Skapelsen av et nytt verktøy - fra konsept til spindel

Nye skjæreverktøy blir stadig utviklet på markedet, men hvordan ser prosessen virkelig ut for å få produktet fra konsept til spindel? Dormer Pramet viser veien.

SBN10 i aksjon.
SBN10 i aksjon.
Publisert

Dormer Pramet er en global produsent av skjæreverktøy med en produktutviklingsavdeling som utvikler nye produkter hvert år. En av medlemmene i denne avdelingen er Jan Bittner, produkt- og utviklingsingeniør. Han begynte å jobbe hos Dormer Pramet i januar 2015 og ble en del av selskapets prosjektgruppe for å utvikle et sortiment av høymatingsfreser (HFC). Nesten tre år senere ble det nye produktspekteret av SBN10-freser og BNGX-skjær lansert på det globale markedet. Tiden det tar å utvikle et nytt produkt, viser produsentens ønske om å utvikle produkter som gir verdi til kunder i mange år. Dette er Jans historie.

Hos Dormer Pramet begynner prosessen med å skape et nytt verktøy i produktutviklingsavdelingen som identifiserer markedets behov i forhold til hullene i dagens sortiment. Karel Tiefenbach, produktansvarlig for vendeskjærverktøy for fresing, satte et kort og klart mål for utviklingsgruppen. Dormer Pramet hadde til hensikt å skape et utvalg av dobbelt negative skjær, som muliggjør høye mateverdier for økt produktivitet. Utformingen måtte være slik for at de dobbeltsidige skjærene ville gi den beste bearbeidingsverdi (fire egger) og gi god sponkontroll, noe som muliggjør større rampevinkel. Samtidig måtte verktøyet gi prosessikkerhet og allsidighet for formverktøyfremstilling, som dekker både grov og fin bearbeiding.

BNGX-skjær
BNGX-skjær

Designkonsept

Jan Bittner, sammen med Jan Vlcek, fra selskapets produktutviklingsavdeling, og ansvarlig for alle aspekter av utviklingen av verktøy, startet prosessen. Dette innebærer å skape data av høy kvalitet for hvert produserte verktøy, utforming av produktene og å støtte produksjonen. Avdelingens første oppgave med å utvikle en ny høymatingsfres, som senere ble kjent som SBN10, var å undersøke hvilke av våre konkurrenters produkter som allerede var tilgjengelige på markedet, og hvordan Dormer Pramet kunne være forskjellig, samtidig som kundenes behov ble oppfylt. - Vi startet en rekke foreløpige studier og presenterte en del ideer før vi kunne begynne å produsere prøver. Det er alltid vanskeligheter og utfordringer å overvinne, noen små endringer på dette stadiet kan få stor innvirkning, sier Jan Bittner, og legger til:

- For eksempel, da vi opprettet en av de første prøvene, fant vi et patent fra en konkurrent. Det er mange selskaper som utvikler vendeskjærverktøy hele tiden, noe som gjør markedet stramt. Uansett, sammen med vår designer endret vi konseptet vårt til å være unikt, samtidig som vi oppnådde våre opprinnelige mål. Vi var også i kontakt med kolleger i Sverige og Nord-Amerika for å være sikker på at våre produkter ikke overtrådte eksisterende patenter. Vi diskuterte også med kolleger innen intellektuell eiendom (IP) hvordan vi kunne gjøre vårt design unikt, noe som var en ny erfaring for meg. Ved hver liten forandring vi gjorde var vi i kontakt med IP. Vi måtte alltid sørge for at vi holdt oss innenfor rammen av vårt patent og ikke krenket eksisterende. Til slutt fikk vi godkjenning for å fortsette.

