SINTEF søker partnere til additiv produksjon

Forskningsrådet inviterer nå til søknader om nye Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI). Et SFI er et viktig verktøy for langsiktig FoU og innovasjon i Norge. Endel fagmiljøer ved SINTEF og NTNU ønsker å søke om et SFI innen additiv tilvirkning. Interesserte bedrifter, offentlige aktører og akademiske miljøer er herved invitert.

Publisert Oppdatert

Additiv tilvirking (AM) kan gi oss komponenter og systemer med indre strukturer, ytre former og materialegenskaper som det er umulig å produsere med tradisjonell teknologi. I tillegg kan delene lages "over natten" og det er enkelt å lage nye varianter. AM er styrt av digital informasjon. Dette gjør det mulig å produsere deler med en gitt AM-prosess på ethvert sted prosessen finnes, om mulig og ønskelig nær stedet der delen skal brukes.

Et slikt senter vil være en pådriver for innovativ og konkurransedyktig bruk av AM i norsk industri, samt andre sektorer som f.eks. helsevesenet. Senteret vil bygge videre på norsk spisskompetanse innen viktige teknologiområder for AM, som f.eks. simuleringsbasert design, prosessteknologi, materialteknologi og produktkvalitet, og digitale tvillinger.

Søknadsfristen er 25. september 2019 og en obligatorisk skisse må sendes inn før 4. april. Flere detaljer om SFI-ordningen og utlysningen her