TESS og EIVA-SAFEX går sammen for å digitalisere

Digitalisering og veien mot Industri 4.0 er så vidt begynt og begge selskaper har på hver sin måte utviklet og innført metoder som øker effektiviteten markant og gir gevinst også innenfor bedre sikkerhet og samlet best HMS hos flere av sine kunder.

Publisert

TESS-gruppen har over de siste 50 år utviklet seg til et norskeiet ledende selskap for norske virksomheter innenfor industri, bygg og anlegg, onshore, offshore og subsea og har fulgt norske virksomheter ut i verden med nye etableringer.

TESS majoritetsaksjonær

Fra 1. mai går selskapet EIVA-SAFEX AS inn i ny eierstruktur som skal bringe selskapet enda videre i sin strategiske retning som ble valgt i 1999 med fokus på dybde fremfor bredde. Selskapet skal ikke endre navn eller struktur og vil ha samme daglige leder og lederteam som i dag.

Som ny eier, i tillegg til dagens aksjonærer med VESS AS med 20 prosent og Praxair Norge AS med 10 prosent, kommer TESS AS inn som majoritetsaksjonær med over 100 forhandlerenheter bare i Norge. I tillegg eier TESS AS flere operative selskaper under sine egne navn i Norge, herunder JD Sveiseservice AS i Telemark.

Ole Martin Martinsen, daglig leder EIVA-SAFEX AS.
Ole Martin Martinsen, daglig leder EIVA-SAFEX AS.

Både nasjonalt og internasjonalt

TESS AS har utenlands virksomhet i Skandinavia og internasjonalt med over 60 ansatte. TESS-gruppen har med dette over 1000 ansatte og omsetning opp mot tre milliarder kroner.

For kundene blir dette, ifølge TESS, et styrket tilbud:

TESS med alle sine over 100 enheter ledet av fire regioner, TESS øst, sør, vest og nord. Selskapet har utviklet logistikkløsninger som er digitalisert innenfor automater og containere og har ressurser og organisasjon som kan utvikle segmenter i EIVA-SAFEX både nasjonalt og internasjonalt, ikke minst innenfor havbruk.

Samlet vil TESS-gruppen ha den bredeste og beste kompetanse innenfor sveise- og skjæreprosesser for norske kunder, herunder service regionalt forankret. EIVA-SAFEX sin digitaliseringsmodell ECOSAFE, (www.ecosafe.no) vinner stadig nye tilhengere innenfor de områdene som omfattes av sakkyndig kontroll og internkontroll.

Ansgar Karlsen, styreleder TESS AS.m
Ansgar Karlsen, styreleder TESS AS.m

For mer informasjon se: www.tess.no og www.eiva-safex.no