Wictus om maskinvedlikehold:

Vedlikehold: Nå er tiden inne for å ta grep!

Det er nå større aktivitet i maskineringsbransjen enn på lenge og da er det viktig å sikre leveringsdyktigheten. Hos Wictus AS mener man det er på tide å ta maskinvedlikeholdet på alvor, derfor ansetter de flere folk og øker tilgjengeligheten.

Wictus utfører også service og vedlikehold på automasjonssystemer slik som dette Fastemsanlegget hos Kverneland Group Norway. Anlegget, som går døgnkontinuerlig, gjennomgår forebyggendevedlikehold to ganger i året.
Wictus utfører også service og vedlikehold på automasjonssystemer slik som dette Fastemsanlegget hos Kverneland Group Norway. Anlegget, som går døgnkontinuerlig, gjennomgår forebyggendevedlikehold to ganger i året.
Publisert Oppdatert

Det er i oppgangstider det går oppover, og da er det viktig å kunne tåle veksten. Hos Wictus AS ser man at det er behov for økt fokus på maskinenes oppetid.

- Generelt kan vi si at en velholdt maskin skaper mindre bryderi og kostbare stans enn maskiner som ikke får det stellet som er nødvendig. I disse tider, når det øker på med jobber og større serier, blir maskinvedlikeholdet enda viktigere enn før. Hvis maskinen stanser blir det kostnader og tap. De som ligger i forkant med vedlikeholdet har færre uønskede stans og bedre inntjening, sier Pål Berg, daglig leder i Wictus AS.

Den «beste servicen»

Wictus kommuniserer at selskapet «skal være Norges fremste leverandør på vedlikehold av verktøymaskiner», hvordan blir dere det?

- Vi satser sterkt i det norske markedet og har mål om å bygge opp kompetanse og kapasitet nær våre kunder. Nå ansetter vi flere folk og er per dags dato lokalisert i Kongsberg, Sandnes, Bergen, Oslo, Trondheim, Kristiansand og Haugaland. Flere teknikere er på vei inn, på flere lokasjoner. I tillegg til vedlikehold jobber vi for økt tilgjengelighet, samt bedre utnytelse av våre kunders maskiner. Våre ansatte har lang erfaring fra verkstedindustri, og våre teknikere videreutvikles kontinuerlig for å tilby den aller beste servicen, svarer Berg, og tilføyer:

- Regn på hvor mye en uønsket maskinstans kan komme til å koste deg og sammenlikn med å kjøre jevnlig vedlikehold. Du får garantert en positiv opplevelse, sier Pål Berg, daglig leder i Wictus AS.
- Regn på hvor mye en uønsket maskinstans kan komme til å koste deg og sammenlikn med å kjøre jevnlig vedlikehold. Du får garantert en positiv opplevelse, sier Pål Berg, daglig leder i Wictus AS.

- Vi jobber med alle maskinmerker som kunden har, også med automasjonsanlegg type Fastems.

Forutsigbarhet er viktig!

Hva skal man fokusere på for å unngå ufrivillig produksjonsstans?

- Først og fremst er det nødvendig å ha kunnskap om maskinparken sin. Ha god oversikt over tilstand, behov for vedlikehold og eventuelle justeringer og utbedringer. Bedriftens totale produksjonskapasitet står og faller på forutsigbar produksjon, altså maskiner som ikke stanser uten at det er planlagt, svarer Pål Berg, og legger til:

- I disse dager snakkes det mer om å øke fra ett til to skift, pluss ubemannet produksjon om kvelden. Da blir det ekstra viktig å vite at maskinene ikke får driftsstans. Stopper en maskin kan du regne med at du får tap. Med en god vedlikeholdsplan har du mindre sjanse for tap. Regn på hvor mye en uønsket maskinstans kan komme til å koste deg og sammenlikn med å kjøre jevnlig vedlikehold. Du får garantert en positiv opplevelse.

Berg mener det er på tide å ta grep:

- Flere av våre kunder sier nå at de vil ha en plan for vedlikeholdet. Det er veien å gå for å få forutsigbarhet. Operatørstyrt vedlikehold er enkelt å komme i gang med og vil gi operatørene eierskap til maskinen. Ved gode rapporteringsrutiner får man verdifull informasjon om maskinen og prosessene, avvik og sporbarhet og dermed kan man utføre tiltak før noe stopper opp.

Vedlikeholdsplansje gir god oversikt over service og vedlikeholdspunkter på hver maskin.
Vedlikeholdsplansje gir god oversikt over service og vedlikeholdspunkter på hver maskin.

Nytt liv til gammel maskin

Mange maskiner begynner å skrante på grunn av gammel elektronikk. Uforutsette stopp og dyre reservedeler fører til at maskinene har dårlig lønnsomhet.

- Maskinen kan fremdeles være god mekanisk, og med nytt styresystem og elektrokomponenter vil maskinen bli mer driftssikker og kunne få ny funksjonalitet som den ikke hadde tidligere. Wictus har utført flere moderniseringer og oppgradering av maskiner der kundene igjen har fått en maskin de kan stole på i forhold til driftssikkerhet og lønnsomhet, sier Berg, og tilføyer:

- For å hjelpe kunder med reservedeler har vi dedikert en egen mann som håndterer dette. Godt nettverk og god logistikk er stikkord som gir kilden til kundetilfredshet på dette området.

Maskinsikkerhet i fokus

Wictus bygger om maskiner og sikrer også maskinene etter gjeldende regelverk. Nå opplever man at Arbeidstilsynet er mer aktiv med inspeksjoner.

- Vi ser at stadig flere bedrifter og utdanningsinstitusjoner får pålegg om å sikre maskiner som ikke er godkjent i henhold til gjeldende regelverk. Resultatet er at vi enten får jobben med å utbedre og sikre maskiner eller at kunden kvitter seg med gammel maskin.

Automasjon i fokus Det blir stadig enklere å automatisere prosessene i produksjonen. Hva kan dere bidra med på dette feltet?

- Wictus kan sammen med robotprodusenten Cellro finne løsninger som effektiviserer kundens produksjon. Cellro har et bredt spekter innenfor automasjon og er spesialisert på integrasjon mot verktøymaskiner.

Vi hjelper til med alt fra enkle robotceller til komplette produksjonsceller, svarer Berg.

Programvareløsningen Cimco NC-base gir deg full kontroll over dine NC-programmer og nye muligheter til effektiv produksjon.
Programvareløsningen Cimco NC-base gir deg full kontroll over dine NC-programmer og nye muligheter til effektiv produksjon.

Andre ting for å øke effektiviteten er å logge status på maskinene med Cimco MDC som logger status på maskinene med beregning av nedetid, stoppårsaker og som gir oversikt over forbedringsmuligheter for bedre utnyttelse av maskinparken.

- Programvareløsningen Cimco NC-base gir deg full kontroll over dine NC-programmer og nye muligheter til effektiv produksjon. Du kan strukturere programmene og knytte de til kunder, maskiner, tegningsnummer, artikkelnummer og mye mer. Tilgangskontroll og backuprutiner sikrer at du får kontroll på versjoner, forklarer Berg, og fortsetter:

- Rettigheter til endring og godkjenning kan tildeles forskjellige personer i bedriften. Som du forstår har vi et bredt spekter av tjenester og produkter vi tilbyr kundene for å være best på vedlikehold og hjelpe kunden med mest mulig effektiv produksjon. Wictus er forøvrig sertifisert etter ISO 9001-2015, så vi skal følge kunden inn i lønnsomhet, understreker Pål Berg.

For mer informasjon se: www.wictus.no