Ole G automatiserer:

SIKRER ARBEIDSPLASSER MED AUTOMATISERING

Jærbedriften Ole G Nord-Varhaug AS satser på spesialkompetanse og automatisering. Ny produksjonshall, robotisert herdelinje og robotisert maskinering har så langt skapt to nye arbeidsplasser.

Driftssjef Orvel Varhaug t.v og daglig leder hos Ole G, John Arild Nord-Varhaug i den nye produksjonshallen. Investeringer på 22 millioner kroner sikrer produksjon i Norge og skaper to nye arbeidsplasser.
Driftssjef Orvel Varhaug t.v og daglig leder hos Ole G, John Arild Nord-Varhaug i den nye produksjonshallen. Investeringer på 22 millioner kroner sikrer produksjon i Norge og skaper to nye arbeidsplasser.
Publisert

Ole G Nord-Varhaug startet egen virksomhet i 1938. Ole G drev som smed til å begynne med, men startet produksjon av potetopptakere med merkenavnet Jærbu i andre halvdel av 1940-tallet. Selv om det fulle firmanavnet er Ole G Nord-Varhaug & Co AS, blir bedriften kalt Ole G som i dag en livskraftig bedrift med 14 medarbeidere og tilholdssted på Varhaug på Jæren.

Store varierte oppdrag

Tradisjonelt har Ole G vært knyttet til produksjon av landbruksteknologi. Men, solid kompetanse og sentral beliggenhet har også skaffet familiebedriften betydelige oppdragsmengder for maritim, oljerelatert og landbasert industri med kunder og leveranser både i og utenfor Norge.

- Våre spesialområder er sveising, platearbeid, valsing, skjærebrenning, bore– og fresearbeid, alt utført av dyktige medarbeidere. En meget fleksibel og moderne maskinpark gjør at vi kan påta oss store og varierte oppdrag, enten det gjelder komponenter med store dimensjoner, eller mindre serieproduksjon, forteller John Arild Nord-Varhaug, daglig leder og medeier i Ole G Nord-Varhaug & Co AS.

Noen av de største kundene er Komatsu KVX LLC, og Rolls-Royce Marine.

Tett kundesamarbeid

Sammen med sine kunder har Ole G jobbet frem langsiktige avtaler der kunden også har vært en viktig deltaker i prosessen med å finne frem til riktig teknologianvendelse, noe som har gitt betydelige fordeler for begge parter.

- Spesielt innen fremstilling av slitedeler til gruve og anleggsbransjen har vi satset på å ha med oss kunden inn i planlegging og investeringsprosesser. Dette gir åpenhet og tillit og vi kan sammen finne optimale løsninger der begge parter får lønnsomhet som gevinst, forklarer John Arild.

Et AXA maskineringssenter mates av en kraftig ABB-robot
Et AXA maskineringssenter mates av en kraftig ABB-robot

Automatiserer for fremtiden

Bedriftslederen mener denne oppskriften leder til nye og varige arbeidsplasser:

- Skal vi beholde de typer jobber som både er kompetansekrevende og teknisk utfordrende i Norge må vi satse på økt automasjonsgrad, noe som for vår del ledet til å se på alle prosesstegene fra råvare til ferdig levert produkt. I nært samarbeid med kunde definerte vi kvalitet, leveringssikkerhet og naturligvis økonomi. Vi sikret oss rett kompetanse og begynte å planlegge den nye produksjonshallen med tilhørende teknologi. Det ble fort konstatert at vi måtte satse på robotisering.

Ole G jobbet tett med maskinleverandør P.A Bachke og RobotNorge for å finne det optimale produksjonsløpet. Ole G’s fagfolk definerte produksjonsprosesser og fikk spesialbygd både herdeovn, kjøletårn og andre viktige komponenter. Herdeanlegget er robotisert.

P.A Bachke leverte et AXA VHC2-1760XTS50 5-akse maskineringssenter som mates av en kraftig ABB-robot fra RobotNorge. Den robotiserte maskineringscellen kjøres ubemannet når dagens skift er over, og man skulle tro robotisering fjerner behov for bemanning. Likevel har satsingen på roboter gitt bedriften to nye arbeidsplasser.

- Vi er stolte av å ha bidratt til denne flotte robotcellen, uttaler Finn-Werner Kittilsen fra P.A. Bachke. Til venstre John Arild Nord-Varhaug.
- Vi er stolte av å ha bidratt til denne flotte robotcellen, uttaler Finn-Werner Kittilsen fra P.A. Bachke. Til venstre John Arild Nord-Varhaug.

Slik går det til

Smidde emner kommer inn fra ekstern leverandør. Emnene gjennomgår nøye kontroll før de herdes og maskineres hos Ole G. Produktene hardhetstestes i ulike soner for å forsikre seg om at alle produktene møter de strenge kvalitetskravene fra kunden.

- Nå har vi kjørt robotisert i et år og våre erfaringer er at vi oppnår stabil, forutsigbar og ikke minst effektiv produksjon som sikrer konkurranseevnen vår. Viktig å nevne er betydelig bedre HMS, spesielt i de varme områdene rundt herdeprosessen. Satsingen har medført at kunder beholder produksjonen lokalt og i tillegg åpner det for å flagge mer produksjon til Norge, konkluderer John Arild Nord-Varhaug.

En fres av typen Juaristi MX7 tar relativt store komponenter, opptil 30 tonn på bordet.
En fres av typen Juaristi MX7 tar relativt store komponenter, opptil 30 tonn på bordet.
Ole G har lang erfaring med bruk av de kraftige AXA-maskinene, noe som var medvirkende årsak til å velge AXA på nytt.
Ole G har lang erfaring med bruk av de kraftige AXA-maskinene, noe som var medvirkende årsak til å velge AXA på nytt.

For mer informasjon besøk: www.oleg.no eller www.pabachke.no eller www.robotnorge.no

Ole G bearbeider også grove plater. Her er bedriftsleder John Arild Nord-Varhaug ved det store utelageret.
Ole G bearbeider også grove plater. Her er bedriftsleder John Arild Nord-Varhaug ved det store utelageret.