Test av produkter

- I starten av 2015-prosessen hadde vi, som planlagt, som mål å lansere BNGX-skjærene i november 2017. Vi følte presset fra våre salgsteam som ville ha dem tidligere. Vår hensikt var å jobbe så raskt som mulig og vi klarte å holde tidsplanen, forteller Jan Bittner, og fortsetter:

- I andre kvartal 2016 startet vi testprosessen. Dette betydde flere tester med kunder fordi dette er den beste måten å finne ut hvor godt produktet egentlig er. Vi var overbevist om at det var et godt produkt, men ingen tester i vårt eget laboratorium kan måle tester gjort i reell produksjon. Vi lærte mye av disse testene da vi kunne se hvilke områder vi trengte å forbedre. En test vi gjorde med en kunde i Frankrike involverte bearbeiding i titan, austenittisk, krom-nikkel, rustfritt stål. Det er ekstremt tøft materiale med god kompressibilitet som krever en kraftig maskin, med høye matehastigheter og lave spindelhastigheter. Vi sammenlignet det med en konkurrents høymatingsverktøy med samme egenskaper som SBN10. Etter å ha behandlet tre emner var konkurrentens skjær så slitt at de måtte byttes ut. Etter bearbeiding av åtte emner med SBN10-fresen og BNGX-skjær viste skjæreeggen minimal slitasje og kunne fortsette å bearbeide. I tillegg til en betydelig lengre levetid var avvirkningsfrekvensen 20 prosent høyere. Kunden var så imponert over at han umiddelbart kjøpte en fres og bestilte ytterligere syv våren 2018. Vi har utført mer enn 20 tester med kunder i Frankrike, Brasil, Polen, Kina, Italia, Tsjekkia og Tyskland, hvorav fem resultater ikke oppfyller våre forventninger. Det fikk oss til å gå tilbake og undersøke hva som var nødvendig for å forbedre. Dette er en viktig prosess og bidrar til å forbedre produktytelsen og redusere begrensninger.

Den avgjørende delen i testfasen er å reagere raskt, noe som er viktig. Eventuelle problemer må elimineres og utformingen av verktøyet forbedres så snart som mulig før man fortsetter testingen. I juli 2018 returnerte vi til en kunde i Tyskland, hvor en av testene ikke gikk like bra som de andre. Å gå tilbake til samme sted betydde at vi kunne gjøre samme test og i samme miljø som før. Dette var viktig, så vi sikkert kunne se effektene av endringene vi gjorde. Den nye testen gikk veldig bra, og det var en glede å vise kunden en ny forbedret modell!

På dette stadiet forsto vi at vi var klare til lansering av produktet på markedet. Vi gjennomførte videre diskusjoner med IP for å sikre at vårt patent var på plass og at alt var forberedt. Det neste trinnet var å diskutere med produksjonen for å sikre at vi kunne produsere nok skjær før lanseringen, og dessuten kontakte markedsavdelingen for å lage markedsføringsmateriale i form av brosjyrer, bilder, videoer, pressemeldinger og digital informasjon.

Produktlansering til markedet

Dormer Pramet lanserte sitt sortiment av BNGX-skjær og SBN10-freser i november 2017, nesten tre år etter at prosessen startet. I løpet av 2018 vil selskapet produsere mer enn 30.000 BNGX-skjær i forskjellige størrelser og sponbrytere. Legg til 450 freser i tre forskjellige varianter. Jan fortsetter:

- Produktutvikling handler mye om samarbeid. Mange mennesker fra ulike deler av verden er involvert i utviklingen av nye skjæreverktøy. Prosessen går gjennom produktutvikling, design, produksjon og implementering av tester, salg og markedsføring. Alle områder er avhengige av hverandre. Vi er alle i kontakt med hverandre og et område kan ikke lykkes uten støtte fra andre. Alle må jobbe sammen for å skape et nytt produkt på markedet. Hvert nye produkt som skapes vil være fremtidig arbeid for vår produksjonsavdeling. Noen ganger fokuserer du på dagens produkter og hva som er nytt i dag, men det er vår jobb å se inn i fremtiden og hva som vil være viktig om fem til ti år.

For mer informasjon se www.dormerpramet.com