Nammo tar grep:

Systematisk effektivisering på Raufoss

Raskere omstilling, mer fleksibel maskinpark og sterkt fokus på opplæring er noen av grepene Nammo Raufoss AS har tatt for å møte økt konkurranse og forbedre sin posisjon i markedet.

- Vi har en ledelse som forstår at det trengs midler til nyinvesteringer som eksempelvis disse INDEX-maskinene, uttaler Vegard Løkken, driftsleder hos Nammo Raufoss AS. Til venstre maskinleverandør Alexander Stjepic.
- Vi har en ledelse som forstår at det trengs midler til nyinvesteringer som eksempelvis disse INDEX-maskinene, uttaler Vegard Løkken, driftsleder hos Nammo Raufoss AS. Til venstre maskinleverandør Alexander Stjepic.
Publisert Oppdatert
Verkstedet til Nammo Raufoss AS før ryddesjauen. Foto: Nammo
Verkstedet til Nammo Raufoss AS før ryddesjauen. Foto: Nammo
Rektron er et system som gir oversikt over kvalitet og eventuelle avvik. Systemet gir rapporter som kan avdekke avvik i en tidlig fase slik at tiltak kan fattes før avvikene blir for store.
Rektron er et system som gir oversikt over kvalitet og eventuelle avvik. Systemet gir rapporter som kan avdekke avvik i en tidlig fase slik at tiltak kan fattes før avvikene blir for store.

Økt internasjonal konkurranse innen forsvarsindustrien fikk Nammo Raufoss AS til å fokusere på å produsere egne produkter mer effektivt. I en industri preget av høy teknologisk utvikling er det viktig å ligge et steg foran, da er det større sjanse for å bli en foretrukket leverandør. Driftsleder i mekanisk avdeling (i skrivende stund), Vegard Løkken forklarer hvordan.

Egen bedriftsskole

- Allerede i 2007 tok Nammo Raufoss tak i maskinparken og begynte planleggingen av oppgradering av nye maskiner. Samtidig med overgangen til styrte maskiner satset vi på å kjøre opplæring i egen bedrift. Dette resulterte i at vi i 2010 startet vår egen bedriftsskole. Vi investerte i avanserte maskiner fra INDEX og i 2007 fikk vi inn en INDEX MS 52, i 2009 en MS22, i 2010 en MS40, i 2011 en INDEX ABC og i 2012 en MS22-8. Opplæringen kjøres på de samme maskinene som vi produserer på, men mye av grunnopplæringen gis i bedriftskolen vår, der vi har noen enklere nye CNC maskiner. Vi har i tillegg ansatt en egen opplæringsleder som bruker all sin tid på praktisk opplæring ute i driftsavdelingene, forteller Løkken.

Deltar i VM i CNC

Han mener satsingen på opplæring er viktig for at norske industribedrifter skal overleve.

- Kompetansenivået er avgjørende for at vi skal overleve i et høykostland som Norge.

I Nammo Raufoss jobbes det med opplæring i alle avdelingene sammen med bedriftsskolen, og vi er i ferd med å etablere et modulbasert system der våre operatører kan bygge opp sin kompetanse i tiden de er ansatt hos oss. I tillegg samarbeider vi godt med Raufoss Videregående Skole, og vi har både TAF lærlinger og vanlig TIP lærlinger, i alt 13 stykker per i dag. TAF er et samarbeid med skolene og undervisningen foregår dels på skolen og dels i vår bedrift. Tidsløpet er fire år og resulterer i fagbrevprøve. Resultatet er at av 33 operatører vil 25 ha fagbrev i løpet av inneværende år i den ene av våre to mekaniske avdelinger på Raufoss. Miljøet blant operatørene er godt og konkurranseinstinktet er høyt.

- I år deltar en av våre TAF lærlinger i World Skills i Leipzig. Det er VM i CNC og vi har gode sjanser for å få en fin plassering, sier Løkken.

