Stabil utvikling i DNB PMI i november

DNB PMI for november ble 56,1 poeng, opp 0,1 poeng fra oktober. Det var store svingninger i PMI gjennom sommeren, men indeksen har vært mer stabil de siste tre månedene.

Publisert

Indeksen er nå på nivå med en beregnet trend det siste halve året og indikerer solid aktivitet i industrien. Sammenlignet med oktober var det indeksen for produksjon som trakk opp, mens indeksene for nye ordre, sysselsetting, leverandørenes leveringstid og lager trakk ned. Alle underindeksene er fortsatt høyere enn 50 og indikerer dermed økt aktivitet.

Produksjon

Produksjonsindeksen steg med 2,7 poeng til 57,7 i november. Nivået var 0,2 poeng lavere enn gjennomsnittet det siste året.

Ordre

Indeksen for nye ordre falt med 0,4 poeng til 57,4 i november og var 0,6 poeng høyere enn gjennomsnittet det siste året.

Sysselsetting

Sysselsettingsindeksen avtok med 1,4 poeng til 53,1 i november. Indeksen er 2,4 poeng lavere enn gjennomsnittet det siste året.

Leverandørenes leveringstid og lager

Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med 0,8 poeng til 61,4 i november. En høy indeks betyr lang leveringstid og er assosiert med høy aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer steg med 1,3 poeng til 54,0 i november. Økte lagre assosieres med lavere aktivitet og trekker ned PMI.

Kilde: NIMA/DNB Markets Oktober