PMI falt i februar

DNB PMI for februar i år ble 56,3 poeng, ned 1,9 poeng fra januar. Nedgangen kom etter en oppgang på 2,4 poeng i januar. Indeksen var fortsatt høyere enn gjennomsnittet det siste året og tyder på at det fortsatt er en solid aktivitetsvekst i industrien.

Publisert

Den underliggende trenden i DNB PMI har vært svakt stigende siden sommeren i fjor. Til sammenlikning avtok PMI-indeksen for industrien i eurosonen markert gjennom fjoråret og inn i februar i år. Delindeksene for produksjon og ordre falt fra høye nivåer i januar, mens indeksene for sysselsetting, leverandørenes leveringstid og lager steg.

Produksjon

Produksjonsindeksen falt med 4,0 poeng til 57,0 i februar. Nivået 0,7 poeng lavere enn gjennomsnittet for de foregående tolv måneder.

Ordre

Indeksen for nye ordre falt med 3,4 poeng til 56,8 i februar og var 0,2 poeng høyere enn gjennomsnittet foregående tolv måneder.

Sysselsetting

Sysselsettingsindeksen steg med 1,0 poeng til 57,5 i februar, den høyeste indeksen siden mars 2012, med unntak for den unormalt høye indeksen i august i fjor.

Leverandørenes leveringstid og lager

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 0,4 poeng til 58,6 i februar. En høyere indeks betyr lengre leveringstid og er assosiert med høyere aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer steg med 1,2 poeng til 52,9 i februar. Høyere lagre assosieres med lavere aktivitet og trekker PMI ned.

Kilde: NIMA/DNB Markets