Omsetning opp, resultat ned

Tungt.no var på plass da konsernsjef Dag Mejdell i Posten Bring presenterte 2015-tallene. Og 2016-forventningene.

Tungt.no var på plass da konsernsjef Dag Mejdell i Posten Bring i morges presenterte 2015-tallene. Og 2016-forventningene.
Tungt.no var på plass da konsernsjef Dag Mejdell i Posten Bring i morges presenterte 2015-tallene. Og 2016-forventningene. Foto: Haakon Førde
Sist oppdatert

Posten Bring vokser jevnt og trutt. Det skyldes i all hovedsak den grønne delen, Bring, for på den røde fronten synker volumene kraftig.

Dag Mejdell valgte naturligvis å fokusere på det positive i sin presentasjon av de foreløpige resultatene for 2015: Aldri har omsetningen vært større, nå 25 milliarder kroner, opp 2,5 milliarder siden 2009.

De siste seks årene skyldes dette i all hovedsak egen generert vekst, ikke oppkjøp. Det er samtidig interessant å merke seg at hele 9 milliarder, eller drøyt en tredjedel av totalen, kommer fra utenlandske selskaper.

Problemet er et svakt resultat. EBIT er nå nede på 686 millioner kroner, 26 % lavere enn i fjor, eller nesten halvering av resultatet for 2013.

Enda svakere er tallene for Bring-segmentet alene. Etter en omsetning på 16,7 milliarder kroner i Bring totalt, er på resultatet på 71 millioner kroner. Til sammenlikning var det 336 millioner i 2014.

Ifølge Mejdell ligger forklaringen i hovedsak i nedgangen i oljeindustrien og generelt lavere aktivitetsnivå i norsk næringsliv. Eller som CFO Tone Wille påpekte:

- Vi blir stadig mer en logistikkaktør. Bring utgjør nå 2/3-deler av konsernets omsetning, og dette er en lavmarginbransjen med sterk konkurranse.

Fjerdekvartaltallene 2015 er for øvrig preget av «regnskapsmessige disposisjoner», blant annet nedskrivninger i svensk logistikksektor. Årsaken oppgis å være lavere volum enn ventet ved oppkjøpene, samt hardere konkurranse.

Posten Bring-ledelsen hadde heller ikke store forhåpninger til bedring i 2016. Postvolumene vil fortsette å falle, mens logistikkmarkedet vil våre påvirket i lenger tid

Det krever selvsagt mottiltak. Fra 5. mars opphører postombæring på lørdager. I denne fasen er det 400 årsverks om skal reduseres, herav 110-130 på stab og støtte. I tillegg betyr det at 10.000 ansatte må belage seg på ny turnus, når samtlige distribusjonsruter skal legges om for å passe til femdagers post.

Et spenstig tiltak på litt lenger sikt er for øvrig at man avvikler A- og B-post, og erstatter dette med en nye «presisjonsposttjeneste». I prinsippet at man avvikler over-natten-garanti. Mejdell ser for seg at dette kan skje fra 2017, avhengig av Stortingets velvilje.

Men tross nedgang i postvolumer opprettholder Posten Bring storsatsingen på nye terminaler, for å styrke sin konkurransekraft.

Logistikksegmentet oppnådde i fjor en langt høyere omsetning enn i 2014, men driftsresultat før engangseffekter (EBITE) endte dramatisk lavere.
Logistikksegmentet oppnådde i fjor en langt høyere omsetning enn i 2014, men driftsresultat før engangseffekter (EBITE) endte dramatisk lavere. Foto: Posten Norge

Denne saken ble første gang publisert 20/02 2016, og sist oppdatert 06/04 2017