PMI steg litt i mars og holder et høyt nivå

DNB PMI for mars ble 56,8 poeng, opp 0,5 poeng fra februar. Marsindeksen var 0,9 poeng over gjennomsnittet for de foregående tolv månedene og tyder på at det fortsatt er en solid aktivitetsutvikling i industrien.

Publisert Oppdatert

Den underliggende trenden i DNB PMI har vært svakt stigende siden sommeren i fjor. Til sammenlikning avtok PMI-indeksen for industrien i eurosonen markert gjennom fjoråret og inn i mars i år. Det var særlig delindeksen for produksjon som trakk DNB PMI opp i mars, men også ordreindeksen økte. Sysselsettingsindeksen var uendret på et høyt nivå.

Produksjon

Produksjonsindeksen steg med 2,3 poeng i mars til 59,4, etter et fall på 3,9 poeng i februar. Nivået er 1,6 poeng høyere enn gjennomsnittet for de foregående tolv måneder.

Ordre

Indeksen for nye ordre steg med 0,8 poeng til 57,5 i mars og var 0,7 poeng høyere enn gjennomsnittet foregående tolv måneder.

Sysselsetting

Sysselsettingsindeksen var uendret i mars, og holdt seg dermed på det høyeste siden mars 2012, med unntak for den unormalt høye indeksen i august i fjor.

Leverandørenes leveringstid og lager

Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med 2,7 poeng til 55,5 i mars. En lavere indeks betyr kortere leveringstid og er assosiert med lavere aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer falt med 1 poeng til 51,6 i mars. Lavere lagre assosieres med høyere aktivitet og trekker PMI opp.

Kilde: www.nima.no