Solid vekst i forsvarsindustrien

Omsetning og antall årsverk økte i 2017. Rekordstor økning i eksport og investeringer i FoU fra 2016 til 2017 melder FSI.

Foto: Pfc. Rhita Daniel
Publisert

Den nylig publiserte statistikken for norsk forsvarsindsutri, som Forsvarets forskningsinstitutt utgir årlig, bekrefter den positive utviklingen i bransjen.

Omsetningen i forsvarsindustrien økte med tre prosent i 2017 til 16,3 milliarder NOK. I overkant av 5 milliarder av dette ble omsatt i små- og mellomstore bedrifter. Verdiskapningen i bransjen økte fra 4 til 5 milliarder NOK (+25 prosent). Per årsverk er verdiskapningen i bransjen nå omlag 1,1 millioner NOK

Som foregående år er det fortsatt en kraftig vekst (33 prosent) i forsvarsrelatert eksport fra Norge. Eksportandelen utgjør nå er enn 44 prosent av omsetningen. Et positivt tegn er også at de små bedriftene opplevde en eksport vekst på 51 prosent i 2017.

Forsvarsbedriftene gjennomførte forsknings- og utviklingsoppdrag til en verdi av 1,3 milliarder kroner i 2017, 31 prosent opp fra 2016.

Det er nå om lag 6700 (+5 prosent) ansatte i norsk forsvarsindustri, hvorav 4400 er lokalisert i virksomheter i Norge.

Kilde: FSI

Rapporten kan lastes ned fra FFI