Okuma og Sandvik Coromant fokuser på den digitale fabrikken

Holistisk prosessplanlegging, tilkoblede løsninger og produksjonsanalyser: Digitalisering medfører en svimlende endring i produksjonsindustrien. Okuma og Sandvik Coromant viser hvordan man kan utnytte digitale teknologiløsninger.

Som et resultat av optimalisert bruk av verktøy kan syklustidene forkortes og overflatekvaliteten forbedres.
Som et resultat av optimalisert bruk av verktøy kan syklustidene forkortes og overflatekvaliteten forbedres.
Publisert

Temaet for et «Lunsj & Lær»-arrangement, som i sommer ble holdt av Okuma og Sandvik Coromant, var "Digital Fabrikk". I juli 2019 kom mange representanter fra produksjonsbedrifter til Okumas tekniske senter sør i Langenau, Tyskland og lærte om det store potensialet i transparente prosesser. Programmet inkluderte ekspertpresentasjoner og live-demonstrasjoner av industri 4.0-teknologier på de nyeste CNC-verktøymaskinene.

Store muligheter

Rask digitalisering gir enorme muligheter for økt produktivitet. Visualisering av komplette produksjonsmiljøer reduserer kostnader og forkorter ledertider. Med teknologier som Okumas 3D Virtual Monitor kan produsenter simulere og teste hele maskinprosessen på forhånd. For en presis simulering på maskinen bruker 3D Virtual Monitor direkte konstruksjonsdata. Dermed unngår man kostbare programmeringsfeil og får kortere omstillingstid. Ytterligere fordeler er sikre avkappingsoperasjoner og pålitelige forflyttinger av arbeidsstykket. Når du samtidig bearbeider med flere revolvere, muliggjør den digitale produksjonsløsningen rask og effektiv inspeksjon.

Temaet for et «Lunsj & Lær»-arrangement, som i sommer ble holdt av Okuma og Sandvik Coromant, var "Digital Fabrikk".
Temaet for et «Lunsj & Lær»-arrangement, som i sommer ble holdt av Okuma og Sandvik Coromant, var "Digital Fabrikk".

Koble til, visualiser, optimaliser

Okumas «Connect Plan» baner vei for smart fabrikk. Den programvarebaserte løsningen kobler sammen verktøymaskiner, samler inn data og visualiserer produksjonsprosesser for bedre utnyttelse. Industri 4.0-systemet er også i stand til å integrere tredjepartsmaskiner. For sporbarhet er den individuelle identifikatoren til et arbeidsstykke knyttet til maskineringsdataene og måleresultatene for hver maskin. Hvis et problem oppstår, kan årsaken analyseres og produksjonen kan fortsettes med høyere kvalitet og pålitelighet. I tillegg brukes prosessdataene som er samlet til prediktivt vedlikehold for å forutsi og planlegge serviceintervaller.

OSP-P300A-styring: del data automatisk

Den intelligente styringen OSP-P300A ble utviklet spesielt for de nyeste produksjonskravene. Den er ifølge Okuma perfekt skreddersydd til CNC-maskinene og gir en effektivitetsøkning med sin nye delte database. Data som er lagt inn i et område av styringen kan deles automatisk. Brukere sparer unødvendige programmeringsoperasjoner og forkorter oppsettider. Takket være den åpne Windows-arkitekturen kan Okumamaskiner enkelt integreres i eksisterende produksjonsmiljøer.

Bekjempe vibrasjoner

Enhver digital fabrikk er avhengig av den perfekte harmonien mellom maskinvare og programvare. Okuma og Sandvik Coromant demonstrerte dette med suksess med sin Silent Tools Plus-teknologi og en Okuma MULTUS U4000 flerfunksjonsmaskin: vibrasjoner som oppsto under den interne dreining av tynne komponenter ble fullstendig eliminert. Vibrasjonsdempede verktøy med integrerte sensorer oppnår høyere effektivitet i dreieoperasjoner. Silent Tools Plus-programvaren gjør det mulig å lese dataene direkte fra maskinens skjerm. Ved hjelp av vibrasjonsindikatoren kan skjæreprosessen overvåkes og sponoppbygging forhindres. Operatører vet om verktøyet skjærer og kan enkelt overvåke maskinprosessen. Som et resultat av denne optimaliserte bruk av verktøyet kan syklustidene forkortes og overflatekvaliteten forbedres.

Okuma og Sandvik Coromant demonstrerte digitale prosesser med Silent Tools Plus-teknologi og en Okuma MULTUS U4000 flerfunksjonsmaskin.
Okuma og Sandvik Coromant demonstrerte digitale prosesser med Silent Tools Plus-teknologi og en Okuma MULTUS U4000 flerfunksjonsmaskin.

I Norge forhandles Okuma av Kaspo Maskin AS

For mer informasjon se: www.okuma.eu, www.kaspo.no og www.sandvik.coromant.com