SafanDarley E-Bend Laser for kantpresse

Med SafanDarleys nye E-Bend Laser kan man virkelig produsere med perfeksjon, uten at referanser eller kalibrering er nødvendig, melder Din Maskin AS, som forhandler SafanDarley i Norge.

Publisert Oppdatert

Systemet består av to lasersensorer, montert på hver side av bordet, CNC-styrt fra styringen. Systemet overvåker og korrigerer Y-aksens posisjon kontinuerlig, basert på faktisk produktvinkel. Dette sikrer et ferdig produkt med best mulig vinkelpresisjon. E-Bend Laser kan brukes med dyner fra V6 mm til V100 mm og for vinkler fra 165° til 30°. Systemet korrigerer kroning automatisk og tar hensyn til tilbakefjæring (spring back) i materialet. Systemet trenger ikke kalibrering, ikke engang ved bytte av verktøy.

To brukermetoder

E-Bend Laser kan brukes på to forskjellige måter:

- Vinkelmåling som tar hensyn til tilbakefjæring

- Vinkelmåling med database

Brukes tilbakefjæringsmåling, måler E-Bend Laser i en eller tre posisjoner under knekkeprosessen. Systemet korrigerer kroning og parallellitet (Y1 og Y2) og tar hensyn til tilbakefjæring i produktet. Denne informasjonen lagres i en database.

Brukes måling med database, bruker systemet informasjon fra databasen. Denne databasen inneholder en rekke tilbakefjæringsinformasjon for forskjellige materialer. Med denne informasjonen kalkulerer styringen korrekt posisjon for Y-aksen for å oppnå riktig vinkel. Av denne grunn er prosessen raskere, noe som gjør at ingen produksjonstid går til spille.

Fakta:

Fra V6 mm til V100 mm

Fra 165° til 30°

Minimum lengde på ben 10 mm

Maksimum tilbakeslag 15°

Ikke avhengig av dyne

Enkelt vedlikehold

Ingen referanser eller kalibrering nødvendig

I kombinasjon med standard Wila verktøy

200 målinger per sekund (5m/sek)

Ikke avhengig av knekking i senter

For mer informasjon besøk: www.dinmaskin.no