikkanlegg samt rørprodusenter, som f.eks. produserer smøreledninger i presskonstruksjon.

For mer informasjon se: https://no.stauff.com/ og www.stauff.com