Stabil utvikling i DNB PMI i oktober

DNB PMI for oktober ble 56,0, opp 0,2 poeng fra september. Det var store svingninger i PMI gjennom sommeren, men indeksen har vært mer stabil de siste par månedene.

Publisert Oppdatert

Indeksen er nå på nivå med en beregnet trend det siste halve året og indikerer solid aktivitet i industrien. Sammenlignet med september steg indeksen for produksjon og nye ordre, mens indeksen for sysselsetting og leverandørenes leveringstid trakk ned. Alle underindeksene er fortsatt høyere enn 50 og indikerer dermed økt aktivitet.

Produksjon

Produksjonsindeksen steg med 0,7 poeng til 54,6 i oktober. Nivået var 3,6 poeng lavere enn gjennomsnittet det siste året.

Ordre

Indeksen for nye ordre steg med 1,5 poeng til 57,7 i oktober og var 1,1 poeng høyere enn gjennomsnittet det siste året. Det var hjemmemarkedsordrene som trakk opp i oktober, mens eksportordrene avtok.

Sysselsetting

Sysselsettingsindeksen avtok med 0,5 poeng til 54,8 i oktober. Indeksen er 0,5 poeng lavere enn gjennomsnittet det siste året.

Leverandørenes leveringstid og lager

Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med 1,6 poeng til 62,2 poeng i oktober. En høy indeks betyr lang leveringstid og er assosiert med høy aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer steg med 0,9 poeng til 52,5 i september. Økte lagre assosieres med lavere aktivitet og trekker ned PMI.

Kilde: NIMA/DNB Markets