Stort løft for Griff Aviation

Droner er i vinden og snart Norges eneste godkjente flyprodusent, Griff Aviation fra Sykkylven, viser at tung satsing på teknologi og kompetanse gir resultater. En japansk investor bidrar nå til å gi selskapet et løft ut i verden.

Den norske droneprodusenten Griff Aviation har fått et løft inn i det asiatiske markedet med det japanske fondet Drone Fund som medeier.
Foto: Griff Aviation
Den norske droneprodusenten Griff Aviation har fått et løft inn i det asiatiske markedet med det japanske fondet Drone Fund som medeier. Foto: Griff Aviation
Publisert

Griff Aviation AS (tidligere Magic Innovation AS) er et norsk selskap som designer og utvikler droner for det profesjonelle markedet. Selskapet ble startet i desember 2015 av Leif Johan Holand og Jan Martin Nysæter, og har base i Sykkylven i Møre og Romsdal.

Eneste norske flyfabrikk

Ideen til selskapet kom da aerial-filmselskapet Holand trengte en drone med nok lastekapasitet til å bære de store «Hollywood» kamerane, men ikke lykkes i å finne noen leverandør av slike. Holand og Nysæter startet da opp et eget selskap for å utvikle og kommersialisere slike, med støtte fra Innovasjon Norge og Sykkylven Næringsutvikling.

Selskapets første produkt ble Griff 135, en drone som kan løfte en nyttelast på 30 kg. Med lanseringen av Griff 135 var det første gang siden 1938 at et norskbygget luftfartøy ble sertifisert. Griff Aviation har søknad inne hos Luftfartstilsynet og blir Norges eneste godkjente flyfabrikk.

- For å få lov til å produsere flyvende fartøy som droner i denne størrelsesorden må man sertifiseres på lik linje med tradisjonelle flyfabrikker (POA Production Organisation Approval). Krav til kvalitet og sikkerhet i alle ledd er likt for oss, forklarer Svein Even Blakstad. Han er R&D Manager i «utviklingsavdelingen».

Med en drone kan man eksempelvis frakte utstyr til områder som er vanskelig eller ressurs/tidkrevende å komme til på annen måte.
Illustrasjon: Griff Aviation
Med en drone kan man eksempelvis frakte utstyr til områder som er vanskelig eller ressurs/tidkrevende å komme til på annen måte. Illustrasjon: Griff Aviation

Stort bruksområde

Griff Aviation fikk mye oppmerksomhet etter at de la ut video om dronene sine på Youtube.

- Vi fikk mange positive tilbakemeldinger og forespørsler fra ulike steder på jorden og ulike bransjer. Det at vi har kompakte droner som har relativt høy løfteevne skaper interesse både fra forsvarshold og sivile næringer. Både innen filmindustri, personredning, frakt av beredskapsutstyr og bruk i industri og landbruk er områder Griff Aviation satser på, forteller Blakstad.

Utvikler «alt» selv

Det er mange utfordringer for et lite firma som skal på markedet med et høyteknologisk produkt i et globalt marked.

- Av våre 15 ansatte er 12 av dem ingeniører. Det sier litt om hvordan vi satser for å skape ledende produkter. Det er mange aktører i markedet, men vi tror at vi har et konsept som er konkurransedyktig. Derfor ser vi det som viktig å ha stålkontroll på det vi gjør, sier Blakstad og fortsetter:

- Vi utvikler og tester alt selv. En ekstern aktør reviderer og godkjenner løsninger og produkter.

Blakstad viser hvordan dronene er modulbasert. En del komponenter er standard, men man kan konfigurere dronene etter kundens ønske.

Griff Aviation er et kompetansetungt selskap der 12 av 15 ansatte er ingeniører. Alt utvikles i eget hus. Modellen 135 på bildet kan fly med 30 kilo last i 45 minutter.
Foto: Griff Aviation
Griff Aviation er et kompetansetungt selskap der 12 av 15 ansatte er ingeniører. Alt utvikles i eget hus. Modellen 135 på bildet kan fly med 30 kilo last i 45 minutter. Foto: Griff Aviation

- Her, sier han og peker på flykroppen, har vi jobbet knallhardt med å optimalisere styrke og vekt. Vi benytter både plast og aluminium i skroget og delene skal passe perfekt når de settes sammen. Det krever en god del materialkunnskap, men også kunnskap om hvordan delene skal produseres. Kunnskap om sammenføying hentes fra en ekspert på lim som kommer fra bilprodusenten Lotus.

Propeller, motorer og batterier og mange flere komponenter er utviklet av Griff Aviation, men det stopper ikke med det, også programvare, elektronikk og mekatronikk lages av selskapets egne folk.

- Vi kunne sikkert patentert enda flere av løsningene våre, men det har vi rett og slett ikke tid til. Utviklingen går så fort at vi bokstavelig talt fortløpende kommer med nye og forbedrede løsninger, bedyrer Blakstad.

Lager egne prototyper

Utviklingstempoet er så høyt at det ikke er formålstjenlig å produsere alt hos underleverandør. Ofte stikker en av konstruktørene ned i verkstedet og lager en komponent, gjerne om kvelden.

- Her kan du ser hvordan vi har gjort endringer fra forrige prototyp, sier Blakstad mens han peker på noen detaljer på motorene. Vi får ikke fotografere delene, men på et bord ligger ulike komponenter som er produsert for neste dronegenerasjon.

- Vi fremstiller prototypene selv her i Sykkylven. I denne maskinen lager vi de aller fleste mekaniske delene. Det er en Mazak Integrex i400, som kanskje ikke er helt tilpasset vårt behov, men det er en god maskin for utviklingsjobber. Her ser du et eget oppspenningsbord som vi har laget selv. Det gjør det meget effektivt å lage flere deler i en og samme oppspenning. Faktisk så kjører vi også en del komponenter for lokal industri.

Griff Aviation i Sykkylven lager sine egne prototyper i en Mazak Integrex i400. – Det er en fin maskin for utviklingsjobber, sier Svein Even Blakstad, produksjonsleder og nestleder i utviklingsavdelingen.
Griff Aviation i Sykkylven lager sine egne prototyper i en Mazak Integrex i400. – Det er en fin maskin for utviklingsjobber, sier Svein Even Blakstad, produksjonsleder og nestleder i utviklingsavdelingen.

Ut i verden

Det er hektiske dager for alle ansatte i selskapet. I tillegg til et høyt utviklingstempo skal det flys en hel del. Dronene og operatørene er godkjent i henhold til Luftfartstilsynets krav, på nivå RO3.

- Vi utfører mye testflyving, både for vår egen del, men også i samarbeid med kunder. Det medfører en del reising. Også messebesøk og kundebesøk i flere land krever reising. Men, det ser ut til å gi resultater. På slutten av fjoråret ble det klart at det japanske fondet Drone Fund går inn som aksjonær med en eierpost på 15 prosent. Det gir oss god tilstedeværelse i den asiatiske delen av verdenen, noe vi er veldig stolte av, sier Svein Even Blakstad.

Planen er at de første dronene som slippes på det kommersielle markedet på vårparten blir modell 135, som kan fly 30 kilo last i 30 minutter. Deretter kommer modell 350 som kan fly med 150 kilo last i 20 minutter. Men det jobbes også med droner som kan løfte 250 kilo.

For mer informasjon se: www.griffaviation.com