Våken ledelse

- Det som gir de gode resultatene er at den forbedringsprosessen vi er inne i er godt fundamentert fra ledelsens side. Dette betyr at vi har fått de midler til rådighet som gjør det mulig å ta store grep, ikke minst på teknologisiden. INDEX-maskinene har gjort det enklere for oss å styre produksjonen, for vi oppnår vesentlig færre oppspenninger, kortere omstillingstid og færre uønskete maskinstans. Vi henter ut daglige rapporter fra et eget kvalitetssystem som gjør det mulig å følge avvik og korrigere disse i tidlig fase, forklarer Løkken.

Skaffer seg økt kapasitet

Operatørstyrt vedlikehold og jevnlige SPC-målinger, sammen med smart organisering av operatører og skift, gir en effektiv produksjon.

- Vi har en egen operatør som jobber med virtuell maskin. Dette gir både et optimalt programmeringsmiljø samtidig som det åpner for gode opplæringsmuligheter, sier driftslederen.

Fokus på å optimalisere produksjonen har også gitt andre positive ringvirkninger.

- Som en følge av vår store opprydding har vi ikke bare fått vesentlig bedre orden i fabrikken, også bedre inneklima og renere luft kan knyttes direkte til ryddesjauene. Oppussing og investering i nytt ventilasjonssystem har blant annet medført en halvering av sykefraværet i løpet av de siste fire årene. I tillegg har vi gjort endringer som reduserer energiforbruket med 12.000 k/Wt per uke gjennom resirkulering av overskuddsvarmen fra maskinene. Dessuten filtrerer vi skjærevæske og pumper denne tilbake til maskinene. Med disse tiltakene sparer vi til sammen mer enn en million kroner årlig, forklarer Løkken.

Ordrebasert

Som om disse tiltakene ikke var nok, Løkken vil videre.

- Det er viktig med god kommunikasjon. Med dette mener jeg at vi i produksjonen holder god kontakt med salgsavdelingen slik at de vet hva vi kan tilby fra vår maskinpark. Den nyeste maskinen klarer bolt som er mer enn 22 mm i diameter. Dette er viktig for oss fordi vi har produkter som har ferdig diameter på 20-22mm, men har et utgangsmateriale større enn diameter 22 mm. Samtidig kan kunnskapen om hva vi faktisk kan produsere i de nye maskinene gi utviklingsavdelingen større handlerom når de skal gå løs på nye produkter. Et eksempel er at vi med de nye maskinene har en så hurtig omstilling at vi kan få lønnsomhet i å kjøre små serier. Dette er helt nytt for vår type industri, som har vært preget av høye volum og få produktvarianter.

Økt kvalitet

Økt kapasitet, høyere teknologi og mer kompetent personale, kvaliteten er enda viktigere enn før.

- I vår bransje sier det seg selv at man vil unngå å lage produkter som ikke virker som de skal. Derfor er kravene til nøyaktighet og kvalitet meget høye. I tillegg til simuleringer av eksempelvis verktøybaner, for å unngå feil og maskinstans, har vi fått inn tre industrielle målemaskiner i verkstedet. Hver operatør utfører målinger og justerer sin frese/dreiemaskin ved behov. Dette er vi så fornøyd med at vi vurderer å investere i enda en målemaskin, understreker driftslederen.

Kvaliteten ivaretas også ved at man har egen verktøymaker som også sliper verktøyene.

- Kontroll i alle ledd, kontinuerlig forbedring og et godt bedriftsmiljø er gode forutsetninger for at vi fortsatt kan overleve i Norge, konkluderer Vegard Løkken.

For mer informasjon besøk: www.nammo.no

Egen bedriftskole skal sikre Nammo Raufoss AS kompetent arbeidskraft. Tom Christiansen veileder TAF1-lærling Gina Dokke.
Egen bedriftskole skal sikre Nammo Raufoss AS kompetent arbeidskraft. Tom Christiansen veileder TAF1-lærling Gina Dokke.