Seco Double Octomill High Feed:

Optimaliserer grovbearbeiding

Den nye Seco Double Octomill High Feed-planfres er utviklet for å øke sponavgangen ved bearbeiding av stål og støpejern. Den har 16 egger på hvert skjær og gir derved bedre allsidighet, økt produktivitet og økonomi under grovbearbeiding.

Publisert Oppdatert

Mens konvensjonelle planfreser vanligvis bruker skjær med fire skjæregger, er Double Octomill High Feed utstyrt med skjærlommer med en negativ aksial vinkel. Dette muliggjør bruk av tosidige skjær med totalt 16 skjæregger. Skjærene selv har positiv sponvinkel for å minimere strømforbruket samtidig som du kan kjøre med høyere skjærehastigheter som igjen betyr bedre produktivitet. Fresen er tilgjengelig i diametere fra 80 til 160 mm

Øker levetiden

Seco har ytterligere forbedret fresens ytelse ved å frese plasseringsriller på skjærene for å sikre presis og stabil posisjonering i forhold til kanten og skjærleiet i alle lommene. Man oppnår derfor et minimalt avvik.

Hver lomme inneholder en kraftig senterlåseskrue og aksiale og radiale anleggspinner i høyhastighetsstål (HSS) som passer med sporene i skjæret. Disse pinnene øker levetiden til verktøyet, fordi lommene ikke slites like fort som på konvensjonelle planfreser. I tillegg har Double Octomill High Feed-fresen et hardt HV 700-belegg som beskytter verktøyet mot slitasje og hindrer spon fra å smelte fast i fresen.

Høyere sponavgang

Seco tilbyr et omfattende ON09-skjærsortiment til Double Octomill High Feed med tre alternativer skjæregeometrier (M12, M14 og MD16) og fire sorter (MP1500, MP2500, MK1500 og MK2050). Dette skjærsortimentet gjør at fresen kan brukes innen en lang rekke bruksområder der stål og støpejern bearbeides. Double Octomill High Feed er tilgjengelig i normal tannet versjon.

Ved å kombinere liten skjæredybde med høy mating per tann vil man med å bruke Double Octomill High Feed oppnå høyere sponavgang og økt produktivitet. Disse parameterne øker også stabiliteten og levetiden

til verktøyet ved at skjærekreftene styres aksielt, noe som reduserer risikoen for vibrasjoner.

 

For mer informasjon om Double Octomill High Feed besøk: http://www.secotools.com/en-GB/Global/Products/Milling/Face-milling/R220-Double-Octomill/#