Trumpf kjører live demo på EMO i Hannover

Trumpf er en av de fremste maskinprodusentene som tilbyr en rekke ulike additive maskiner. På EMO stiller de både med live demo og deltar på den internasjonale konferansen innen fagfeltet.

Trumpf kjører live demo på TruPrint 3000, en mellomformat industriell maskin for fremstilling av metallkomponenter.
Trumpf kjører live demo på TruPrint 3000, en mellomformat industriell maskin for fremstilling av metallkomponenter.
Publisert Oppdatert

3D-printing er et av de viktigste fremvoksende områdene innen industriell produksjon. Det gjør det mulig å lage komplekse komponenter, sikrer at kostbart materiale ikke blir bortkastet og eliminerer behovet for manuell omarbeiding. Med digitalt nettverk kan additive produksjonsmetoder sømløst integreres i eksisterende produksjonslinjer. Trumpf stiller ut på EMO 2019 og vil vise frem nye bruksområder for 3D-printing, for eksempel innen teknologisektorer som luftfart, romfart, energi og medisin.

Vises live på EMO

TruPrint 3000 er en universell maskin i mellomformat med industriell del og pulverhåndtering, designet for fleksibel serieproduksjon av komplekse metallkomponenter ved bruk av 3D-utskrift. Det er ideell for generelle bransjeapplikasjoner. Komponenter kan ordnes med størst mulig fleksibilitet i det store byggeområdet Ø 300 x 400 mm. TruPrint 3000 er ideell for bruk i underleverandørverksteder når den kombineres med den industrielle del- og pulveradministrasjonen. Maskinen demonstreres på EMO.

Internasjonal konferanse

Trumpf deltar på konferansen om additiv produksjon og holder en presentasjon om "Nye teknologier - fremtidige muligheter". Additiv industri har utviklet seg raskt de siste to årene - fra applikasjoner som hovedsakelig brukes i prototypekonstruksjon til industriell produksjon i forskjellige bransjer. Selv om denne prosessen langt fra er fullført, har den allerede ført til betydelige endringer for både brukere og leverandører. For å øke integrasjonen i serieproduksjonen, må fortsatt store utfordringer overvinnes når det gjelder produksjonskostnader og deponeringsgrad. Presentasjonen sammenligner de to relevante teknologiene Laser Metal Fusion (LMF) og Laser Metal Deposition (LMD) med hensyn til den moderne teknikken i produktivitet og bruk i industrielle applikasjoner. I tillegg vil potensialet for Laser Metal Fusion bli demonstrert ved bruk av vellykkede applikasjoner som eksempel.

For mer informasjon se: www.trumpf.com